We wtorek w wykazie prac KPRM opublikowano założenia projektu noweli ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Wynika z nich, że nowe przepisy będą realizować założenia przyjęte przez rząd w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jak wynika z założeń, nowe przepisy zmienią model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w taki sposób, że powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), zarządzające OFE, przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

Zobacz również: Pieniądze z OFE do ZUS czy IKE? Będzie mało czasu na decyzję >>

100 proc. aktywów netto OFE ma zostać przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. Nowe przepisy zakładają ponadto, że ze środków zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc., której płatność zostanie rozłożona na dwa lata. Rząd tłumaczy, że wysokość opłaty odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur wypłacanych z FUS i zapewnia równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS.

 

Zgodnie z projektem polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE. Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE będą ściśle limitowane.