Z danych GUS wynika, że w III kwartale 2019 r. w Polsce było ok. 16,6 mln osób aktywnych zawodowo. W tej grupie 8,3 proc. stanowiły osoby w wieku emerytalnym, czyli kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w analogicznym okresie roku 2018.

Czytaj również: Coraz więcej emerytów dorabia>>

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  osoby, które podejmują aktywność zawodową w wieku emerytalnym, nie muszą się obawiać o zmniejszenie przysługującej im renty i emerytury. To oznacza, że niezależnie od dodatkowych dochodów, otrzymują także 100 proc. przysługujących świadczeń emerytalnych lub rentowych.

 

Sprawdź również książkę: Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz >>


Kto zarobi najwięcej

Osoby starsze mogą znaleźć pracę w dowolnej branży i na dowolnym stanowisku. Z danych Personnel Service wynika jednak, że istnieje pula zawodów szczególnie popularnych wśród tej grupy wiekowej. To m.in. kasjer, stróż nocny, kierowca (przewóz osób) czy sprzedawca. Na największe zarobki może liczyć „złota rączka”, czyli osoba podejmująca się mniejszych i większych napraw lub prac remontowych. W tym zawodzie można liczyć na zarobki od 20 do 35 złotych netto za godzinę. Wykonywanie takiej pracy, jak przypominają eksperci Personnel Service, wiąże się z założeniem działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE >

- Seniorzy chętnie opiekują się też dziećmi lub oferują przejazdy osób z wykorzystaniem takich aplikacji jak Uber czy Bolt. Mogą w ten sposób zarobić do 25 złotych netto za godzinę. Słabsze zarobki przypadają stróżom nocnym i sprzątaczkom w biurowcach. Wtedy wynagrodzenie oscyluje wokół minimalnej i waha się od 12,8 do 14 zł netto – zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

 


Osoby w wieku emerytalnym pracują ponadto jako pomocnicy w małych punktach kulinarnych, gdzie mogą zarobić od 12,8 do 17 zł netto za godzinę, pracownicy obsługi hotelowej (od 13 do 16,5 zł netto za godzinę), sprzedawcy w piekarni (od 12,8 do 14,3 zł netto za godzinę) i przy roznoszeniu ulotek. W tym ostatnim przypadku seniorzy mogą zarobić od 12,8 do 14 zł netto za godzinę.

Czytaj w LEX: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty >

Uwaga na dorabianie przed wiekiem emerytalnym

Uważać powinny jednak osoby, które pobierają emerytury lub renty przed wkroczeniem w wiek emerytalny, bo mogą stracić całość lub część świadczenia. Ww. ustawa określa bowiem limity zarobków, które są wyznaczane kwartalnie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z danymi GUS z kwartału poprzedzającego.

Od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. limity te wynoszą:

  • 3452,20 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2019 r.) – limit, którego przekroczenie wiąże się z obniżeniem świadczenia.
  • 6411,10 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2019 r.) – limit, którego przekroczenie wiąże się z zawieszeniem świadczenia.

Ponadto, przy okazji waloryzacji renty i emerytury, ZUS ustala tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia – jest to maksymalna kwota, o jaką może zostać obniżona renta lub emerytura w przypadku przekroczenia przez seniora wspomnianego limitu 70 proc.

Czytaj więcej: Od grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty>>

Co ważne, chęć kontynuowania pracy w przypadku pobierania „wcześniejszej” emerytury trzeba za każdym razem zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wraz z prognozą dochodów.

Czytaj w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >