Prawo.pl
Rząd zapowiada odmrożenie gospodarki, a przedsiębiorcy zastanawiają się jak przesunąć pracowników z przestoju do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, nie tracąc przy tym dofinansowania do ich wynagrodzeń. Wojewódzkie urzędy pracy twierdzą, że modyfikacja raz złożonego wniosku nie wchodzi w grę. Zdaniem ekspertów, jest wyjście z tej sytuacji, które nie wymaga zmiany prawa
Grażyna J. Leśniak
22.04.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Nie wszystkie urzędy pracy ogłosiły nabór do programu umożliwiającego dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek, mimo że od uchwalenia ustawy minęły trzy tygodnie – alarmuje Konfederacja Lewiatan.I podkreśla, że każde opóźnienie może oznaczać trudności w wypłacie należnych pracownikom wynagrodzeń
Grażyna J. Leśniak
21.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Brak szczegółowej regulacji sprawia, że niemożliwe jest obniżenie cudzoziemcowi wymiaru czasu pracy i skorzystanie z dofinansowania do jego wynagrodzenia bez ryzyka narażenia się na zarzut powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy czy zezwoleniem na pracę i pobyt
Małgorzata Cieśla
21.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Niedużak: Pracujemy nad kolejnym pakietem dla firm

CIT Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Mamy ponad milion wniosków o wsparcie dla firm w ramach już obowiązujących rozwiązań dotyczących walki z gospodarczymi skutkami COVID-19. Pracujemy nad kolejnymi propozycjami. Chcemy m.in. utworzyć fundusz dopłat do odsetek kredytów, poprawić płynność finansową samorządów, a także ułatwić działanie Krajowej Izby Odwoławczej, by nie blokować przetargów – mówi Marek Niedużak, wiceminister rozwoju.
Jolanta Ojczyk
21.04.2020
CIT Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
O ile przepisy wprowadzające powszechny obowiązek stosowania masek ochronnych na terenie naszego kraju nie sprecyzują wymogów, jakie powinny spełniać takie maski, to dopuszczalnym będzie stosowanie takich, które zostaną wykonane we własnym zakresie - wyjaśnia ekspert LEX BHP.
Maciej Ambroziewicz
21.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Postojowe pułapką dla firm, które chcą działać szybciej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawcy nie mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym za okres krótszy niż miesiąc - twierdzi resort pracy. Do jego wykładni stosują się wojewódzkie urzędy pracy, które odmawiają przedsiębiorcom prawa do pomocy, gdy przestój trwa krócej, np. dwa tygodnie. Ci zaś, którzy chcieliby się odwołać od odmowy wsparcia, nie wiedzą, jak to zrobić, bo ustawodawca nie przewidział takiego trybu.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Nowelizacja tarczy antykryzyswowej, wbrew informacjom podawanym w piątek przez ministerstwo pracy, nie likwiduje limitu przychodów uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają nikogo. Limit nie będzie w ich przypadku miał znaczenia przy ubieganiu się o tzw. świadczenie postojowe.
Jolanta Ojczyk
20.04.2020
Koronawirus a prawo

