Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec października 2019 r. przeciętna emerytura wyniosła 2 379,19 zł i była wyższa o 100,73 zł niż przed rokiem. Emerytury zaś pobierało 5,86 mln osób.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce ebook >>


Od kwietnia 2015 r. liczba emerytów wzrosła o 1 mln

- Jeśli chodzi o ogólne tendencje to należy zauważyć, że na koniec października 2019 r. aż 5,86 mln osób pobierało emeryturę z ZUS, co oznacza 3 proc. wzrostu rok do roku o 170 tys. osób (5,69 mln na koniec października 2018 r.). Na koniec 2019 roku należy spodziewać się blisko 6 mln świadczeniobiorców. Oznacza to, że od kwietnia 2015 r. liczba emerytów w ZUS wzrosła o 1 mln osób. Skala ta pokazuje proces „starzenia się społeczeństwa”. Można prognozować, że na przełomie 2023/2024 liczba emerytów pobierających świadczenie z ZUS sięgnie 7 mln osób – powiedział nam dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Czytaj w LEX: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty >

Według niego, w przypadku emerytur docelowych wzrost liczby świadczeniobiorców wynika z faktu przechodzenia na emeryturę osób, które pobierały wcześniej świadczenie w postaci okresowej emerytury kapitałowej. Wówczas po ukończeniu powszechnego podwyższonego wieku emerytalnego mężczyzn (67 lat) i złożeniu wniosku o emeryturę z FUS (albo nabyciu prawa do emerytury z urzędu) osoba otrzymuje świadczenie w przeliczonej wysokości uwzględniającej środki zgromadzone na subkoncie w ZUS.

Czytaj w LEX: Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE >

- Warto podkreślić, że o ile na początku 2018 roku liczba osób pobierających emerytury docelowe wynosiła 56,8 tys. osób, to już na koniec października 2019 r. aż 135 tys. osób pobierało tę formę świadczenia. Oznacza to, że na wypłatę w samym tylko październiku 2019 r.  wydano z FUS 482,7 mln zł, podczas gdy jeszcze na początku 2018 roku miesięczny koszt realizacji tych świadczeń wynosił 199,8 tys. zł. To wzrost o 242 proc. – mówi prezes IE. I dodaje: - Natomiast jeżeli chodzi o wysokość świadczeń, to warto zauważyć, że na koniec października 2019 roku przeciętna emerytura wyniosła 2 379,19 zł, co oznacza wzrost o 4,42 proc., czyli o 100,73 zł  (2 278,46 zł - na koniec października 2018 roku).

Tak więc w relacji do przeciętnego wynagrodzenia 5213,27 zł na koniec października 2019 r. oraz 4921,39 zł na koniec października 2018 roku, należy odnotować obniżanie się relacji przeciętnej emerytury – jak mówi dr Antoni Kolek - do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z 46,3 proc. do 45,6 proc. Oznacza to, że wysokość wynagrodzeń rosła w tym okresie szybciej (6,0 proc.) niż wysokość przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS (4,42 proc.).

 


Dłuższy staż pracy to wyjątek

Z rzeszy osób, które przechodzą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego wyłamują się nieliczne wyjątki. To osoby, które pracowały o wiele dłużej niż przeciętni emeryci. W efekcie mogą pochwalić się nie tylko długim stażem pracy (czyli tzw. okresami składkowymi wpływającymi na wysokość świadczenia), ale i wysokością otrzymywanego świadczenia.

Z informacji ZUS, do których dotarło Prawo.pl wynika, że najwyższe emerytury (w granicach 10 tys. zł brutto i wyższej) otrzymuje 45 osób w kraju. Wszyscy, co ważne, uczciwie na nią zapracowali.

Czytaj w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >

Czworo rekordzistów (trzech mężczyzn i jedna kobieta) otrzymuje po ponad 20 tys. zł emerytury miesięcznie (najwyższa emerytura w kraju to 22.482,56 zł). Cała czwórka wykazała się bardzo długim stażem pracy (57 lat, 60 lat, 61 lat i więcej niż 61 lat). Tylko jeden mężczyzn z tej czwórki zakończył aktywność zawodową w wieku 78. Pozostali przeszli na emeryturę po przekroczeniu 80 roku życia.

Co ciekawe, tylko dwie osoby z 45. miało w porównaniu z innymi bardzo niski staż pracy: mężczyzna otrzymujący 12.448,01 zł z Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim miał 30 lat 2 miesiące i 23 dni stażu pracy, ale na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat i 7 miesięcy. Drugi z mężczyzn, któremu ZUS w Łodzi wypłaca 10.978,08 zł pracował 34 lata, 1 miesiąc i 28 dni, a na emeryturę przeszedł w wieku 67 lat i 2 miesięcy.

Pozostali, licząc tzw. okresy składkowe i nieskładkowe, pracowali na swoją emeryturę po 50-60 lat.

Czytaj również: GUS: Ponad milion osób w wieku emerytalnym nadal pracuje>>

- Przedstawione dane to oczywiście wyjątki od reguły. Zdecydowana większość pracowników przechodzących na emeryturę otrzymuje dużo niższe świadczenia. Mogę się jedynie domyślać, że w tej grupie raczej nie znajdziemy przedsiębiorców, czyli osób opłacających najczęściej składki w minimalnej wysokości – mówi Monika Gładoch, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny.

Przyznaje, że zaskakujące są na pewno nie tylko sumy wypłat, ale staż pracy, wynoszący średnio 50 lat.

Czytaj w LEX: Nabywanie prawa do emerytury a obowiązki płatników składek >

- Na także znaczącą kwotę emerytury, poza stażem pracy, wpływa wysokość wynagrodzenia, od którego opłacane są składki. Nie jestem więc do końca przekonana, czy osoby, których dotyczą tak znaczne kwoty emerytury są nimi w pełni usatysfakcjonowane, biorąc pod uwagę, że przez kilkadziesiąt lat (czyli cały okres zatrudnienia) odprowadzały bardzo wysokie składki – podkreśla Monika Gładoch. 

 

 

NAJWYŻSZE EMERYTURY

(dane na grudzień 2019 r., źródło: ZUS)

Oddział ZUS

Kwota brutto

Płeć

Wiek w momencie przejścia na emeryturę

Staż

Oddział w Białymstoku

14.950,88 zł

Mężczyzna

64 lata i 10 miesięcy

Składkowy: 50 lat i 5 miesięcy

Nieskładkowy: 6 lat, 5 miesięcy, 25 dni

Oddział w Bielsku - Białej

13.128,98 zł

Mężczyzna

67 lat

Składkowy: 43 lata i 5 miesięcy

Nieskładkowy: 4 lata i 7 miesięcy

Oddział w Biłgoraju

8.889,35 zł

Mężczyzna

69 lat i 3 miesiące

Składkowy: ok. 46,5 roku

Nieskładkowy: prawie 5 lat

Oddział w Bydgoszczy

22.398,06 zł

Kobieta

81 lat i 6 miesięcy

Składkowy: 61 lat

Nieskładkowy: 2 miesiące

Oddział w Chorzowie

16.621,50 zł

Mężczyzna

77 lat i 6 miesięcy

Składkowy: 52 lata i 7 dni

Nieskładkowy: 4 lata i 10 miesięcy

Oddział w Chrzanowie

13.139,27 zł

Mężczyzna

73 lata i 4 miesiące

Składkowy: 57 lat, 6 miesięcy i 12 dni

Oddział w Częstochowie

11.055,00 zł

Mężczyzna

68 lat

Staż: 50 lat i 4 miesiące

Oddział w Elblągu

11.793,93 zł

Mężczyzna

70 lat i 3 miesiące

Składkowy: 51 lat i 1 miesiąc

Nieskładkowy: 14 miesięcy

Oddział w Gdańsku

15.000,00 zł

Mężczyzna

73 lata

Staż: 58 lat

Oddział w Gorzowie Wlkp.

10.801,39 zł

Mężczyzna

71 lat

 

Oddział w Jaśle

11.419,03 zł

Mężczyzna

71 lat i 7 miesięcy

Składkowy: 44 lata i 10 miesięcy

Nieskładkowy: 6 lat i 6 miesięcy

Oddział w Kielcach

20.532,23 zł

Mężczyzna

78 lat

Składkowy: prawie 60 lat

Oddział w Koszalinie

12.355,51 zł

Mężczyzna

72 lata

Staż: 53 lata

Oddział w Krakowie

10.389,03 zł

Mężczyzna

65 lat – zawieszona

74 lata – wypłata pojęta

Składkowy: 47 lat, 10 miesięcy i 19 dni

Nieskładkowy: 5 lat, 1 miesiąc i 1 dzień

Oddział w Legnicy

12.616,70 zł

Mężczyzna

75 lat

Staż: 55 lat i 2 miesiące

Oddział w Lublinie

22.128,21 zł

Mężczyzna

80 lat i 5 miesięcy

Składkowy: ponad 61 lat

I Oddział w Łodzi

12.641,98 zł

Mężczyzna

76 lat

Składkowy: 57 lat

Nieskładkowy: 4 lata

II Oddział w Łodzi

10.978,08 zł

Mężczyzna

67 lat i 2 miesiące

Staż: 34 lata, 1 miesiąc i 28 dni

Oddział w Nowym Sączu

15.781,93 zł

Mężczyzna

80 lat i 5 miesięcy

Składkowy: 56 lat, 8 miesięcy i 22 dni

Nieskładkowy: 1 miesiąc i 17 dni

Oddział w Olsztynie

13.638,60 zł

Mężczyzna

65 lat

Składkowy: 51 lat, 6 miesięcy i 5 dni

Nieskładkowy: 1 miesiąc i 22 dni

Oddział w Opolu

17.078,58 zł

Mężczyzna

76 lat i 6 miesięcy

Składkowy: 57 lat, 2 miesiące i 21 dni

Nieskładkowy: 2 miesiące i 21 dni

Oddział w Ostrowie Wlkp.

12.975,69 zł

Mężczyzna

69 lat i 11 miesięcy

Składkowy: 44 lata i 11 miesięcy

Nieskładkowy: 7 lat

Oddział w Pile

12.151,39 zł

Kobieta

71 lat i 1 miesiąc

Składkowy: 53 lata

Nieskładkowy: 5 miesięcy

Oddział w Płocku

13.182,84 zł

Mężczyzna

72 lata i 7 miesięcy

Staż: 50 lat, 11 miesięcy i 20 dni

I Oddział w Poznaniu

14.099,87 zł

Mężczyzna

77 lat i 9 miesięcy

Składkowy: 50 lat i 7 miesięcy

Nieskładkowy: 5 lat i 7 miesięcy

II Oddział w Poznaniu

12.342,49 zł

Mężczyzna

73 lata i 3 miesiące

Składkowy: 41 lat, 8 miesięcy i 27 dni

Nieskładkowy: 6 lat, 4 miesiące i 3 dni

Oddział w Radomiu

14.063,64 zł

Kobieta

73 lata

Staż: 55 lat, 4 miesiące i 10 dni

Oddział w Rybniku

11.897,03 zł

Mężczyzna

66 lat i 8 miesięcy

Staż: 51 lat i 3 miesiące

Oddział w Rzeszowie

13.627,00 zł

Mężczyzna

74 lata

Staż: 56 lat, 4 miesiące i 14 dni

Oddział w Siedlcach

9.920,17 zł

Mężczyzna

65 lat

Staż: 42 lata

Oddział w Słupsku

14.107,62 zł

Mężczyzna

73 lata

Staż: 40 lat i 10 miesięcy

Oddział w Sosnowcu

12.347,32 zł

Mężczyzna

70 lat

Składkowy: 39 lat i 8 miesięcy

Nieskładkowy: 5 lat i 2 miesiące

Oddział w Szczecinie

14.840,58 zł

Mężczyzna

60 lat i 7 miesięcy

Staż: 51 lat i 7 miesięcy

Oddział w Tarnowie

10.813,80 zł

Mężczyzna

68 lat i 6 miesięcy

Staż: 52 lata, 3 miesiące i 13 dni

Oddział w Tomaszowie Maz.

12.448,01 zł

Mężczyzna

70 lat i 7 miesięcy

30 lat, 2 miesiące i 23 dni

Oddział w Toruniu

11.200,63 zł

Mężczyzna

70 lat i 3 miesiące

Składkowy: 46 lat i 11 miesięcy

Nieskładkowy: 5 lat

Oddział w Wałbrzychu

13.144,54 zł

Mężczyzna

72 lata

Staż: 53 lata

I Oddział w Warszawie

22.482,56 zł

Mężczyzna

81 lat i 5 miesięcy

Składkowy: 57 lat

Nieskładkowy: 22 dni

II Oddział w Warszawie

14.744,39 zł

Mężczyzna

70 lat i 8 miesięcy

Składkowy: 50 lat i 7 dni

Nieskładkowy: 1 rok i 26 dni

III Oddział w Warszawie

16.335,11 zł

Mężczyzna

77 lat i 9 miesięcy

Składkowy: 52 lata i 5 miesięcy

Nieskładkowy: 5 lat, 2 miesiące i 1 dzień

Oddział we Wrocławiu

13.119,41 zł

Kobieta

Ponad 70 lat

Składkowy: ponad 47 lat

Nieskładkowy: 4 lata i 7 miesięcy

Oddział w Zabrzu

13.730,95 zł

Mężczyzna

70 lat – przyznana i zawieszona

76 lat – podjęta wypłata

Składkowy: 42 lata i 9 miesięcy

Nieskładkowy: 6 lat

Oddział w Zielonej Górze

9.901,78 zł

Mężczyzna

68 lat i 9 miesięcy