Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło we wtorek porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jak poinformował resort, podwyżka od stycznia wyniesie 200 złotych, a dodatkowo przed świętami wszyscy pracownicy sądów otrzymają po 1000 zł brutto nagrody.
Krzysztof Sobczak
18.12.2018
Prawo pracy
Koniec roku przyniósł dobre informacje z rynku pracy. W listopadzie 2018 roku wzrosły zarówno wynagrodzenia, jak i liczba pracujących. Pracodawcy potrzebują pracowników i są w stanie więcej zapłacić, żeby zdobyć nowych pracowników i utrzymać obecnych.
Monika Fedorczuk
18.12.2018
HR
Kiedy menedżer słyszy w informacji zwrotnej od przełożonego, że jego celem rozwojowym jest nauka zarządzania emocjami, radzenia sobie z nimi, czy bycie mniej emocjonalnym, to niby wiadomo, jaki ma być efekt końcowy. Ale jak to właściwie zrobić?
Beata Stefańska
18.12.2018
HR
Kobiecie, która po utracie pracy zgłosiła się do urzędu pracy, odmówiono prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadectwa pracy, które przedłożyła, wynikało, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. Organy powinny zatem zbadać faktyczne przyczyny rozwiązania tej umowy - orzekł WSA w Bydgoszczy.
Aleksandra Partyk
18.12.2018
Prawo pracy
Trwający protest nauczycieli i wychowawców przedszkolnych to poważny problem dla pracujących rodziców. Szczególnie pod koniec roku, kiedy większość wykorzystała już urlopy wypoczynkowe. Prawo pracy przychodzi w takiej sytuacji z pomocą. Gdy żłobek, przedszkole czy szkoła niespodziewanie się zamyka, rodzic może skorzystać z płatnego zasiłku opiekuńczego.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Co jednak zrobić, gdy pracownik nie odbiera listu wysłanego na adres wskazany w aktach osobowych?
Agata Kamińska
17.12.2018
Prawo pracy
Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą preferencyjnego traktowania, a tylko wyrównania szans. Obowiązujące przepisy niestety tego nie zapewniają. Wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji, sądownictwa, napotykają wiele przeszkód przy załatwianiu spraw administracyjnych - uznali uczestnicy II Kongresu Praw Obywatelskich.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Pomoc społeczna
Interpretacje przepisów dotyczących konieczności powołania zastępcy wójta, burmistrza i prezydenta miasta są niejednoznaczne. Powinien być ktoś, kto ich zastąpi w razie potrzeby, ale może to być np. sekretarz gminy. Tak jak w Zawierciu, gdzie brak zastępców prezydenta miasta to oszczędność rzędu 340 tysięcy złotych rocznie.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.12.2018
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Gdyby nie dobrze zorganizowany zakład pracy, to zadowolony klient nie zostawiałby kelnerowi czy krupierowi w kasynie napiwku. Choć ta gratyfikacja nie jest wynagrodzeniem za pracę, to ma nierozerwalny związek ze świadczeniem pracy. Jest więc przychodem ze stosunku pracy - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
16.12.2018
PIT Ubezpieczenia społeczne
Minister rodziny i pracy podtrzymuje, że marcowy termin wejścia w życie emerytur dla matek czwórki dzieci jest realny. Projekt ustawy jest już po konsultacjach i ma zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Agnieszka Matłacz
15.12.2018
Domowe finanse Emerytury i renty
Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r. nie zmieni się i wyniesie 42,00 zł.
Agnieszka Matłacz
14.12.2018
Ubezpieczenia społeczne
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje nie tylko opiekunowi osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
14.12.2018
Pomoc społeczna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.12.2018
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Klub Compensation & Benefits przy Uczelni Łazarskiego pyta pracodawców o plany związane z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zaprasza HR-owców do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i obawami w specjalnej ankiecie, a 16 stycznia organizuje warsztat, na którym będzie można uzyskać praktyczną wiedzę w tym zakresie.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
HR
Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników, będzie mógł samodzielne pełnić zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
BHP
Firmy, które organizują spotkania świąteczne dla pracowników i wręczają im prezenty, muszą brać pod uwagę ewentualne skutki podatkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest naliczenie PIT. Ważne jest, z jakiego źródła upominki zostały sfinansowane. Liczy się także ich wartość.
Krzysztof Kulasza Krzysztof Koślicki
13.12.2018
PIT Prawo pracy
Solidarność traci cierpliwość i straszy protestami. Związkowcy domagają się między innymi podwyżek w budżetówce, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy waloryzacji progów podatkowych.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
Prawo pracy
Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części pensji, trzeba ją dokładnie określić. Potwierdza to najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
13.12.2018
PIT Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Głównego Inspektora Pracy o wyniki kontroli dotyczących polskich pracowników w Holandii. Powtarzają się bowiem sygnały o przypadkach łamania praw zatrudnionych tam Polaków.
Agnieszka Matłacz
12.12.2018
Prawo pracy
Wciąż zdecydowanie przeważają Ukraińcy - stanowią 75 proc. legalnie zatrudnionych obcokrajowców. Następne w kolejności narodowości to Białorusini i Wietnamczycy. Łącznie w całej Polsce składki ZUS płaci już 587 tysięcy cudzoziemców z ponad 170 państw.
Agnieszka Matłacz
12.12.2018
Ubezpieczenia społeczne
Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że pracownik w okresie przedemerytalnym, któremu niezgodnie z prawem wypowiedziano umowę terminową, nie może być w gorszej sytuacji niż zatrudniony na czas nieokreślony.
Agnieszka Matłacz
12.12.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nie można być podporządkowanym samemu sobie. Z tego względu, gdy prezes zarządu spółki miał 99% udziałów i był jedynym członkiem jej zarządu, to nie mógł jednocześnie zawrzeć ze spółką ważnej umowy o pracę. Taki pogląd jest ugruntowany w orzecznictwie - wskazał sąd okręgowy w Łomży.
Aleksandra Partyk
11.12.2018
Prawo pracy

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Dodatek stażowy nie będzie wliczany

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Pracownicy z wieloletnim stażem będą mogli liczyć na podwyżki. Rok 2019 ma być bowiem ostatnim, w którym dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Projekt zmian w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
11.12.2018
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
W poniedziałek rozpoczął się protest pracowników sądów. Domagają się podwyżek płac, a swoje niezadowolenie będą manifestować m.in. przez korzystanie ze zwolnień lekarskich. Akcja ma potrwać dwa tygodnie.
Krzysztof Sobczak
10.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracodawca nie może rozwiązywać umów o pracę z powodu absencji chorobowych tylko na podstawie danych o procentowym udziale absencji chorobowych w zakładowym czasie pracy. Była pracownica Amazona, której z tego powodu wypowiedziano umowę o pracę, wygrywa w sądzie.
Agnieszka Matłacz
10.12.2018
Prawo pracy
Wielka Brytania ma szansę zmienić decyzję w sprawie Brexitu. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że może jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z UE. Pozostałe kraje UE nie będą miały w takiej sytuacji nic do powiedzenia.
Jolanta Ojczyk
10.12.2018
Do Rady Dialogu Społecznego dołączyło siedem nowych osób. Uroczystość ich powołania odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która zastąpiła na tym stanowisku minister Elżbietę Rafalską.
Agnieszka Matłacz
10.12.2018
Ustawodawca nie określa kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK w sposób zamknięty. Podmiotom zatrudniającym pozostawiono swobodę w formułowaniu niektórych z nich, ale jednocześnie ustawa wyraźnie wskazuje, że podmiot zatrudniający powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych”
Antoni Kolek
10.12.2018
Prawo pracy
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom mieszkań nie podlega VAT. Od wydatków firmy związanych z najmem nie można zatem odliczyć podatku. Tak uważa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zdania ekspertów są jednak podzielone. Część z nich uważa, że nabywana usługa najmu jest związana z działalnością gospodarczą najemcy.
Krzysztof Koślicki
10.12.2018
VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
Spadkobierca zmarłego pracownika, który zachorował onkologicznie, domagał się stwierdzenia, że zdiagnozowany nowotwór złośliwy był chorobą zawodową. Jednak zdaniem NSA nie ustalono, aby tego rodzaju nowotwór mógł z wysokim prawdopodobieństwem powstać w następstwie działania rakotwórczych czynników występujących w pracy.
Aleksandra Partyk
10.12.2018
Prawo pracy BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski