Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w 2019 roku 2250 zł brutto. Na rękę to nieco ponad 1634 zł. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł brutto. Nowa wysokość płacy minimalnej wpływa na wiele świadczeń, które w 2019 roku trzeba wyliczyć na nowo.
Agnieszka Matłacz
02.01.2019
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele zostały zaostrzone - handel jest dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
Krzysztof Sobczak
01.01.2019
Rynek i konsument
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma do rozstrzygnięcia wątpliwość czy służba wywiadowcza z narażeniem życia i zdrowia zarówno dla PRL jak i interesu NATO wyłącza stosowanie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Wyrok zapadnie 10 stycznia 2019 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2019
Emerytury i renty BHP
Uznanie czy służba w czasach PRL w służbach objętych ustawą "dezubekizacyjną" była krótkotrwała zależy wyłącznie od urzędnika, który rozpatruje sprawę o zastosowanie "prawa łaski" przez ministra spraw wewnętrznych. Nie ma na to żadnego parametru lub wskaźnika procentowego - mówi adwokat Damian Sucholewski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2019
Administracja publiczna
Za niewiele ponad pół roku pierwsi pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Wciąż jednak wielu ma trudności z odróżnieniem ich od innej formy „pracowniczego oszczędzania”, funkcjonującej od dłuższego czasu w ramach trzeciego filaru – pracowniczych programów emerytalnych - pisze Aleksander Dyl
Aleksander Dyl
31.12.2018
Prawo pracy
Z dowodów nie wynikało, by pracodawca wypłacił pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych. Nie można było więc tego ustalić jedynie w oparciu o praktykę innych sądów pracy w podobnych sprawach - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
31.12.2018
Prawo pracy
Kodeks pracy przyznaje pracownikowi prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Czy dni niewykorzystane w tym roku będzie można wykorzystać w kolejnym? Czy niewykorzystany urlop przepadnie?
Agnieszka Matłacz
28.12.2018
Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 r. Zapowiadane zmiany mają związek ze wzrostem płacy minimalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.12.2018
Od 1 stycznia 2019 roku każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, będzie miał prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Związkowcem będzie mógł więc zostać i samozatrudniony, i zleceniobiorca. Zmienią się też uprawnienia zakładowej organizacji związkowej i pojawią się nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku.
Agnieszka Matłacz
28.12.2018
Prawo pracy
Ustawa, która ma poprawić ściągalność alimentów należnych dzieciom oraz długów alimenciarzy, wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku. Umożliwi m.in. szybszy przepływ informacji o dłużnikach alimentacyjnych pomiędzy służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi - wszystko po to, żeby komornik mógł łatwiej ustalić, czy dłużnik alimentacyjny pracuje.
Agnieszka Matłacz
27.12.2018
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo pracy

Jak przejść na mały ZUS – krok po kroku

Ubezpieczenia społeczne Finanse
Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki od początku 2019 roku, mają siedem dni na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. To oznacza, że prowadzący działalność, muszą złożyć zgłoszenie do 8 stycznia.
Jolanta Ojczyk
27.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Połowę wpływu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych generują firmy. Skarżą każdą decyzję ZUS, bo za to nie płacą. Warto też zastanowić się, czy sprawy związane ze stwierdzeniem niepełnosprawności muszą trafiać do sądu. Rola decyzyjna sędziego w tych sprawach jest niewielka – uważa Ryszard Sadlik.
Robert Horbaczewski
27.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W 2019 roku obowiązywać będą dwie wysokości odpisów na ZFŚS. Jedna (w dotychczasowej wysokości) stosowana za okres do 31 lipca 2019 r. i druga (zwiększona) za okres od 1 sierpnia 2019 r.
Agnieszka Matłacz
24.12.2018
Prawo pracy

Współczynnik do wyliczenia składek „małego ZUS” w 2019 r.

