Nowe przepisy mają ułatwić działalność pracodawców

- Określenie nowych wzorów karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ułatwi ich stosowanie pracodawcom oraz jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Dotychczasowe wzory kart szkoleń mogą być stosowane

Jak podkreślono, dotychczasowe  wzory  karty  szkolenia  wstępnego  w  dziedzinie  BHP  oraz  zaświadczenia  o  ukończeniu  szkolenia mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczątek, ale nie dłużej jednak niż do końca dnia 31  grudnia 2019 r.

 


Projekt zakłada, że zwolnieni ze szkolenia okresowego w dziedzinie BHP są niektórzy pracownicy administracyjno-biurowi. Chodzi o sytuacje,  gdy  rodzaj  przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności,  dla  której  ustalono  nie  wyższą  niż  trzecia  kategorię  ryzyka  w  rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z proponowanymi przepisami pozostali pracownicy nadal  podlegają szkoleniom okresowym.

Czytaj też: Będzie nowy wzór protokołu powypadkowego >>>

 

Zaproponowanie nowych przepisów mają związek z przyjętym w czerwcu przez rząd dokumentem „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania  pieczęci/pieczątek  przez  obywateli  i  przedsiębiorców”.  Ministrowie zostali  zobowiązani do przeprowadzenia dereagulacji dotyczących obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.