Według najnowszego raportu Pracuj.pl zatytułowanego „Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy”, niemal połowa (47,5 proc.) uczestniczących w badaniu po roku pandemii wykonywała obowiązki zdalnie. Większość realizowała je z biur lub zakładów pracy (52,5 proc.). 22,5 proc. ankietowanych  zatrudnionych  realizowała zadania hybrydowo. Inaczej mówiąc, w pełni zdalna praca dotyczyła 25 proc. respondentów. To wciąż dużo więcej niż przed wybuchem pandemii, ale mniej niż w jej pierwszych miesiącach. Większość badanych chce pracy w modelu hybrydowym.

Choć badani dobrze radzą sobie z organizacją pracy na tzw. home office, to jednak spora grupa zwraca uwagę na znużenie przedłużającą się pracą poza biurem.

Czytaj również: ABSL: Regulacje pracy zdalnej powinny być elastyczne, także do okazjonalnego stosowania>>

Praca zdalna - całkowita i częściowa

W środowym komentarzu do badania wskazano, że perspektywa w pełni zdalnych firm nie do końca zgadza się z oczekiwaniami respondentów. Choć blisko 9 na 10 badanych pracujących zdalnie w trakcie pandemii chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu, chęć pracy poza biurem na pełen etat wyraża 13 proc. respondentów. Kolejne 27 proc. chce pracować zdalnie w pojedyncze dni miesiąca. Liczba chętnych do pracy w pełni zdalnej, jak i w pełni stacjonarnej jest więc stosunkowo niewielka, podobnie jak w kwietniu i wrześniu ubiegłego roku.

Dodano, że w porównaniu do początków pandemii znacząco wzrósł udział respondentów deklarujących pracę wyłącznie z biura (52,5 proc.). W kwietniu 2020 r. było to 39,5 proc.

Obie tendencje - wzrost udziału pracy wyłącznie z siedziby i utrzymująca się stosunkowo duża popularność „hybrydy” - mogą wskazywać, zdaniem autorów badania, na coraz bardziej udane próby dostosowywania się firm do nowej rzeczywistości, przy jednoczesnym utrzymywaniu środków ostrożności wywoływanych przez pandemię. - Tendencje te będą mieć znaczący wpływ na przyszłość modeli pracy także po opanowaniu COVID-19 - wskazano.

 


Przyszłość należy do pracy hybrydowej?

W ocenie Agaty Grzejdy, eksperta Pracuj.pl, wszystko wskazuje na to, że przyszłość należy do modeli hybrydowych, w ramach których będziemy pracować w różnych miejscach, nie decydując się na tylko jeden styl. - Choć praca zdalna jest powszechnie traktowana raczej pozytywnie, aż 60 proc. naszych badanych uważa, że w obecnym natężeniu dla wielu pracowników staje się ona już nużąca – podkreśla Grzejda.

Zwraca przy tym uwagę, że kolejne 57 proc. respondentów w wyniku pandemii bardziej docenia możliwość spotkań ze współpracownikami w biurze, jaką mieli przed pojawieniem się COVID-19. Zarówno pracowników, jak i pracodawców czeka więc prawdopodobnie kilka lat testowania modeli hybrydowych a co za tym idzie definiowania nowej roli biur.

W komentarzu do badania wskazano, że w czasach pandemii biura bywają także miejscami konfliktu procedur bezpieczeństwa z codziennymi nawykami. Obawy o zdrowie w związku z pracą z siedziby firmy w czasach pandemii wyraża ponad jedna trzecia respondentów (37 proc.), to więcej niż we wrześniu 2020 r., gdy podobnie uważało 32 proc.

Wśród badanych znalazła się spora grupa osób czujących się bezpiecznie w biurze, dzięki wprowadzonym zasadom sanitarnym (46 proc.), według blisko jednej trzeciej respondentów do takich wyznaczonych zasad w praktyce jednak mało kto się stosuje (31 proc.).

Zdaniem 74 proc. badanych w najbliższej przyszłości będziemy coraz częściej pracować zdalnie. Jednocześnie 60 proc. respondentów uważa, że pracownicy są coraz bardziej znużeni pracą zdalną i po opanowaniu pandemii wiele osób chętnie wróci do biur.

Najnowszy raport „Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy” oparto na wynikach badań przeprowadzonych przez dział badawczy Grupy Pracuj 10-18 lutego br. W pomiarze uczestniczyło 1374 użytkowników portalu Pracuj.pl. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego).