Rezygnacja z pieczątek

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy. Zgodnie z proponowanymi przepisami w nowym wzorze statystycznej karty wypadku przy  pracy  (Z-KW  Statystyczna  Karta  Wypadku),  miejsce  dotychczas  przewidziane  jedynie na pieczęć, zastąpiono   określeniem   -  Dane   pracodawcy   (nazwa   i   adres),  co w założeniu ma pozostawić pracodawcy dowolność w sposobie wypełnienia niniejszego pola, bądź jak dotychczas przy użyciu pieczątki, lub wybór innej metody.

Dotychczasowy  wzór  Karty  wypadku  przy  pracy  może  być  stosowany  nie  dłużej  niż  do dnia 31 grudnia 2019 r.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dostosowujące jego treść do aktualnego stanu prawnego. - Dokonano  zmiany i uszczegółowienia niektórych regulacji w klasyfikacjach i oznaczeniach kodowych, dostosowując je do europejskiej statystyki w zakresie wypadków przy pracy (ESAW) - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie zaktualizowano również brzmienie tabel pod nazwą „Liczba  pracujących”, „Forma własności (FW) – klasyfikacja i oznaczenie kodowe (pytanie X3)” oraz „Umiejscowienie urazu – klasyfikacja i oznaczenie kodowe”. Ponadto nadano nowe brzmienie objaśnieniom do rodzaju miejsca wypadku.

 


W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że wprowadzenie proponowanych zmian będzie miało pozytywny wpływ na sektor mikro, małych i średnich   przedsiębiorstw, głównie   poprzez   zniesienie   obowiązku stosowania pieczątek.

 

Proponowane przepisy przewiduj wejście w życie projektowanego rozporządzenia po upływie 14  dni  od dnia ogłoszenia.

Czytaj też: Karty szkoleń BHP bez pieczątek >>>