Najniższa emerytura, jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z Oddziału ZUS w Biłgoraju. Kobieta w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy. Jej sytuacja finansowa poprawiła się odkąd wprowadzono świadczenie Mama 4+. Jako uzupełnienie do swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające. Od 1 marca 2021 r. łącznie otrzymywać będzie 1250,88 zł.
Najszczęśliwszym emerytem ze względu na wysokość swojego świadczenia jest 86-latek, który przepracował aż 62 lata przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, to kwota przekraczająca 35 tys. zł i jest najwyższą w Polsce. Innemu rekordziście ZUS wypłaca emeryturę w granicach 29 tys. zł. Otrzymuje ją 83-letni były pracownik zatrudniony przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS otrzymuje przeszło 24 tys. zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Czytaj w LEX:  Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >


Śląskie rekordy

- Jeśli chodzi o dane dla województwa śląskiego najniższą emeryturę wypłaca sosnowiecki ZUS. Wysokość tego świadczenia to 5 groszy. Otrzymuje je mężczyzna, który składkę na ubezpieczenia społeczne miał opłacaną przez niecałe 2 miesiące - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Druga rekordowo niska emerytura w województwie wypłacana jest przez chorzowski ZUS – to 17 groszy. Do obliczenia emerytury przyjęto kwotę składek za 24 dni.
W województwie śląskim najwyższą emeryturę otrzymuje mieszkaniec Podbeskidzia. Na świadczenie przeszedł w wieku 85 lat. Przez lata pracował w górnictwie, osiągając bardzo wysokie zarobki. Emeryturę w wysokości ponad 17 tys. zł wypłaca mu Oddział ZUS w Bielsku-Białej.
Wysokie świadczenia ma także dwóch emerytów z zabrzańskiego Oddziału ZUS. Każdy z nich ma przyznaną emeryturę powyżej 14 tys. zł. Obaj mężczyźni przeszli na emeryturę średnio 10 lat później niż powszechny wiek emerytalny. Każdy z nich ma też bardzo długi staż pracy, jeden blisko 49 lat, w tym aż 48 lat w jednym zakładzie pracy, a drugi prawie 57 lat stażu ubezpieczeniowego. Wysoką emeryturą może pochwalić się także klient chorzowskiego Oddziału ZUS. Miesięczna emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym przekracza kwotę 14 tys. zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat i 5 miesięcy, a w swojej karierze ma prawie 57 lat pracy (w tym aż 52 lata okresów składkowych, czyli bez zwolnień lekarskich itp.). Ubezpieczony pracował jako pracownik naukowy.

Czytaj w LEX: Zawieszanie i zmniejszanie emerytury i renty >

Recepta na wysoką emeryturę

Jaki jest przepis na wysokie świadczenie? - Wniosek z tego jest jeden: im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę oznacza, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższą emeryturę - tłumaczy Kopczyńska.

 


Dla kogo emerytura minimalna

Chociaż emerytura wyliczana według nowych zasad nie zależy od stażu pracy, bo jak mamy przykłady powyżej - może być wyliczona tylko z jednego dnia podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu - to jednak staż pracy ma znaczenie. Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Co wtedy? Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, mają zagwarantowane podwyższenie obliczonej kwoty emerytury do kwoty emerytury minimalnej, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł. Osoby zaś, które nie mają takiego stażu, a obliczona przez ZUS ich emerytura będzie niższa od minimalnej, wówczas świadczenie będzie podwyższona do tej kwoty. Jeżeli przykładowo kobieta udowodniła co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, a wyliczona emerytura wyniosła 800 zł brutto, to kwota ta będzie podwyższona do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1250,88 zł brutto. Jeżeli natomiast kobieta nie udowodniłaby 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, to emerytura pozostałaby w kwocie 800 zł brutto.   
Pod koniec 2020 r. liczba emerytów w ZUS wyniosła około 6 mln osób.

Czytaj w LEX: Nabywanie prawa do emerytury a obowiązki płatników składek >