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości przychodów. ZUS opublikował wartość współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Agnieszka Matłacz
24.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

SA: Ocena niezdolności do pracy należy do lekarzy specjalistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
W sprawie o ustalenie prawa do renty socjalnej kluczowe znaczenie mają dowody z opinii biegłych lekarskich. Pozwalają one na ustalenie, czy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jeśli biegli wskazują, że badany może jednak pracować, to uwzględnienie odwołania jest niemożliwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów trzy razy złamała procedurę administracyjną przy podejmowaniu uchwał o odmowie nadania tytułu profesora kandydatce doktor habilitowanej, specjalizującej się w pedagogice pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.12.2018
Szkolnictwo wyższe

Fajerwerki zgodnie z prawem

BHP Prawo gospodarcze
Nie wszyscy mają świadomość, że fajerwerki stanowią wyroby pirotechniczne, a obrót nimi, ich przechowywanie, a nawet transport wewnątrzzakładowy wymaga spełnienia określonych warunków BHP. Gdzie fajerwerki mogą być przechowywane i sprzedawane? Kto może nimi handlować? - pisze Marta Kurzajewska-Ożarowska.
Marta Kurzajewska-Ożarowska
24.12.2018
BHP Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe nowo zatrudnianych pracowników będą składać się z czterech części, a nie jak dotychczas - trzech. W ciągu 12 miesięcy do nowych warunków przechowywania trzeba dostosować wszystkie teczki pracowników.
Agnieszka Matłacz
22.12.2018
Prawo pracy
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Podwyżki nie wystarczą, potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości - uważają związki zawodowe. Różnią się jednak jeśli chodzi o szczegóły, a oddolne akcje protestacyjne pokazują, że mimo zapewnień, grupy zawodowe wymiaru sprawiedliwości nie mówią jednym głosem.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie już potrzebna zgoda pracownika na przelew pensji na konto. Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia będzie zasadą, ale pracownicy, którzy nie mają konta w banku lub po prostu chcą dostawać pieniądze do ręki, wciąż będą mieć taką możliwość. Do nowych regulacji trzeba dostosować firmowe regulaminy.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Domowe finanse Prawo pracy
Pracodawcy zwracają uwagę, że tryb pracy nad rządowym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest kolejnym przykładem lekceważenia partnerów społecznych i podważa ich zaufanie do organów administracji rządowej.
Agnieszka Matłacz
20.12.2018
Prawo pracy
Dobra sytuacja gospodarcza Polski i wysokie wpływy ze składek sprawiły, że ZUS zrezygnował z kolejnej transzy dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie w tym roku pobrał z budżetu o prawie 11 mld zł mniej niż zaplanowano.
Agnieszka Matłacz
20.12.2018
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca może uzależnić wysokość bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników od ich dochodu. Lepiej zastąpić je jednak kartami przepłaconymi albo pieniędzmi - jest to korzystniejsze podatkowo.
Paweł Ziółkowski
20.12.2018
Prawo pracy
Nasyłanie kontroli Sanepidu na gabinety pielęgniarskie w szkołach oraz oferowanie konkurencyjnych usług poza konkursami i pozbawianie pracy koleżanek - to działania nieetyczne i powinny podlegać karze - stwierdził Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2018
Zawody medyczne
Sąd rozpatrując sprawę karną dotyczącą złamania zakazu handlu w niedzielę, będzie musiał w realiach każdej konkretnej sytuacji sam odpowiedzieć na pytanie, czy deklarowana przez przedsiębiorcę działalność handlowa może być uznana za działalność przeważającą - wyjaśnił w uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2018
Prawo karne Rynek i konsument Prawo pracy
Fundusze na obiecane pracownikom sądów podwyżki i nagrody mają pochodzić m.in. z likwidacji z dodatków dla sędziów, w tym z dodatku mieszkaniowego - poinformował w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. I dał do zrozumienia, że to reakcja na poparcie, jakiego żądaniom płacowym pracowników sądów udzieliły stowarzyszenia sędziowskie.
Krzysztof Sobczak
19.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Lewe zwolnienia w prawie

Kadry w oświacie Prokuratura Ubezpieczenia społeczne
Przez Polskę przetacza się w tym roku szczególna grypa: szpitalna, psia, sądowa, a w grudniu...
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Kadry w oświacie Prokuratura Ubezpieczenia społeczne
Sąd Najwyższy rozpozna 19 grudnia br. zagadnienie prawne dotyczące jednego z ponad 30 wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Problemem jest kwestia: czym jest przeważająca działalność handlowa. Handel wieloma towarami jednocześnie, czy tylko jednym rodzajem asortymentu?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2018
Rynek i konsument Prawo pracy
Wigilia jest w Polsce zwykłym dniem roboczym, ale w tym roku wszystkie urzędy administracji rządowej będą zamknięte. Niektóre samorządy też nie będą pracować, inne przyjmą interesantów w skróconych godzinach, ale są też takie, w których sprawy będzie można załatwić, jak w każdy inny dzień. Krócej będą pracować sklepy.
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski