Projekt nowego rozporządzenia zakłada zmiany w prowadzeniu akt osobowych - wprowadza m.in. cztery części akt, w tym nową część D. Na dostosowanie dotychczasowych teczek osobowych przewidziano 12 miesięcy. Dla pracodawców byłby to ogromny wysiłek. W nowej wersji projektu pojawiły się w tym zakresie bardzo ważne zmiany.
Izabela Baranowska
29.11.2018
Prawo pracy
Od 1 grudnia i pracodawca, i pracownik będą mogli otrzymywać powiadomienia na telefon o wystawieniu zwolnienia lekarskiego i jego długości. Każdy, kto ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, może bezpłatnie uruchomić taką usługę.
Agnieszka Matłacz
28.11.2018
Prawo pracy
Przepisy nie wskazują konkretnej wymaganej kategorii posiadanego prawa jazdy, można jednak przyjąć, że wystarczy prawo jazdy dowolnej kategorii, uprawniającej do kierowania pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów.
Kamila Milczarek
28.11.2018
BHP

Ukraińcy oczekują więcej, nie biorą już każdej pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Coraz więcej firm uruchamia infolinie obsługiwane w języku ukraińskim, banki oferują konta z preferencyjnymi cenami przekazów na Ukrainę, a w kinie trzeba dokładnie przeczytać opis filmu, bo można się natknąć na ukraiński dubbing - już nie tylko pracodawcy ścigają się o pracowników zza wschodniej granicy. Czy planowane otwarcie niemieckiego rynku wyciągnie cudzoziemców z Polski?
Agnieszka Matłacz
28.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Sprawy umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży często znajdują swój finał w sądzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje je jako zawierane wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Tak też ocenił jedną z takich spraw Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Marek Sondej
27.11.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
GUS podał, że w październiku 2018 roku stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie, jak we wrześniu - 5,7 proc. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami MRPiPS. Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan, w kolejnych miesiącach możliwy jest sezonowy wzrost bezrobocia.
Agnieszka Matłacz
27.11.2018
Prawo pracy
Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców resort cyfryzacji wyda objaśnienie w sprawie przechowywania CV. Minister Marek Zagórski zaznacza, że nie będzie korzystał masowo z nowej instytucji. Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie ma on podstaw do wyjaśniania RODO.
Jolanta Ojczyk
27.11.2018
Prawo pracy RODO
Brytyjska premier Theresa May wynegocjowała umowę w sprawie Brexitu. Teraz musi uzyskać poparcie krajowego parlamentu. Głosowanie zaplanowano na 11 grudnia, poprzedzi je pięciodniowa debata.
Agnieszka Matłacz
26.11.2018
Prawo pracy
W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości utworzenia w urzędzie tego stanowiska. Projektowana...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2018
Samorząd terytorialny
Jak zaangażować pracowników w wykreowanie i wdrożenie zmian oraz we wprowadzenie do kultury spółki zasad i filozofii pracy zwinnej? Jak – bazując na wynikach badania zaangażowania – rozpocząć pracę nad zmianą kultury firmy w kierunku agile’u?
Sławomir Facon
26.11.2018
HR
25 listopada 2018 r. przywódcy państw i rządów krajów unijnych zatwierdzili porozumienie w sprawie Brexitu, czyli wystąpienia z Unii Europejskiej (UE) przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK).
Maciej Zabawa Karolina Schiffter
26.11.2018
Prawo pracy
Menedżer jest jak kierowca. Firma, która posiada najlepszych specjalistów, dysponuje bardzo dobrym finansowaniem i działa na bardzo zyskownym rynku, bez właściwego kierowcy daleko nie zajedzie.
Agnieszka Matłacz
26.11.2018
HR
Pracodawca ma prawo potrącić wynagrodzenie w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie ma też przeciwwskazań, by taki zapis zawrzeć w regulaminie pracy - wyjaśnia ekspert LEX Kadry.
Kamila Milczarek
26.11.2018
Prawo pracy
Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków - ocenił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w komentarzu podsumowującym niedzielny szczyt UE w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii . - Warto było skutecznie i merytorycznie negocjować - dodał premier.
Krzysztof Sobczak
25.11.2018
Prawo pracy
Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie, coraz częstsze korzystanie przez nas z praw, które gwarantuje RODO to tylko kilka przykładów korzyści, które wynikają z rozpoczęcia stosowania nowego prawa - twierdzi dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
25.11.2018
RODO
Od niedzieli 25 listopada każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może powołać zarządcę sukcesyjnego. Dzięki temu po śmierci przedsiębiorcy firma nie przestanie działać. Taki tymczasowy sukcesor będzie miał jednak sporo na głowie.
Jolanta Ojczyk
25.11.2018
Małe i średnie firmy
W firmach, które delegują pracowników, zawrzało, gdy okazało się, że KE chce, aby składki na ubezpieczenie społeczne płacić tam, gdzie pracownik wykonuje największą część swej pracy. Joanna Torbé, ekspert BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, studzi emocje i przypomina, że prace nad propozycjami zmian będą trwały, nie można ich traktować jako ostatecznych.
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
PSL proponuje, żeby pracownicy, którzy opiekują się dziećmi do 15. roku życia, pracowali każdego dnia o godzinę krócej. Podobny projekt PSL już raz trafił do Sejmu w maju 2017 roku. Został wtedy odrzucony w pierwszym czytaniu na wniosek PiS.
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Prawo pracy
Sejmowa komisja zajmie się projektem zmian w sposobie wypłacania wynagrodzenia kobietom w ciąży, które przebywają na zwolnieniu chorobowym. Obecnie za 33 dni choroby pracownika płaci pracodawca. Posłowie Kukiz'15 chcą, żeby koszt ten przejął Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ustawa, która umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla...
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy maszynisty za udział w strajku naruszyło wolność stowarzyszania się.
Katarzyna Warecka
23.11.2018
Prawo pracy

Czy ZUS przejmie wypłatę chorobowego w ciąży już od pierwszego dnia?

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Posłowie Kukiz'15 proponują, żeby pracodawcy nie płacili za 33 pierwsze dni choroby pracownicy, która jest w ciąży. Sejm zajmie się tym projektem zmian w kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej w piątek.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
PSL proponuje wprowadzenie skróconego czasu pracy dla rodziców lub opiekunów dzieci do 15. roku życia. To już druga próba. Poprzedni projekt zmian Sejm odrzucił. Pomysł został skrytykowany przez rząd i ekspertów. Podkreślają, że taka zmiana wcale nie pomoże rodzicom.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy

Śmierć pracodawcy nie wygasi już natychmiast umów pracowników

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
25 listopada wejdą w życie przepisy, które pozwolą firmom na dalsze działanie, mimo śmierci właściciela. To zmiana bardzo istotna także z punktu widzenia pracowników, bo daje szansę na bezpieczną kontynuację zatrudnienia.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Posłowie PiS przygotowali projekt nowelizacji, która uszczelni wyjątki od zakazu handlu. Proponują zmiany w sześciu z nich.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Teraz Polki umierają, bo nowotwór jest często za późno wykryty. Zdaniem ekspertów ważną rolę we wczesnym wykrywaniu raka piersi i szyjki macicy mogłyby odegrać obowiązkowe badania przesiewowe wykonywane w ramach medycyny pracy.
Katarzyna Nowosielska
22.11.2018
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za wadliwy system księgowania i powstanie karnych odsetek za nieopłacony podatek dochodowy - orzekł Sąd Najwyższy. Nie ma znaczenia, że na co dzień księgowością zajmowali się inni pracownicy, a nieprawidłowości przyniosły spółce zysk.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2018
Rachunkowość Prawo pracy
W czwartek pierwsze umowy terminowe automatycznie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony. Dzień wcześniej, 21 listopada 2018 roku upłynęły bowiem pierwsze 33-miesięczne limity zatrudnienia dla umów na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 roku.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Jeśli zgoda na ograniczenie zatrudnienia w szkole była wymuszona strachem przed utratą środków utrzymania, to oznacza, że można ją cofnąć - orzekł Sąd Najwyższy. Sąd musi także badać, czy pozbawienie nauczyciela pełnego etatu spełnia kryteria wymienione w Karcie Nauczyciela.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2018
Kadry w oświacie
Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji, która doprecyzuje katalog wyłączeń spod zakazu handlu. Chodzi głównie o te sklepy, które otwierają się w dni objęte zakazem jako placówki pocztowe.
Agnieszka Matłacz
21.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski