W 2015 roku The New York Times obwieścił “uberyzację pracy” (Uberisation of work) jako efekt...
31.12.2017
MRPiPS szykuje nowelizację przepisów o zasiłku opiekuńczym, która ma wspomóc rodziców...
Agnieszka Matłacz
31.12.2017
Ubezpieczenia społeczne
Przed Nowym Rokiem coraz więcej osób odpala petardy, rakiety i pochodnie, które są nieodłącznym...
PAP
30.12.2017
BHP
Zmniejszenie skali ubóstwa, rekordowo niskie bezrobocie, przywrócenie wieku emerytalnego,...
Agnieszka Matłacz
30.12.2017
Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. To nie jest zwykła...
Agnieszka Matłacz
29.12.2017
Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS. Dotychczasowe konta zostaną...
Agnieszka Matłacz
29.12.2017
Ubezpieczenia społeczne
Dane płynące z gospodarki, czyli rosnący PKB, spadające bezrobocie, rosnące wynagrodzenia i...
Agnieszka Matłacz
29.12.2017
Niedostateczne zabezpieczenie przewodów elektrycznych na dachu było prawdopodobną przyczyną...
PAP
29.12.2017
BHP
Od 1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych. Będą mogli...
Agnieszka Matłacz
29.12.2017
Absolutnym priorytetem w 2017 roku dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był rynek...
PAP
29.12.2017
Niemal dziewięciu na dziesięciu pracodawców w Polsce zamierza w 2018 roku zatrudnić nowych...
29.12.2017
Aż 40 proc. absolwentów szkół zawodowych nie może znaleźć zatrudnienia. Wśród przyczyn tego...
28.12.2017
PFRON oraz ZUS wraz z czterema uczelniami będą kształcić specjalistów ds. zarządzania procesem...
28.12.2017
W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2100 złotych. Wzrośnie też minimalna stawka...
Agnieszka Matłacz
28.12.2017
Podczas głosowania Senatu nad ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS było kworum - powiedział w...
28.12.2017
1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Rejestrowanie...
Agnieszka Matłacz
28.12.2017
Z początkiem 2018 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Pojawi się nowy...
Agnieszka Matłacz
28.12.2017
Deficyt pracowników sprawia, że pracodawcy doceniają tych specjalistów HR, którzy potrafią ściągnąć...
Agnieszka Matłacz
27.12.2017
Na przełomie lat kalendarzowych pracodawców obciążają liczne obowiązki. Wynikają one z przepisów...
Agnieszka Matłacz
27.12.2017
Ubezpieczenia społeczne
Mamy niemobilną siłę roboczą i mobilny kapitał, czyli jest ogromna presja na pracowników, by...
27.12.2017
Bezrobocie poniżej 4 proc., przeciętne wynagrodzenie wyższe o 10 proc., zupełnie nowy kodeks pracy...
Agnieszka Matłacz
27.12.2017
Zgodnie z przygotowanym przez resort rozwoju pakietem ułatwień dla przedsiębiorców wiele zmieni się...
Krzysztof Sobczak
27.12.2017
BHP
Do sądów trafia niewiele spraw dotyczących przestępstw na tle seksualnym. Według statystyk...
27.12.2017
E-składka to rewolucja w opłacaniu składek do ZUS. Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się nie tylko...
Agnieszka Matłacz
26.12.2017
Zaspokojenie potrzeb kadrowych dla utrzymania rozwoju gospodarczego regionu jest głównym wyzwaniem...
Agnieszka Matłacz
26.12.2017
HR
Ponad jedna czwarta dolnośląskich pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników w...
Agnieszka Matłacz
24.12.2017
HR
Pożar hali magazynowej w Radomiu został opanowany, trwa dogaszanie zniszczonego obiektu; nie ma...
PAP
23.12.2017
BHP
32 samochody straży pożarnej i160 strażaków gasi pożar hali magazynowej w Radomiu; nie ma...
PAP
23.12.2017
BHP
Specjalna komisja zarekomendowała Zarządowi Agora SA bezzwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z...
22.12.2017
Trend spadającego bezrobocia się utrzymuje, może ono wynikać z m.in. z wprowadzenia nowego wieku...
22.12.2017