- Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Według Eurostatu, kobiety w Polsce zajmowały 44 proc. stanowisk na stanowiskach kierowniczych w III kwartale 2020 roku -napisało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE na Twitterze. Z opublikowanych danych wynika, że pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła Łotwa z 45 proc. udziałem.

Wysoko w zestawieniu są też Bułgaria, Węgry, Słowenia, Szwecja (wszystkie po 42 proc.).

Najniższy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych zaobserwowano natomiast w Chorwacji (24 proc.), Holandii (26 proc.) i na Cyprze (27 proc.). Nieco większy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych odnotowała Malta, Luksemburg i Włochy (po 28 proc.).