Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, które podpisał już premier Mateusz Morawiecki.  Obecnie rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Najpóźniej ma się to stać 31 sierpnia br.

Przewiduje ono, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będzie przysługiwał w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 20 września 2020 r.

 


Dla kogo zasiłek

Oznacza to, że z zasiłku będą  mogli skorzystać rodzice dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, także w sytuacji, gdy placówka będzie otwarta, ale dziecko z uwagi na obostrzenia sanitarne nie będzie mogło do niej uczęszczać. Do zasiłku uprawnieni będą  też rodzice dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności i do 18 roku życia – przy znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osób do 24 roku życia, gdy w grę wchodzi potrzeba ustawicznego kształcenia.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 września 2020 r.

W piątek podpisane zostało także rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ono również czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Czytaj również: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie od 1 do 20 września>>