Prawo.pl
Aż 69 proc. ankietowanych Francuzów potępia obniżanie wynagrodzeń w związku z kryzysem Covid-19, a 41 proc. obawia się utraty pracy. Zdecydowana większość badanych, bo ponad 80 proc., jest gotowa więcej płacić za produkty wytworzone we Francji po przeniesieniu zakładów z zagranicy – wynika z sondażu firmy Odoxa.
Grażyna J. Leśniak
05.06.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Tarcza 4 ma wspierać utrzymanie miejsc pracy

Prawo pracy Koronawirus a prawo
Wspieramy utrzymanie miejsc pracy poprzez rozwiązania pomagające pracodawcom, w których uderzyła pandemia COVID-19. Wierzymy, że pomogą one utrzymać im się na rynku, a w konsekwencji przyczynią się do ochrony wielu miejsc pracy – tak Ministerstwo Rozwoju reklamuje uchwaloną przez Sejm tzw. tarczę antykryzysową 4.
Grażyna J. Leśniak
05.06.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sejm uchwalił w czwartek zaproponowaną przez prezydenta ustawę o dodatku solidarnościowym. Jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie, a przysługiwał będzie na trzy miesiące osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa została rozwiązana po 15 marca 2020 r. Natomiast do 1200 zł wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
05.06.2020
Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo
Szpitale mają problem z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników medycznych za czas przestoju, gdy zabiegi planowe nie były wykonywane a lekarze nie pracowali. Niektóre szpitale zdecydowały się za ten czas zapłacić jak za okres urlopu. Wiele placówek traktuje wypłaty z tego okresu jako kredyt, który należy odpracować.
Katarzyna Nowosielska
05.06.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Rodzice dostaną zasiłek… na wakacje

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rodzice dzieci do lat 8 otrzymają dodatkowy zasiłek opiekuńczy najwcześniej po 18 czerwca. I to pod warunkiem, że Senat upora się z tarczą 4 na jednym posiedzeniu, a Sejm od razu rozpatrzy ewentualne senackie poprawki do ustawy. Pracodawcy nie wiedzą jednak, jak traktować te dni w ostatnim tygodniu maja, gdy rodzice nie pracowali i nie byli na zasiłku, ani jak ten okres rozliczyć.
Grażyna J. Leśniak
05.06.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Zaproponowany przez Prezydenta RP solidarnościowy dodatek, mający pomóc pracownikom, którzy stracili pracę w związku z pandemią, to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych w „solidarnościowym opakowaniu”. Jego wypłata przez trzy miesiące zawieszać ma bowiem zasiłek – twierdzą Pracodawcy RP.
Grażyna J. Leśniak
04.06.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Emerytura w czerwcu 2020 roku będzie ustalana na podobnych zasadach jak w maju, czyli korzystniej dla wnioskujących. Na takie przeliczenie pozwalają przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej 4, nad którą ciągle jeszcze pracuje parlament. W br. będzie miała zastosowanie dodatkowa waloryzacja kwartalna, która według zasad ogólnych nie przysługuje przy ustalaniu emerytury w czerwcu każdego roku.
Grażyna J. Leśniak
04.06.2020
Domowe finanse Emerytury i renty
RPO interweniuje w sprawie rodzin górników ze Śląska, od których pracodawcy żądają przedłożenia zaświadczenia, że ich bliscy pracujący w kopalniach przeszli test, a wynik na SARS-CoV-2 jest negatywny. RPO ma wątpliwości, czy pracodawca ma podstawy prawne do pozyskiwania od pracownika informacji o stanie zdrowia członków jego rodziny.
Grażyna J. Leśniak
04.06.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

