ZUS do 16 grudnia wydał już 379 tys. decyzji wynikających z obniżenia wieku emerytalnego. 53 tys....
PAP
20.12.2017
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku...
Izabela Baranowska Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Dołożę wszelkich starań, aby rządowe akty prawne wpływały do RDS w takich terminach, które dają...
20.12.2017
W 2017 roku kwota odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrosła o ponad 90...
Izabela Baranowska Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Państwowa Inspekcja Pracy planuje na przyszły rok mniej kontroli niż w 2017 roku. Z czego to...
Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Zniesienie limitu składek na ZUS oraz obniżenie wieku emerytalnego - m.in. tymi kwestiami zajmie...
19.12.2017
Rejon niedzielnego wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła pozostanie wyłączony z eksploatacji...
PAP
19.12.2017
BHP
Kilka tygodni temu Mateusz Morawiecki zapowiadał, że w 2019 roku ruszą pracownicze plany...
PAP
19.12.2017
Blisko 60 proc. kandydatów jest niedopasowanych do potrzeb pracodawców, a 40 proc. ma zbyt...
19.12.2017
Jeżeli nagroda ma charakter symboliczny, a nie przedstawia większej wartości, to wraz z jej...
Kowalski Radosław
19.12.2017
Do połowy 2018 r. powinien zostać wynegocjowany Układ zbiorowy pracy dla Polskiej Grupy Górniczej...
19.12.2017
Pracownik, który w nagrzanej hali (a więc w warunkach szkodliwych) przygotowuje ciasto, a następie...
Aleksandra Partyk
19.12.2017
BHP
Łącznie 100 mln zł przeznaczy NCBR dla szkół wyższych, które będą realizowały najciekawsze programy...
18.12.2017
Wizja lokalna w podziemnych wyrobiskach kopalni Mysłowice-Wesoła, gdzie w niedzielę doszło do...
PAP
18.12.2017
BHP
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku. A jak...
Agnieszka Matłacz
18.12.2017
Przeciętne wynagrodzenie brutto w listopadzie wyniosło 4.610,79 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o...
18.12.2017
Przepisy regulujące wymogi dla stacji paliw płynnych nie nakładają na właścicieli obowiązku...
Maciej Ambroziewicz
18.12.2017
BHP
Nie ma przepisu ustalającego hierarchię ważności pomiędzy maszynami, sprzętem i urządzeniami...
Kazimierz Kościukiewicz
18.12.2017
BHP
Jeżeli zespołowi powypadkowemu nie uda się ustalić konkretnej daty zdarzenia, jak również zebrać...
Maciej Ambroziewicz
18.12.2017
BHP
Do silnego wstrząsu, ocenianego na ok. 2,4 stopnia w skali Richtera, doszło w niedzielę rano. 665...
PAP
17.12.2017
BHP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pozwala na zajęcie przez komornika najniższych rent socjalnych....
PAP
17.12.2017
Chodzi o minimalne wymogi dla archiwum, w którym są teczki pracowników którzy już odeszli.
Łyjak Grzegorz
16.12.2017
Jaki jest limit nadgodzin w służbie zdrowia dla pracowników medycznych?
Kwiatkowska Monika
16.12.2017
Co do zasady kwestia wynagrodzenia członka zarządu w spółce z o.o. jest wewnętrzną sprawą spółki i...
Ziółkowski Paweł
16.12.2017
W celu określenia, kiedy rozpoczyna się okres ochronny pracownika przed zwolnieniem w związku ze...
Sebastian Kryczka Paweł Ziółkowski Katarzyna Pietruszyńska Jarosław Masłowski
16.12.2017
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w...
Joanna Kaleta
16.12.2017
Branża szkoleniowa boryka się z problemem, który wielu trenerom spędza sen z powiek. Jest nim...
16.12.2017
Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i...
Jarosław Zasada
16.12.2017
BHP
Biura zalicza się do pomieszczeń tzw. stałej pracy, czyli takich, które są przeznaczone do pobytu...
Edward Kołodziejczyk
16.12.2017
BHP
Prace nad ustawą wprowadzającą zakaz handlu w niedziele będą kontynuowane w styczniu. W piątek...
Agnieszka Matłacz
15.12.2017