Prawo.pl

WSA: Likwidacja pogotowia socjalnego wymaga opinii związków

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Samorząd postanowił zlikwidować pogotowie socjalne. Uchwała w tej sprawie powinna jednak zostać przedłożona do zaopiniowania przez organizacje związkowe. Akt ten dotyczył bowiem praw i interesów zatrudnionych w pogotowiu pracowników oraz wpływał na uprawnienia ogółu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego - orzekł WSA w Olsztynie.
Dorian Lesner
29.09.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Pracownik, który przeszedł na rentę po rozwiązaniu umowy ma prawo do odprawy pieniężnej. Pod warunkiem jednak, że stał się on niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty. Prawo to nie jest uzależnione od tego, kto rozwiązał umowę.
Piotr Kostrzewa Dorian Lesner
29.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy

Drastycznie mniej mianowań w służbie cywilnej w kolejnych latach

Administracja publiczna Koronawirus a prawo Służba cywilna
Rząd określił plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023. Ich liczba, pierwotnie planowana w przyszłym roku na 550 osób wyniesie ostatecznie tylko 30. Argument to trudna sytuacja finansów publicznych spowodowana pandemią i ograniczanie kosztów osobowych w administracji.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo Służba cywilna
Od 15 października 2020 roku kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Będzie zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Kolejne 17 tysięcy firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Sprawa dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na realizację wsparcia dla nich.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
54 proc. ankietowanych wolałaby dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, żeby mieć wyższą emeryturę. Z kolei 46 proc. chciałoby przejść na emeryturę zaraz, gdy tylko będzie to możliwe, nawet kosztem mniejszych świadczeń. Jednocześnie większość, bo aż 66 proc. pracujących Polaków lubi swoją pracę
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy
Polscy nauczyciele zarabiają połowę tego, co nauczyciele w innych krajach Europy - wynika z najnowszego raportu „Education at a Glance 2020” przygotowanego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszającej 35 wysoko rozwiniętych krajów świata. Eksperci uwzględnili siłę nabywczą pieniądza w każdym z tych krajów
Beata Igielska
28.09.2020
Kadry w oświacie
Kobiety z rocznika 1953 wciąż czekają na kompleksowe uregulowanie swoich emerytur. Twierdzą, że wszyscy powinni dostać takie samo wyrównanie, bez względu na to, kiedy składali wniosek o ponowne ustalenie emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem różnice nadal są i biorą się z daty, w jakiej składany był ten wniosek.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Emerytury i renty
Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu COVID-19, obowiązywał do 20 września br. Istnieje też możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2020
Ubezpieczenia społeczne
Globalna pandemia Covid-19 wywróciła naszą codzienność do góry nogami. Co drugi Polak deklaruje, że podczas trwającej epidemii pracował lub pracuje zdalnie. Jednak okazuje się, że to właśnie kobiety częściej pracowały na odległość. Aż 57 proc. z nich deklaruje taki rodzaj pracy, w porównaniu z tylko 45 proc. mężczyzn.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2020
Prawo pracy
Nie 250, a 400 złotych ma wynieść dodatek terenowy do wynagrodzenia pracownika socjalnego. Nie będzie on też uwzględniany przy obliczaniu wysokości pensji. Pracownicy socjalni krócej też będą musieli czekać na dodatkowy urlop. Ma to zmienić projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.09.2020
Pomoc społeczna
Transformacja górnictwa ma być rozłożona na wiele lat, a górnicy dołowi mają mieć gwarancję pracy w kopalniach do emerytury - wynika z podpisanego w piątek porozumienia. Ostatnia kopalnia przestanie wydobywać węgiel w 2049 roku. Do tego czasu górnictwo ma być subsydiowane przez państwo.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 2,3 mln zł na projekty w obszarze dialogu społecznego dotyczące niwelowania skutków epidemii COVID-19. Do dofinansowania wybrano w sumie sześć projektów – poinformował w piątek resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Niektóre rozwiązania powstałe w czasie pandemii COVID-19, takie jak praca zdalna, doraźne badania stanu zdrowia pracowników czy badanie trzeźwości pracowników, mogą okazać się przydatne także w czasie, kiedy wirus zostanie ostatecznie pokonany – twierdzi Business Centre Club.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy
Będą rozpatrywane tylko uzasadnione wnioski "o informacje niezbędne i konieczne" od organów będących odpowiednikami Państwowej Inspekcji Pracy z państw przyjmujących pracowników delegowanych z Polski – ustaliło Prawo.pl. Zdaniem ekspertów to dobra wiadomość dla naszych firm, które obawiały się, że wnioski do PIP mogą opierać się na donosach konkurencji z państw przyjmujących.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy Prawo unijne
Inspektorowi pracy na podstawie art. 63 (1) kpc nie przysługuje powództwo o ustalenie treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. I dodał, że wskazuje na to wykładnia językowa oraz systemowa. Roli inspektora nie można rozszerzać wbrew przepisom - podkreślił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2020
Prawo pracy

Szefowie urzędów i samorządy muszą same sfinansować wzrost płacy minimalnej

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Podniesienie płacy minimalnej w 2021 r. do 2800 zł zwiększy wydatki pracodawców z sektora publicznego zatrudniających pracowników otrzymujących wynagrodzenie na poziomie minimalnym za pracę o 1.168,5 mln zł. W tym wydatki budżetu państwa wzrosną o 732,8 mln zł, a jednostek samorządu terytorialnego – o 435,8 mln zł. Rząd nie da na to jednak pieniędzy.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Sąd Najwyższy w Izbie Pracy przesądził, że pozbawienie Marka Treli stanowiska prezesa zarządu w stadninie koni w Janowie Podlaskim było prawidłowe. Charakter umowy świadczył o tym, że była to umowa na czas wykonywania określonej pracy, już z kodeksu wyeliminowana, wobec tego nie należy mu się odszkodowanie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2020
Prawo pracy
Działania władz Polskiego Radia nie tylko naruszają wolność słowa, ale mają cechy mobbingu. RPO wystąpił do Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy, pokazując jaka jest w tej rozgłośni skala naruszeń praw pracowniczych w świetle standardów konstytucyjnych i wiążących Polskę umów międzynarodowych.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Prawo cywilne Prawo pracy
Unikanie kontaktu z pracodawcą przez pracownika, który spodziewa się niekorzystnych decyzji, np. dyscyplinarki, niewiele mu pomoże. Pracodawca może wysłać mu ją choćby na prywatny mail, który wcześniej wykorzystywał do bieżących kontaktów, albo za pośrednictwem WhatsApp, czyli mobilnej aplikacji dla smartfonów.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Prawo pracy RODO Prawo unijne
W czwartek, 24 września Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podejmie uchwałę, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy inspektorowi pracy przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.09.2020
Prawo cywilne Prawo pracy
Do dziś niewykonane zostały dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał poprawienie sytuacji rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jeden niewykonany wyrok ma już sześć lat, drugi ma ponad rok – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich na podsumowanie kadencji Marlenie Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Ubezpieczenia społeczne
Rynek pracy w sierpniu br. stabilizuje się w warunkach „nowej normalności” w okresie pandemii COVID-19. Zdaniem ekspertów, dane opublikowane dzisiaj przez GUS wskazują, że zmniejsza się dynamika spadku przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdroży na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe rozwiązania usprawniające wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane. Uproszczone wersje formularzy będą dostępne dla wnioskodawców od 30 września.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Prawo pracy Prawo unijne

Zwolnienia ze składek dla firm na 600 mln zł

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Od 20 września zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na zwolnienie ze składek firm, które złożyły o to wniosek i jednocześnie opłaciły składki, albo posiadały nadpłatę na koncie. Już w niedzielę ZUS rozpoczął proces tworzenia not umorzeniowych w wyniku, którego 740 tys. przedsiębiorców uzyskało zwolnienie na blisko 600 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawca określi zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielem pracowników. Jeśli nie dojdzie do porozumienia – określi je sam w regulaminie. A jeśli nie będzie ani porozumienia, ani regulaminu, to będzie mógł je ustalić z pracownikiem w poleceniu pracy zdalnej albo porozumieniu z nim – przewiduje projekt zmian w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
23.09.2020
Prawo pracy
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała we wtorek wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by powołać Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko głównego inspektora pracy. Rada pozytywnie też zaopiniowała wniosek w sprawie odwołania z tej funkcji Wiesława Łyszczka, który złożył rezygnację.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2020
Prawo pracy
Zespół do spraw usług publicznych Rady Dialogu Społecznego pracuje nad stanowiskiem w sprawie cięć w administracji publicznej. Przypomina w nim, że przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiające zwolnienia nie były konsultowane z Radą. I podkreśla, że reforma powinna poprzedzać analiza potrzeb kadrowych, a taka blankietowa redukcja etatów może uderzyć w pracodawców i obywateli.
Jolanta Ojczyk
22.09.2020

MRPiPS potwierdza: Nie ma już dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rodzice, którzy korzystali dotąd z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, od poniedziałku 21 września muszą już radzić sobie bez niego. Rada Ministrów nie wydała i – jak się okazuje - nie wyda rozporządzenia przedłużającego ten zasiłek po 20 września. Teraz rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach – potwierdza serwisowi Prawo.pl resort pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Zamierzamy wprowadzić zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26. roku życia na stażach i praktykach - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, powinno to wzmocnić chęć pracy młodych ludzi w administracji. Zapowiedział też zmianę kryteriów rekrutacji do pracy, by w ocenie uwzględniać również hobby i zainteresowania.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
PIT Dla studenta