W czasach koronawirusa Polacy uciekają na zwolnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W okresie epidemii wzrosła liczba zwolnień lekarskich - nawet o 36 procent - wynika z najnowszych danych ZUS. Najpierw chorowali samozatrudnieni, którzy jako jedni z pierwszych tracili źródło utrzymania, a następnie pracownicy - z powodu lęku o pracę i przed koronawirusem. Wzrosła też liczba L-4 z powodu chorób z grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.
Grażyna J. Leśniak
04.06.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Umiejętność dopasowania zarządzania oraz panowania nad emocjami i podejmowania trudnych i racjonalnych decyzji w kryzysie to były sprawdziany, które zdała tylko część menedżerów. Na to, jaki powinien być HR w czasie i po pandemii wskazują dyrektorzy personalni z Grupy HR Loży Warszawskiej Business Centre Club.
Grażyna J. Leśniak
03.06.2020
HR Koronawirus a prawo
Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Koślicki
03.06.2020
PIT
Sądy administracyjne nakazują komendantom policji wypłacanie funkcjonariuszom przechodzącym na emeryturę zaległego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jednak przy wyliczeniu wysokości emerytury tego ekwiwalentu nie wlicza się do podstawy stażu pracy. Nie ma takiej regulacji nawet w projekcie ustawy przygotowywanej przez MSWiA, który realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed dwóch lat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2020
Emerytury i renty
Kryteria, według których pracodawcy wybierają pracowników do przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy budzą emocje wśród załóg. Czasem bywają niejasne, a tymczasem pracodawcy patrzą na produktywność i kompetencje, i na to, czy pracownik jest im potrzebny. Eksperci radzą określać obiektywne kryteria w zawieranych porozumieniach.
Grażyna J. Leśniak
03.06.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Plan urlopów należy przechowywać przez co najmniej okres, w którym przedawniają się roszczenia pracownicze, tj. 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - wyjaśnia Paula Dąbrowska z LEX Kadry.
Paula Dąbrowska
03.06.2020
Prawo pracy
Przepisy o ochronie danych osobowych oraz ich interpretacja przez Urząd Ochrony Danych Osobowych skutecznie utrudniają pracodawcom przeciwdziałanie epidemii COVID-19, bowiem co do zasady pracodawca nie ma prawa legalnie pozyskiwać i wykorzystywać informacji o ewentualnym zakażeniu pracownika w celu podjęcia efektywnych działań chroniących resztę załogi
Maciej Ambroziewicz
03.06.2020
Prawo pracy RODO Koronawirus a prawo

Maląg: Przedsiębiorcy otrzymali w ramach tarcz pomoc wynoszącą 70,5 mld zł

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS zostało przyznane na kwotę 7,2 mld zł. Taką pomocą w marcu objęte zostało prawie 1,4 mln firm, a w kwietniu prawie 1,3 mln płatników składek – poinformowała we wtorek Marlena Maląg, minister rodziny i pracy.
Grażyna J. Leśniak
02.06.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

W Europie nawet 60 mln pracowników odczuje skutki epidemii

Domowe finanse Prawo pracy Koronawirus a prawo
Blisko 60 mln aktywnych zawodowo Europejczyków odczuje negatywne skutki epidemii COVID-19. Chodzi m.in. o zwolnienia, obniżenie pensji lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy – wynika z analiz międzynarodowej firmy McKinsey. Jeśli przeanalizuje się wskaźniki podawane przez niezależne instytucje z poszczególnych państw, ta liczba jest jeszcze większa - twierdzą eksperci Personnel Service.
Grażyna J. Leśniak
02.06.2020
Domowe finanse Prawo pracy Koronawirus a prawo
Od początku rządowych prac nad "tarczą 4" wiele emocji budziło uregulowanie na czas epidemii prawa do wykorzystania urlopu. Głośno było o przymusowych urlopach i narzucaniu przez przełożonych terminów wypoczynku. Pracodawcy liczyli, że kolejna ustawa antykryzysowa rozwiąże przynajmniej część problemów. Niestety, projekt rozczarowuje – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
02.06.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Trudne powroty do pracy, gdy epidemia jeszcze trwa

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Firmy szukają ochotników, którzy zechcą jako pierwsi wrócić do pracy. Ci, którzy się na to zdecydują, muszą liczyć się z obostrzeniami i zgodzić się np. na siedzenie w maseczce przez 8 godzin przy biurku lub maszynie, chodzenie do kuchni pojedynczo czy mierzenie temperatury. "Odmrażanie" życia gospodarczego to poważny wysiłek organizacyjny i finansowy, ale też wiele problemów natury prawnej.
Grażyna J. Leśniak
02.06.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Wszystkie programy społeczne będą utrzymywane w pełnym zakresie – zapewniła w poniedziałek w Poznaniu Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Podała, że od początku istnienia programu "Rodzina 500 plus" do polskich rodzin zostało przekazane 108 mld zł, z czego ponad 10 mld zł trafiło do wielkopolskich rodzin.
Grażyna J. Leśniak
01.06.2020
Prawo rodzinne Domowe finanse

Od 1 czerwca emeryt może dorobić więcej

Domowe finanse Emerytury i renty Finanse
Od poniedziałku, 1 czerwca, renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą zarobić więcej bez żadnych konsekwencji. Limit dodatkowych zarobków wynosi 3732,10 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane.
Krzysztof Koślicki
01.06.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Finanse
Pracodawcy mogą wybierać co im się bardziej opłaca - objąć pracownika przestojem ekonomicznym i obniżyć wynagrodzenie czy obniżyć wymiar czasu pracy i płacić poniżej minimalnej pensji zapisanej w ustawie. A wszystko legalnie. Dzięki przepisom, które pozwalają na redukcję wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Grażyna J. Leśniak
01.06.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Nauczyciele, podobnie jak wszyscy zatrudnieni, mają prawo do tzw. wczasów pod gruszą, czyli wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I uprawnienie to nie może być w żaden sposób ograniczane, np. ze względu na sytuację rodzinną, czy wysokość zarobków. A jeśli już, to decydują o tym postanowienia regulaminu.
Grażyna Ordak
30.05.2020
Domowe finanse Prawo pracy

ZUS: Ponad 1,8 mld złotych w ramach postojowego

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Ponad 1,8 mld złotych wypłacono osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych w ramach świadczenia postojowego – poinformował w piątek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomoc trafiła do prawie 1 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
29.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W świetle rozwoju rynków pracy Unii i po kolejnych rozszerzeniach oraz w następstwie kryzysu gospodarczego z 2008 r., pracodawca mógł dokonać ponownej oceny interesów przedsiębiorstw korzystających ze swobody świadczenia usług i interesów ich pracowników delegowanych – uznał rzecznik generalny i zaproponował, by TSUE oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi
Grażyna J. Leśniak
29.05.2020
Prawo pracy Prawo unijne

Tarcza antykryzysowa działa, ale zbyt wolno

Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Przedsiębiorcy jak deszczu potrzebują finansowania. Tymczasem 48 proc. ankietowanych przez BCC wciąż nie otrzymało wsparcia tarczy antykryzysowej. Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że na decyzję o przyznaniu dofinansowania do wynagrodzeń czeka wciąż ponad 25 tys. wniosków. Lepiej działająca tarcza finansowa wciąż nie jest dostępna dla dużych firm.
Jolanta Ojczyk
29.05.2020
Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

Pracodawcy tną koszty i zwalniają SMS-em

Prawo pracy Koronawirus a prawo
Firmy masowo ruszyły do kancelarii prawnych po pomoc przy restrukturyzacji zatrudnienia i cięciu kosztów pracowniczych. Tylko nieliczne tną bonusy i benefity. Większość podejmuje radykalne kroki: obniża wynagrodzenia i wymiar czasu pracy, wręcza zwolnienia indywidualne i grupowe. Największa fala zwolnień spodziewana jest w lipcu, gdy skończy się pomoc państwa. Prawnicy już obserwują powrót do umów śmieciowych.
Grażyna J. Leśniak
29.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rozwoju pracuje nad bonem turystycznym, który ma być dopłatą dla pracowników na wakacje. Jak ustaliło Prawo.pl, resort chce zmienić kryterium uprawniające do pomocy. 1000 zł będzie dla pracowników, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 3000 złotych. Wnioski mają być składane przez bankowość elektroniczną.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.05.2020
Koronawirus a prawo
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców postuluje objęcie bonem turystycznym wszystkich Polaków płacących podatki. Zdaniem rzecznika powszechność bonu, nawet przy zmniejszeniu wartości pojedynczego świadczenia, lepiej przysłuży się branży turystycznej.
Grażyna J. Leśniak
28.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Kierownictwo policji ma problem z wypłatą ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla swoich funkcjonariuszy zwolnionych ze służby. Sądy administracyjne wydały już w tym roku kilkanaście wyroków stwierdzających przewlekłość postępowania w tych sprawach, a także zobowiązujących komendantów do rozpoznania wniosków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.05.2020