ZUS: Kolejne pieniądze na kontach przedsiębiorców

Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Prawie 6,5 mln złotych trafi w poniedziałek na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego. Następne wypłaty środków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej będą realizowane w kolejnych dniach – zapowiedziała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Środki ochrony osobistej to nie to samo, co środki ochrony indywidualnej w rozumieniu BHP. Jeżeli pracodawca miałby obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, to musiałby ocenić, na ile realne jest zagrożenie wystąpienia koronawirusa w zakładzie pracy i zabezpieczyć pracowników maseczką, która spełnia normy adekwatne do zagrożenia – mówi dr Dominika Dörre-Kolasa
Grażyna J. Leśniak
20.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Już obowiązuje nowela tarczy antykryzysowej z poprawkami Senatu. W jednej z nich samozatrudnieni, którzy założyli działalność przed 1 kwietnia, będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Ponadto zatrudniający do 50 pracowników będą mogli ubiegać się o częściowe zwolnienie z płacenia składek. Są też korzystne zmiany dla pracodawców, którzy skorzystają z dofinansowania do wynagrodzeń. Rolnicy na kwarantannie dostaną 1300 zł.
Patrycja Rojek-Socha Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz
20.04.2020
Koronawirus a prawo
Pracodawca musi zapewnić pracownikom stały i nieograniczony dostęp do instrukcji bhp dla obsługi maszyny. Taki charakter miała jedynie jej skrócona wersja, która nie była kompletna. Natomiast bez znaczenia była okoliczność, że pracownicy kiedyś zapoznali się rozbudowaną instrukcją i mogli to uczynić ponownie w każdej chwili, ponieważ nie została ona umieszczona przy maszynie - orzekł WSA w Gdańsku.
Dorian Lesner
20.04.2020
Prawo pracy BHP
Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu bieżącego w trakcie obecnego stanu odizolowania, któremu zostaliśmy poddani z powodu epidemii koronawirusa. Może jednak polecić wykorzystanie urlopu zaległego, czyli za 2019 r. i lata wcześniejsze. Nie może też już dziś zapowiedzieć, że nie będzie udzielał pracownikom urlopów w czerwcu, lipcu i sierpniu - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

ZUS prosi o staranne wypełnianie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej - to najczęstsze błędy, jakie popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte w nich informacje.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2020
Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
W przypadku, w którym pracownik wykonujący pracę zdalną, np. w miejscu zamieszkania, ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia - wyjaśnia ekspert LEX BHP.
Maciej Ambroziewicz
17.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Samozatrudnieni bez prawa do 5 tysięcy złotych pożyczki

Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Osoby samozatrudnione, choć są mikroprzedsiębiorcami, nie mogą skorzystać z 5 tys. zł pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. Bo wniosek wymaga podania stanu zatrudnienia, choć przepis specustawy nie uzależnia przyznania pożyczki od utrzymania miejsc pracy. Zdaniem ekspertów, to ewidentny błąd legislacyjny, który rząd chce teraz naprawić.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2020
Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Dynamiczny rozwój sytuacji związanej z wirusem nie pomaga ani pracodawcom, ani pracownikom. W tym szczególnym okresie trzeba wyjątkowo zadbać o morale w firmie. Kluczową rolę odgrywa empatia. Niezwykle istotne jest także zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa oraz stabilności biznesowej.
Joanna Augustynowicz
17.04.2020
HR

Sejm i Senat wniosły poprawki do nowelizacji tarczy antykryzysowej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Sejm zaakceptował w czwartek późnym wieczorem część poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Izba opowiedziała się m.in. za wsparciem z tarczy antykryzysowej dla firm założonych między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku oraz za zwolnieniem z płacenia składek ZUS dla wszystkich jednoosobowych firm, bez względu na wielkość przychodów.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Przedsiębiorcy złożyli już do ZUS 1 mln wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 1 mln wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Najwięcej złożonych przez przedsiębiorców wniosków - ponad 774 tysięcy - dotyczy zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne - informuje ZUS.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Prezes ZUS: W przyszłym tygodniu kolejna wypłata postojowego

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Kolejne pieniądze w ramach świadczenia postojowego zostaną wypłacone na konta przedsiębiorców już w poniedziałek 20 kwietnia. Do tej pory w ramach pomocy trafiło do nich ponad 172 mln złotych - poinformowała w czwartek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Samozatrudnieni liczą przychód, a ustawodawca im tego nie ułatwia

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Jednoosobowe firmy nie wiedzą, czy limit przychodów uprawniający ich do skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS przez trzy miesiące, to przychód netto czy brutto. Niepewność pogłębiają sprzeczne informacje przekazywane przez konsultantów na infolinii ZUS. Zdaniem ekspertów, kwota 15 681 złotych to przychód netto, bez podatku VAT.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Problem okresowych badań medycyny pracy rozwiązany

