Składki na ubezpieczenie społeczne trzeba będzie płacić tam, gdzie pracownik wykonuje największą część swej pracy - taką zmianę ma wprowadzić nowelizacja rozporządzenia o koordynacji ubezpieczeń społecznych. We wtorek komisja zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawkę francuskiego europosła Guillaume'a Balasa o takiej właśnie treści.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
- Będę zawierał porozumienie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, żeby oczyścić szeregi inspekcji pracy z takich osób, które nie powinny tu pracować - zadeklarował w środę na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Główny Inspektor Pracy.
Agnieszka Matłacz
20.11.2018
Prawo pracy
Czy można osiągnąć sukces w biznesie będąc skupionym jedynie na sobie, swoich zasobach i wiedzy? Oczywiście, że tak. Jednak wysiłek, jaki taka pojedyncza osoba musi włożyć, może być niewspółmierny do efektów, jakie ma dostarczyć.
Beata Stefańska
20.11.2018
HR
Nie będzie obowiązku przenoszenia matematyki i fizyki na wcześniejsze godziny lekcyjne. MEN wycofało się z pomysłu wprowadzenia takiego przepisu. Nowe rozporządzenie zobowiąże natomiast wszystkich pracowników szkoły do odbycia kursów udzielania pierwszej pomocy.
Monika Sewastianowicz
20.11.2018
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Potwierdzenie przez sąd mobbingu ze strony pracownika wymienionego z imienia i nazwiska w wyroku wydanym przeciwko pracodawcy - urzędowi publicznemu - stanowiło naruszenie prawa do dobrego imienia pracownika - tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 listopada.
Katarzyna Warecka
20.11.2018
Prawo pracy
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym chronią radnego przed dyskryminacją z uwagi na jego działalność publiczną i nie pozwalają na jego zwolnienie z tego powodu. Natomiast długotrwała choroba nie jest przyczyną odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
Dorian Lesner
20.11.2018
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wprowadza powszechny system oszczędzania z myślą o emeryturze. Kosztem nieco mniejszego wynagrodzenia zatrudnieni mają systematycznie oszczędzać na starość. Do składki pracownika swoją część dołoży też pracodawca i państwo. Pierwsze firmy zostaną objęte obowiązkiem utworzenia PPK już w 2019 roku.
Agnieszka Matłacz
19.11.2018
Prawo pracy
Wynagrodzenia inżynierów są bardzo zróżnicowane w zależności od branży. Natomiast wykształcenie ma mniejsze znaczenie. Doktorat podnosi zarobki jedynie o kilkaset złotych. Znaczącą różnicę odczuje dopiero absolwent studiów MBA.
Agnieszka Matłacz
19.11.2018
HR
Podejmując decyzję o tym, czy oszczędzać w ramach PPK, warto wziąć pod uwagę nie tylko wysokość potencjalnego uszczuplenia otrzymywanego wynagrodzenia (wskutek potrącania wpłat do PPK) czy też perspektywy wypracowania ewentualnego zysku z zainwestowanych pieniędzy, ale także możliwości korzystania ze swoich oszczędności.
Paulina Zawadzka-Filipczyk
19.11.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Chcemy podnosić poziom świadomości i wiedzy w środowisku HR oraz rozmawiać o problemach, z którymi styka się HR. Zależy nam na ujęciu praktycznym i warsztatowym. To jest bardzo potrzebne - mówi Małgorzata Zachorowska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR
Agnieszka Matłacz
17.11.2018
HR
Bardzo duże wymagania stawiane pracownikom i relatywnie niskie zarobki sprawiają, że wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy rezygnują z pracy przy wdrażaniu funduszy unijnych. – Tymczasem od tych osób zależy, jak dobrze wykorzystamy środki unijne – mówi Małgorzata Lelińska, zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.
Agnieszka Matłacz
16.11.2018
HR

Emerytury dla matek nie wejdą 1 stycznia 2019 roku

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Minister Rafalska poinformowała w piątek, że ustawa o tzw. matczynych emeryturach nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku. Realnym terminem wydaje się 1 marca.
Agnieszka Matłacz
16.11.2018
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zostało opublikowane. Zdecydowana większość rozwiązań zacznie obowiązywać z upływem 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, czyli tuż po połowie lutego 2019 roku.
Agnieszka Matłacz
16.11.2018
BHP
W przyszłym tygodniu Sejm rozpocznie prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, czyli tzw. pakietem alimentacyjnym. W jego ramach proponowane jest m.in. zaostrzenie odpowiedzialności pracodawców - pisze Agata Kicińska, radca prawny w kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.
Agata Kicińska
16.11.2018
Prawo pracy
Zleceniobiorca podlega innym regulacjom niż pracownik i w przeciwieństwie do niego darmowy nocleg zapewniony mu przez agencję pracy tymczasowej będzie podlegał opodatkowaniu PIT. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Anna Olbrych
15.11.2018
PIT Prawo gospodarcze
Na rynku pracy mamy obecnie kilka bardzo różnych pokoleń. Zarządzanie nimi to prawdziwe wyzwanie. Poza wiekiem i płcią, HR będzie musiał również w najbliższym czasie zmierzyć się z potrzebą dywersyfikacji talentów pod względem przynależności etnicznej czy wykształcenia.
Agnieszka Matłacz
15.11.2018
HR
Rząd ustawowo wyłącza z konsultacji podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Tym samym łamie Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy - uważa Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która postanowiła skierować w tej sprawie skargę do MOP.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.11.2018
Prawo pracy Zawody medyczne
Pracodawcy mają ogromne problemy ze znalezieniem pracowników, a w rejestrach urzędów pracy wciąż jest ok. 950 tys. osób, niektórzy od wielu lat. O tym, jak zwiększyć efektywność współpracy firm z urzędami pracy oraz jak rozwiązać problemy rynku pracy rozmawiali w środę przedstawiciele urzędów pracy i pracodawców, na spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Agnieszka Matłacz
15.11.2018
Prawo pracy
Szkolenia i ocena ryzyka narażenia na choroby zawodowe nie eliminują schorzeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie lekarskie jest wiążące. Można je obalić jedynie przedstawiając dowody, że nie zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między warunkami pracy a chorobą - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.11.2018
BHP
Ustawa znosząca ograniczenie limitu składek ZUS nie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że nowelizacja wprowadzająca tę zmianę jest niezgodna z art. 7 Konstytucji.
Agnieszka Matłacz
14.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
- Do Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju dołącza Pan Bartosz Marczuk. Jest to wzmocnienie naszej...
Agnieszka Matłacz
13.11.2018
Możliwość łączenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza z mandatem radnego istnieje w...
Jakub Wilk
13.11.2018
Samorząd terytorialny
Co trzeci pracownik korzysta ze zwolnienia chorobowego wcale nie z powodu choroby. Wielu traktuje je jako dodatkowe wolne lub awaryjny urlop, gdy zabraknie już tego kodeksowego.
Agnieszka Matłacz
13.11.2018
Prawo pracy
Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 roku wyniosło...
Agnieszka Matłacz
13.11.2018
Prawo pracy
14 listopada Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić, co dalej z limitem trzydziestokrotności składek ZUS. Skargę prezydenta na tryb prac nad ustawą znoszącą ten limit rozpatrywał 30 października i 13 listopada. Na ostateczną decyzję trzeba jednak jeszcze poczekać.
Agnieszka Matłacz
13.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i...
Agnieszka Matłacz
13.11.2018
Prawo pracy
Dziś można już twierdzić, że związki zawodowe nie mogą nadwerężać finansów pracodawcy przez odmowę współpracy i brak chęci „bycia przekonanym”, że obniżki widełek płacowych w regulaminie wynagradzania są konieczne. Pracodawcy, którzy nie są w stanie przekonać związków do zmian, mogą wziąć sprawy w swoje ręce i uchylić cały regulamin
Karol Kulig
13.11.2018
Prawo pracy
Trybunał Konstytucyjny ma kontynuować we wtorek 13 listopada rozpatrywanie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS.
Krzysztof Sobczak
12.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Liczba kontroli pracowników na zwolnieniach lekarskich może wzrosnąć. Wchodzące w życie od grudnia e-zwolnienia dostarczą natychmiastowej informacji ZUS i pracodawcy, że pracownik dostał zwolnienie, a przyjęta w piątek nowelizacja ułatwi wzywanie chorych na kontrolę.
Agnieszka Matłacz
09.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Dodatkowe wolne 12 listopada wpływa na współczynnik urlopowy w 2018 r., obniża obowiązujący...
Joanna Suchanowska
09.11.2018
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski