Prawo.pl

Fundusz emerytalny na rekordowym plusie

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wskaźnik pokrycia wydatków przychodami ze składek w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniósł w 2018 r. 78,6 proc., i był najwyższy od 2001 roku - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik ten mógłby być jeszcze wyższy o kilka punktów procentowych, gdyby nie obniżenie wieku emerytalnego do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Paweł Żebrowski
29.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa) - alarmuje Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Paweł Żebrowski
28.04.2019
BHP
Prognozy do 2050 roku wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Wprawdzie liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce w ostatnich latach o jedną trzecią, ale osoby po 50 roku wciąż są niewykorzystanym zasobem siły roboczej. Ze względu na demografię pracodawcy w najbliższych latach będą musieli zmienić swoje podejście do seniorów.
Paweł Żebrowski
27.04.2019
Rynek Prawo pracy
Unijne przepisy, które wprowadzają dwa miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla mężczyzn, coraz bliżej. To urlop, którego nie będzie mogła przejąć matka, a niewykorzystany przepadnie. Czy mężczyźni ruszą z wnioskami o rodzicielski, a kobiety wreszcie przestaną być pracownikami gorszej kategorii? Czas pokaże.
Agnieszka Matłacz
26.04.2019
Prawo pracy
Domaganie się odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę nie może być traktowane jako naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł Sąd Najwyższy. - Nie ma też obowiązku zawierania ugody, na warunkach jakie proponował pracodawca - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2019
Prawo pracy
Długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące - proponuje Parlament Europejski. Nowe przepisy mogą uderzyć w kobiety, które tradycyjnie w Polsce wykorzystują urlop rodzicielski. Dla nich przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza skrócenie wolnego aż o dwa miesiące.
Paweł Żebrowski
26.04.2019
Prawo pracy

Kaczyński: Ustawa obniżająca emerytury funkcjonariuszy łamie umowę społeczną

Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne
W wolnej Polsce nie powinno się stosować odpowiedzialności zbiorowej - uważa adwokat Jarosław Kaczyński. - Ustawa, która obniżyła emerytury funkcjonariuszy łamie Konstytucję RP, Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Mamy złamaną też Kartę Praw Podstawowych
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2019
Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne
W poniedziałek i wtorek emeryci dostaną pierwsze świadczenia z programu "Emerytura plus" w wysokości 1100 zł brutto - poinformował Prawo.pl rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Pieniądze otrzymają specjalny identyfikator, dzięki czemu mają uniknąć zajęcia przez komorników.
Paweł Żebrowski
25.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W ten sposób od siódmego maja do odwołania pracownicy sądów i prokuratur będą domagać się podwyżek i systemowych zmian gwarantujących wzrost wynagrodzeń - decyzję podjęto podczas spotkania przedstawicieli Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Całkowite zwolnienie z podatków matek, które urodziły czworo i więcej dzieci, nisko oprocentowane kredyty dla młodych małżeństw na zakup mieszkania, specjalny urlop dla "dziadków" - to tylko niektóre rozwiązania, które wprowadzono na Węgrzech. Polski rząd bacznie przygląda się węgierskiej polityce rodzinnej.
Paweł Żebrowski
25.04.2019
Finanse publiczne Rynek
Przepisy o oświadczeniach majątkowych nie zmieniły się od 20 lat. Według ekspertów konieczne jest m.in. ujednolicenie prawa, uproszczenie wzorów i elektronizacja. Najczęstsze błędy to złe szacowanie wartości nieruchomości i błędnie podane źródła dochodów. Powód? Wypełniający nie rozumieją, co mają wpisywać.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Administracja publiczna

Niewielu cudzoziemców z "trzynastą emeryturą"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Prawo do świadczenia z programu "Emerytura plus" w wysokości 1100 zł mają także niektórzy cudzoziemcy, którzy pracując legalnie w Polsce, nabyli prawo do emerytury. Trzynastą emeryturę otrzyma m.in. 115 Ukraińców - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Paweł Żebrowski
25.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

PPK może rozpocząć debatę o emeryturach

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Wprowadzanie PPK może stać się przyczynkiem do debaty o naszych przyszłych emeryturach - uważają eksperci, którzy wzięli udział w spotkaniu klubu PPK.info. Zwrócili również uwagę, że przy realizowaniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych należy większy nacisk położyć na komunikację między pracodawcą a pracownikiem, który powinien wiedzieć jakie są plusy oszczędzania w PPK.
Paweł Żebrowski
24.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Rośnie liczba wniosków do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu niezapłaconych składek. W 2018 r. do Zakładu wpłynęło ponad 70 tys. takich wniosków, jeszcze w 2015 liczba ta wynosiła niewiele ponad 52 tys. Rozłożenie na raty należności opłaca się zarówno płatnikom jak i ZUS-owi. W ten sposób w 2018 r. odzyskano ponad 1 mld zł, na spłatę czeka kolejne 3 mld.
Paweł Żebrowski
24.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje w tym roku przeznaczyć na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej około 492 mln zł. Dzięki warsztatom osoby niepełnosprawne mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Paweł Żebrowski
24.04.2019
Pomoc społeczna

Emeryci dostaną "trzynastkę" - prezydent podpisał ustawę

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emeryci i renciści otrzymają w 2019 r. jednorazowy dodatek w wysokości 1100 zł brutto. Świadczenie "Emerytura plus" będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom. Koszt tego rozwiązania to 10,8 mld zł.
Paweł Żebrowski
23.04.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sieć Kaufland wprowadza możliwość nadawania i odbierania paczek w kilkudziesięciu sklepach w całej Polsce. To pilotażowy projekt - zaznacza biuro prasowe firmy. I dodaje, że wprowadzenie usługi nie spowoduje otwarcia sklepów w niedziele objęte zakazem handlu. Usługi takie prowadzi już sieć Żabka i na tej podstawie otwiera sklepy w niedziele.
Paweł Żebrowski
23.04.2019
Rynek i konsument Rynek
Większość Polaków szuka nowej pracy, żeby zdobyć nowe umiejętności. Szczególnie zależy na tym młodym pracownikom. Wśród najczęstszych przyczyn zmiany pracy niezmiennie królują też lepsze pieniądze i możliwość rozwoju.
Agnieszka Matłacz
23.04.2019
HR
Po wypadku powódka uzyskiwała niższy dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Różnica w dochodach nie była jednak znacząca. Z tego powodu nie można uznać, że to brak osobistego świadczenia przez powódkę pracy i zastępowanie jej przez inne osoby doprowadził do utraty klienteli - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Aleksandra Partyk
23.04.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Zmiany w Kodeksie pracy, które wynikają z wprowadzenia RODO, mogą utrudnić pracodawcom badanie stanu trzeźwości pracowników. Zawartość alkoholu w organizmie może być uznana za dane wrażliwe, a ich przetwarzanie jest ściśle określone przepisami. Na przetwarzanie tych informacji potrzebna będzie wyraźna zgoda pracowników.
Paweł Żebrowski
23.04.2019
Prawo pracy RODO
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nadal odwołują się byli funkcjonariusze, którzy po zmianie ustroju i weryfikacji pełnili służbę w niepodległej Polsce i teraz, na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, pobierają najniższą emeryturę. Sąd bierze pod uwagę krótkotrwałość służby na rzecz PRL i wyjątkowość sytuacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2019
Administracja publiczna Policja
Warunki zatrudnienia opiekunek i opiekunów osób starszych zatrudnionych w Niemczech przypominają często współczesne niewolnictwo - twierdzi OPZZ. Pracują po 24 godziny na dobę, w izolacji społecznej, za stosunkowo niskie płace oraz nie mają kontaktu i wsparcia ze strony pracodawców.
Monika Stelmach
21.04.2019
Opieka zdrowotna
Rząd zaprezentował plan reformy emerytalnej, który zakłada przeniesienie oszczędności z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub do ZUS. To koniec niepewności związanej z OFE - podkreślają pracodawcy. Pozytywnie oceniają propozycję, aby to osoby oszczędzające w otwartych funduszach decydowały, czy ich oszczędności trafią do IKE, czy do ZUS.
Paweł Żebrowski
20.04.2019
Emerytury i renty Rynek
W resorcie finansów i w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra finansów nie odnotowano aktów dyskryminacji kobiet ‒ poinformował wiceszef resortu Leszek Skiba. Z danych, które przedstawił wynika jednak, że np. w MF średnie wynagrodzenie kobiet wynosi 6705,59 zł , a mężczyzn ‒ 6897,32 zł.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2019
Finanse publiczne Prawo pracy Finanse
Niemal o jedną czwartą spadła w ubiegłym roku liczba wypadków śmiertelnych w budownictwie (o 22,3 proc. mniej w stosunku do 2017 roku) i ciężkich (21,8 proc. mniej) - wynika z danych GUS. Mniej wypadków to m.in. efekt poprawy bezpieczeństwa na budowach - wskazują eksperci.
Paweł Żebrowski
19.04.2019
Prawo pracy BHP
Niemal każdy z elementów raportu należy ocenić jednoznacznie krytycznie, gdyż nie spełnia on standardów rzetelnej oceny skutków ustawy. Opracowanie nie wskazuje bowiem wiarygodnych związków przyczynowo-skutkowych między zakazem a zmianami w handlu i innych branżach
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Rynek Małe i średnie firmy
110 mln zł będzie wypłacone z Funduszu Pracy na trzynaste emerytury. Dotyczy to głównie ok. 100 tys. osób uprawnionych do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I podkreśla, że to tylko 1 procent projektowanych wydatków, bo koszt programu "Emerytura plus" to blisko 11 mld zł.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Rynek Prawo pracy

"Emeryturę Mama 4 plus" otrzymuje 41,6 tys. kobiet

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przyznano 15,6 tys. świadczeń w pełnej wysokości i 26 tys. świadczeń uzupełniających - poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Emeryturę Mama 4 plus" otrzymuje 44 mężczyzn, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Aż 86 proc. ankietowanych przyznaje, że niewiele wie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obawy pracowników, którzy wkrótce zostaną objęci programem, związane są z ich doświadczeniem z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi - wynika z raportu „PPK oczami Polaków”.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Emerytury i renty Rynek
Niemcy, Czechy, Węgry oraz Włochy coraz częściej sięgają po pracowników z Ukrainy. Bliskość kulturowa, geograficzna oraz językowa może już nie wystarczać, aby Polska nadal była atrakcyjnym kierunkiem wyjazdu dla pracowników zza wschodniej granicy. Problem dostrzegają pracodawcy, którzy apelują o otwarcie się na inne kraje, np. z dalekiego wschodu.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Rynek Prawo pracy