Prawo.pl
Senacka komisja pracuje nad zmianami, które obligowałyby pracodawców do uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na czas określony. Dla firm to może być koniec elastycznego zatrudnienia, dla związkowców - stabilniejsza pozycja pracownika.
Paweł Żebrowski
13.04.2019
Prawo pracy

Senat za ustawą "Emerytura plus"

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kwotę 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto otrzymają emeryci i renciści w ramach programu "Emerytura plus". Senat przyjął bez poprawek ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Koszt tego rozwiązania to 10,8 mld zł.
Paweł Żebrowski
12.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Tylko 0,04 proc. rodzin pobiera świadczenie Rodzina "500 plus" w formie rzeczowej - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzję w tej sprawie podejmują urzędnicy gminy - podkreśla szefowa resortu Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
12.04.2019
Pomoc społeczna Rynek

Coraz więcej emerytów dorabia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Liczba pracujących emerytów w ostatnich czterech latach wzrosła o 30 proc. Pod koniec ubiegłego roku pracowało ich 742 tys., czyli 13 proc. z 5,5 mln osób, którym ZUS wypłaca co miesiąc emeryturę. Większość emerytów robi to z powodu niskich świadczeń - wskazują eksperci. I dodają, że w najbliższych latach będzie to tendencja wzrastająca.
Paweł Żebrowski
12.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Świadczenia "Emerytura plus" będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą, jednak część osób może je otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja to dzień wolny od pracy - zaznaczył w Senacie wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kolejne sklepy chcą skorzystać z obecnej luki prawnej i handlować w niedziele, co może doprowadzić do "rozsadzenia" obecnych przepisów o ograniczeniu handlu. Potrzebna nowelizacja tej ustawy - apeluje Alfred Bujara z NSZZ "Solidarność". Sprzeciwia się temu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który namawia do wycofania się z ograniczenia.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Rynek i konsument Rynek
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W projekcie rozporządzenia resort wyjaśnia m.in., że do obsługi takich wózków dopuszcza się osoby które ukończyły 18 lat.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Prawo pracy BHP
W 2018 roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich blisko 243,7 mln dni, co kosztowało ok. 18,5 mld zł. ZUS przypomina, że pracowników na zwolnieniach mogą kontrolować także pracodawcy. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zastrzega jednak, że przedsiębiorca ma do tego prawo, ale nie obowiązek.
Paweł Żebrowski
10.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

WSA: Problemy alkoholowe kierowcy nie mogą być bagatelizowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z opinii lekarskich wynikało, że maszynista był uzależniony od alkoholu. Powinien być więc poddany leczeniu odwykowemu. Starosta słusznie więc uznał, że kierowca powinien zostać przebadany pod kątem ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
10.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Pieniądze gromadzone w Funduszu Pracy wykorzystywane są niezgodnie ze swoimi ustawowymi celami, trzeba więc rozpocząć debatę o jego przyszłości - uważają zgodnie związkowcy i pracodawcy. Według związków, dzięki ewentualnej obniżce składki pracownicy mogliby liczyć na wzrost wynagrodzeń.
Paweł Żebrowski
10.04.2019
Prawo pracy
W szczytowym okresie rady pracowników działały w ponad 3000 firm, dziś ich liczba spadła do około 500. Instytut Spraw Obywatelskich zwraca uwagę, że potrzeba zmian w ustawie o radach pracowników, które wzmocnią dialog społeczny pomiędzy pracownikami i pracodawcami w firmach, w których nie ma związków zawodowych. Ma gotowy projekt nowelizacji.
Agnieszka Matłacz
09.04.2019
Prawo pracy
Liczba zwolnień lekarskich z poniedziałku, kiedy rozpoczęto strajk nauczycieli, nie odstaje od przeciętnej - zanotowano ich ok. 158 tysięcy. Nastąpił natomiast lekki wzrost zwolnień branych na opiekę nad dzieckiem - poinformował rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz.
Paweł Żebrowski
09.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wprowadzenia instytucji „prawa do popełnienia błędu”. Chodzi o wprowadzenie pierwszeństwa dla pouczania przed karaniem w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej przez mniejszych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
Paweł Żebrowski
09.04.2019
W czasie strajku nauczycieli rodzice zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mogą liczyć tylko na przychylność pracodawców. Nie przysługuje im, tak jak zatrudnionym na umowach o pracę, urlop na żądanie oraz prawo do dodatkowych dni wolnych w związku z opieką nad dzieckiem. Każda nieobecność może być przyczyną rozwiązania umowy.
Paweł Żebrowski
09.04.2019
Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy
Usunięcie ze świadectwa punktu dotyczącego imion rodziców pracownika - zakłada projekt rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych.
Paweł Żebrowski
08.04.2019
Prawo pracy HR RODO
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. - Będziemy świadczyć w ramach tej opieki wytchnieniowej usługi opiekuńcze np. w ośrodkach dziennego pobytu - wyjaśnia w rozmowie z Prawo.pl Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Paweł Żebrowski
08.04.2019
Pomoc społeczna
Wakacje w Meksyku, pielgrzymka do Lourdes, bieg w maratonie, wykonywanie pracy dla innego pracodawcy, jak np. jazda ciężarówką po Szwecji - takie nieprawidłowości przy wykorzystywaniu zwolnień lekarskich wykrył Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O kontrolę zwolnień coraz częściej Zakład proszą pracodawcy, dołączając np. zdjęcia z portali społecznościowych.
Paweł Żebrowski
08.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Lekarze kontraktowi potrafią pracować trzy, do nawet pięć dób bez przerwy. O tym, dlaczego kierowców ciężarówek można zmusić do przestrzegania czasu pracy, a w przypadku lekarzy pozwalamy na to, by pracowali tak długo, choć zagraża to bezpieczeństwu ich i pacjentów, rozmawiamy z dr. Mariuszem Jędrzejczakiem, byłym dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Józef Kielar
08.04.2019
BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Polska jest drugim po Luksemburgu krajem, który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji - wynika z raportu „Women in Work Index" firmy doradczej PwC. W analizie zaznaczono jednak, że zajmujemy jedne z ostatnich miejsc w aktywności zawodowej kobiet.
Paweł Żebrowski
05.04.2019
Rynek Prawo pracy HR
Polska złoży skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przyjętego w czwartek przez Parlament Europejski pakietu mobilności. Podstawą skargi ma być to, że przepisy te zostały przyjęte z naruszeniem określonej w regulaminie PE procedury prawodawczej.
Krzysztof Sobczak
05.04.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące - zdecydował Parlament Europejski. Nowe przepisy przewidują, że skorzystać z urlopu rodzicielskiego będzie można do 8. roku życia dziecka. Do państw członkowskich będzie należała decyzja dotycząca odpowiedniego poziomu ich płatności.
Paweł Żebrowski
05.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) może być nową organizacją pracodawców, która zasiądzie w Radzie Dialogu Społecznego. - Najprawdopodobniej w czerwcu złożymy niezbędne dokumenty. Po naszym dołączeniu balans między stroną związkową w RDS nie będzie zakłócony - podkreśla w rozmowie z Prawo.pl Marek Kowalski,
Paweł Żebrowski
05.04.2019
Rynek Prawo pracy
Przy bezprawnym wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie zwykłym i natychmiastowym pracownikowi należą się dwa odszkodowania: jedno za utracone wynagrodzenie, które miał do końca okresu wypowiedzenia plus jedno za rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - taki jest sens uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2019
Prawo pracy
Polskie firmy nie wiedzą, jak rozliczać dochody wypłacane ukraińskim zleceniobiorcom. Jeśli zatrudniony złoży oświadczenie, że mieszka w Polsce i tutaj jest jego ośrodek interesów życiowych, będzie można potraktować go jak Polaka i zastosować polskie przepisy. Certyfikat rezydencji nie będzie potrzebny. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Krzysztof Koślicki
05.04.2019
PIT Małe i średnie firmy
Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do minister rodziny, pracy i polityki społecznej z pytaniem o działania legislacyjne niezbędne do realizacji wyroku TK w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r. Zdaniem rzecznika wobec wielu kobiet nie będzie możliwe korzystniejsze wyliczenie emerytury.
Paweł Żebrowski
05.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Parlament Europejski poparł w czwartek propozycje nowych przepisów w sprawie przewoźników drogowych. Ten kontrowersyjny projekt sprawi m.in, że kierowcy będą traktowani jak pracownicy delegowani. Europosłowie, zarówno z PiS jak i PO liczą jednak, że PE nie zdąży w tej kadencji ostatecznie przyjąć tzw. pakietu mobilności.
Jolanta Ojczyk
04.04.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Za czas choroby pracownik powinien otrzymywać zasiłek choroby w wysokość 80 proc. wynagrodzenia, finansowany w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a składki chorobowe płaciliby tylko pracodawcy - wprowadzenie takiego rozwiązania postuluje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).
Paweł Żebrowski
04.04.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zdementowało informacje, że Fundusz Pracy w całości pokryje koszty wprowadzenia "Emerytury plus". Ale Elżbieta Rafalska przyznała, że trzynasta emerytura będzie finansowana z funduszu w przypadku osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne.
Paweł Żebrowski
04.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ustawa o świadczeniu "Emerytura plus" uchwalona

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto). Sejm w czwartek uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję, które przewidywały m.in., że trzynaste świadczenie byłoby wypłacane corocznie i waloryzowane. Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. 
Krzysztof Sobczak
04.04.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w porównaniu do lutego spadła o 0,2 pkt proc. W marcu liczba bezrobotnych wynosiła 986 tys. Największy spadek bezrobocia zanotowano w województwie lubuskim - podkreśliła szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
04.04.2019
Rynek Prawo pracy