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników, badań lekarskich i psychologicznych kierowców oraz badań lekarskich, psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów maszynistów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii rozwiązało problem wielu przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Ulga w płaceniu składek ZUS jest dla pracodawcy, a nie pracownika

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Część osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, płacących składki na ZUS za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, w tym m.in. za siebie i zleceniobiorców - może za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w ogóle nie zapłacić składek. Dzięki temu w firmie zostanie więcej pieniędzy przeznaczonych na wynagrodzenia, ale nie oznacza to, że pracownicy dostaną wyższe pensje.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo

Policja: Kierowca autobusu i motorniczy odpowiada za limit pasażerów

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
To kierujący pojazdami są zobligowani do wyegzekwowania od pasażerów określonego zachowania, a w przypadku odmowy - do wezwania policji. Oni bowiem w pierwszej kolejności odpowiadają za sposób przewożenia pasażerów w związku z obowiązującymi ograniczeniami co do ich liczby w środkach transportu – twierdzi Komenda Główna Policji.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2020
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony do 26 kwietnia

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rada Ministrów wydłużyła okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane 10 kwietnia.
Agnieszka Matłacz
15.04.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Ponieważ nie ma przepisu prawa, który dawałby bezsprzecznie administratorowi uprawnienie do wprowadzania środków technicznych służących pomiarom temperatury ciała w zakładzie pracy z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych, należy do tego zagadnienia podejść indywidualnie, dokonując analizy procesu przetwarzania - wyjaśnia ekspert LEX Ochrona Danych Osobowych.
Sylwia Czub-Kiełczewska
15.04.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Osoby pracujące na umowę zlecenia coraz bardziej upodabniają się do pracowników. Nawet specustawa stawia ich na równi z osobami zatrudnionymi na etat. Zdaniem ekspertów, czas, by uregulować ich prawa i – skoro płacą ZUS – liczyć im staż pracy na zleceniu do stażu emerytalnego. Zwłaszcza, że już wkrótce umowy zlecenia mogą zdominować rynek pracy.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca nie może przestać płacić pracownikom tylko dlatego, że sam nie zarabia

Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Wielu pracodawców, którzy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w związku z koronawirusem, nie wypłaciło – do 10 kwietnia - pensji swoim pracownikom. Eksperci ostrzegają: zamknięcie sklepu, pubu czy restauracji to nie jest przestój ekonomiczny, i nie może być powodem do niepłacenia wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę. Tym bardziej, że tacy pracownicy nie mają przecież prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2020
Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Praca zdalna - możliwe „darmowe” licencje na próbę

Prawo pracy Nowe technologie Prawo gospodarcze
Dostawcy narzędzi do pracy zdalnej oferują przedłużony „okres próbny” licencji na czas epidemii. Potem możliwe będzie jego płatne przedłużenie bądź rezygnacja z usługi. Nie mamy tu do czynienia z całkowicie darmowym rozpowszechnianiem pełnych wersji programów, ale z szerszą dystrybucją wersji premium na ograniczony czas w celu pozyskania klientów
Alicja Rytel Jakub Słupski
15.04.2020
Prawo pracy Nowe technologie Prawo gospodarcze

ZUS: W środę pierwsze postojowe trafi na konta przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Ponad 86 tysięcy przedsiębiorców otrzyma w środę, 15 kwietnia, przelew w ramach pomocy o świadczenia postojowe – poinformowała we wtorek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na ich konta trafi ponad 172 mln złotych.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Dofinansowanie z FGŚP nie zwalnia ze składek do PPE finansowanych przez pracodawcę

Emerytury i renty Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19, nie mogą liczyć na zwolnienie z finansowania składek do Pracowniczych Programów Emerytalnych. Aby ograniczyć koszty prowadzenia programu muszą skorzystać z dotychczasowych rozwiązań – pisze Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
14.04.2020
Emerytury i renty Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo