Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada on dokonanie modyfikacji wysokości progu przychodu umożliwiającego skorzystanie z ulgi oraz wprowadza możliwość ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w oparciu o uzyskany dochód.

 


Jakie emerytury przedsiębiorców?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył dla serwisu Prawo.pl, że w 2059 roku przeciętna emerytura kobiet prowadzących własną działalność wyniesie 1810 złotych, a mężczyzn - 2450 złotych, podczas gdy według prognoz średnia płaca wyniesie wtedy około 15 tys. zł. Problem w tym, że te wyliczenia nie uwzględniały jeszcze modyfikacji przy "Małym ZUSie", które będą uprawniały do opłacania przez pewien czas niższych składek. Eksperci szacują, że po wprowadzeniu proponowanych zmian prognozowane świadczenia mogą się zmniejszyć nawet o 150-200 zł.

Prognoza dotyczy mężczyzn urodzonych w styczniu 1994 r. oraz kobiet urodzonych w styczniu 1999 r. Przyjęto, że takie osoby rozpoczynają prowadzenie firmy w wieku 25 lat i pracują nieprzerwanie do emerytury. Oznacza to, że w momencie przejścia na świadczenie mężczyźni mają 40 lat okresów składkowych, a kobiety odpowiednio - 35 lat.

Czytaj więcej na Prawo.pl: Za 40 lat samozatrudnieni z bieda-emeryturami>>

Samozatrudnieni nie myślą o emeryturze

Z informacji Prawo.pl wynika, że dziś tylko w około 1 proc. przedsiębiorców opłaca wyższe składki niż minimalne.  - Pamiętajmy, że preferencje składkowe, które z jednej strony pomagają nam finansowo w prowadzeniu własnego biznesu, z drugiej strony mają wpływ na wysokość naszych świadczeń i to nie tylko emerytury. Już dziś często mamy do czynienia z sytuacją gdy przedsiębiorcy, korzystający z preferencyjnych stawek, w trakcie zwolnienia lekarskiego dzwonią do ZUS i pytają dlaczego otrzymują tak niski zasiłek chorobowy. A przecież wpływ na wysokość świadczenia ma podstawa, od której płacimy składki - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Przedsiębiorca, który korzysta ze wszystkich dostępnych ulg na rynku może otrzymać świadczenie emerytalne o kilkaset złotych niższe niż osoba zatrudniona na etacie. W przyszłości świadczenie przedsiębiorcy może być na poziomie 15 proc. średniego wynagrodzenia, gdy pracownika będzie na poziomie 25-30 procent.

Czytaj w LEX: Samozatrudnienie – ryzyka fiskalne związane z samozatrudnieniem >

Jak podkreśla rzecznik, pracownicy ZUS na salach obsługi klienta informują osoby, które chcą założyć firmę, że mogą one skorzystać ze wszystkich ulg, ale że ma to też swoje konsekwencje w postaci niższych świadczeń.

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że przedsiębiorcy powinni sobie zdawać sprawę z konsekwencji swoich decyzji. - Niestety psychologia behawioralna wskazuje, że wybieramy najprostszą drogę, nie biorąc pod uwagę faktu, że konsekwencje pewnych decyzji poniesiemy dopiero za kilkanaście lat - mówi. I dodaje, że z preferencyjnych składek powinni korzystać przedsiębiorcy, którzy dodatkowo odkładają na starość. - Dlatego "Mały ZUS" nie jest rozwiązaniem dla wszystkich - podkreśla.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób skorygować rozliczenia za lata ubiegłe, gdy ZUS zakwestionował samozatrudnienie? >

Obecnie tzw. "Małego ZUSu" mogą korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

 


Mały ZUS rozszerzony

Projekt ustawy zakłada, że firmy, których przychód w 2019 r. nie przekroczy progu 120 tys. zł, a dochód nie będzie większy niż 6 tys. zł miesięcznie, uzyskają możliwość odprowadzania składek do ZUS w wysokości uzależnionej od dochodu oraz składek niższych niż ma to miejsce w przypadku opłacania pełnej składki ZUS. Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekraczający 120 tys. zł, z zastrzeżeniem, iż dana działalność była prowadzona przez cały rok lub też przy proporcjonalnym wyliczeniu względem dni prowadzenia działalności.