Szefie, w poniedziałek będę chory

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Mówi się, że choroba nie wybiera. Jest jednak pewna, która pojawia się w szczególnych momentach - pod koniec roku, gdy brakuje już urlopu, w czasie ferii dziecka, gdy w domu czeka remont albo weekend udał się bardziej niż zwykle i trudno wstać do pracy. Właśnie w poniedziałki Polacy biorą najwięcej zwolnień lekarskich.
Agnieszka Matłacz
08.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Po zwolnienie najczęściej do lekarza w poniedziałek

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
W poniedziałki do ZUS trafia nawet ok. 180 tys. zwolnień lekarskich, znacznie więcej niż w inne dni. Rekordowo dużo zaświadczeń wystawiono 17 grudnia ubiegłego roku, 21 stycznia oraz 28 stycznia. Najczęściej Polacy biorą zwolnienia na 4-5 dni – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
08.02.2019
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego musi być pewna, a wszelkie wątpliwości muszą zostać rozwiane przez pracodawcę - pisze dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, adwokat z kancelarii BCKG adwokaci.
Łucja Kobroń-Gąsiorowska
07.02.2019
Prawo pracy

W marcu na konta emerytów wpłynie więcej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku ZUS zwróci seniorom nadpłacony podatek. Niektórzy jednorazowo mogą liczyć nawet na kilkaset złotych w marcowej wypłacie. Osoby pobierające minimalne świadczenie mogą otrzymać nieco więcej niż 100 zł zwrotu - zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
07.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niektórzy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami skarżą się na brak wsparcia, gdy ich prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustaje z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby, którą się opiekują. Na pomoc państwa muszą wtedy czekać do wydania ostatecznej decyzji
Paweł Żebrowski
07.02.2019
Pomoc społeczna
Jednym z najczęściej zadawanych pytań wpływających do Ministerstwa Cyfryzacji od urzędników jest zagadnienie, czy z firmą prowadzącą szkolenia BHP należy zawrzeć umowę powierniczą? Odpowiedź brzmi twierdząco.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.02.2019
BHP RODO

Zmiany w ustawie o rynku pracy czekają na decyzję rządu

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Mam nadzieję, że powrócimy do prac nad projektem ustawy o rynku pracy jeszcze w tej kadencji Sejmu – powiedział Prawo.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Propozycja została skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów i czeka na dalsze rozstrzygnięcie.
Paweł Żebrowski
07.02.2019
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

ZUS: Wystawiono już ponad 5 mln elektronicznych zwolnień

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Większość lekarzy wystawia już zwolnienia w formie elektronicznej. Od 1 grudnia ubiegłego roku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko 28 tys. papierowych zaświadczeń, stanowi to niecałe 0,6 procent wszystkich zwolnień - poinformował w środę rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Stopa bezrobocia w styczniu 6,2 proc.

Rynek Małe i średnie firmy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu wyniosła 6,2 proc. i w porównaniu do grudnia wzrosła o 0,4 pkt. proc. - poinformował wiceszef resortu rodziny i pracy Stanisław Szwed. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców o urzędów pracy w styczniu 2019 r. wyniosła 130,4 tys.
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Rynek Małe i średnie firmy
Jeśli porównamy dzisiejsze odprawy prezesów spółek z odprawami z lat 90., to można powiedzieć, że są one śmiechu warte - mówi adwokat Waldemar Gujski. - Ale dzisiaj trzeba uważać, by te kontrakty były ważne. Inaczej menedżer nie dostanie żadnej odprawy, ani nagród - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.02.2019
Prawnicy Prawo pracy
Utknęła w Sejmie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, która miała ograniczyć możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów poprzez umieszczanie w sklepach punktów pocztowych. - Marszałek Sejmu chce zapoznać się z dodatkową analizą skutków proponowanych zmian – powiedział Prawo.pl sprawozdawca projektu poseł Janusz Śniadek
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Sześćdziesiąt przypadków skróceń czasu trwania zwolnień lekarskich z uwagi na dobry stan zdrowia oraz 200 postępowań wyjaśniających z lekarzami - to efekt kontroli zwolnień chorobowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
05.02.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność odwiedzają biura parlamentarzystów PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Pozostawiają tam swoje postulaty. Wśród nich m.in. podniesienie płac w oświacie i sferze budżetowej, modernizacja systemu ubezpieczeń społecznych, czy zaniechanie zmian w ustawach podatkowych komplikujących system.
Paweł Żebrowski
05.02.2019
Prawo pracy
W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Polsce - zapowiedział resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Sprawdzane mają być m.in. noclegownie, altanki na działkach ogrodniczych, dworce oraz piwnice.
Paweł Żebrowski
04.02.2019
Pomoc społeczna

Czy wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK to manipulacja?

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt chyba najbardziej oczekiwanego przez podmioty zatrudniające i przyszłych uczestników PPK rozporządzenia do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uważna analiza treści projektu deklaracji prowadzi do wniosku, że tak skonstruowany dokument w istocie ma służyć zniechęceniu uczestników PPK do jej składania - pisze dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
Marcin Wojewódka
04.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2018 roku połowa osób wnioskujących o emeryturę była aktywna zawodowo – wynika z danych ZUS. - To naturalny proces, ponieważ z rejestrów ubywają osoby, które przed otrzymaniem emerytury pobierały różnego rodzaju świadczenia – podkreśla prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.
Paweł Żebrowski
04.02.2019
Ubezpieczenia społeczne
Czas na zgłoszenia osób chcących skorzystać z możliwości płacenia niższych składek powinien być wydłużony - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. I wnioskuje o zmiany w ustawie. Według Rzecznika termin na składanie wniosków powinien być wydłużony do 31 stycznia roku kalendarzowego.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Wojewoda nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku cudzoziemca, który wnosi o pobyt czasowy w Polsce by uczyć języka obcego. Brak zaświadczenia, że nikt nie stara się o jego stanowisko nie jest powodem bezterminowego odłożenia sprawy do biurka - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2019
Administracja publiczna Dla studenta

Senat przyjął ustawę „Mama 4 plus”

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Matki, które wychowały czworo i więcej dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawę, uchwaloną w czwartek 31 stycznia br. przez Sejm bez poprawek przyjął w piątek Senat. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 roku.
Paweł Żebrowski
01.02.2019
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ustawa, której celem jest m.in ujawnienie wysokości zarobków w Narodowym Banku Polskim, została w piątek przyjęta z jedną redakcyjną poprawką przez Senat. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Jednak do publicznej wiadomości podawane będą średnie pensje, a nie wynagrodzenia konkretnych osób.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
Do rzecznika praw obywatelskich trafiają skargi mężczyzn, którzy czują się dyskryminowani zróżnicowaniem wieku emerytalnego według płci. Zdaniem RPO nie jest to przejaw dyskryminacji, a wiek emerytalny kobiet jest z wielu względów uzasadniony. Stwierdza jednak, że względy społeczne nie mogą przesłaniać argumentacji prawnej, w tym unijnego standardu równości.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Ubezpieczenia społeczne
Prezydent Warszawy jest na 246 miejscu pod względem wysokości pensji wśród swoich urzędników, w Gliwicach 94 osoby zarabiają więcej niż szef, w Łodzi - 43, w Lublinie – 35. Samorządowcy chcą, żeby ich pensji nie regulowało rozporządzenie, ale w całości ustawa. Płace powinny być zależne od wielkości i położenia samorządu. Obecny system jest zły i nieuczciwy - podkreślają.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy

Nie zawsze poznamy wynagrodzenia w NBP

Finanse publiczne Prawo pracy
Po burzliwej debacie Sejm uchwalił ustawę, która ma ujawnić wysokość płac w Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Niestety, pozwala ona na ujawnianie średnich pensji, a nie wynagrodzeń konkretnych osób na kierowniczych stanowiskach.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
HR 2019 roku musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Na branżę z jednej strony wpływa rozwój technologii, z drugiej - sytuacja polityczna, gospodarcza oraz społeczna i to nie tylko w Polsce, ale i w naszych sąsiednich krajach - pisze Karolina Serwańska, dyrektor zarządzająca w agencji pośrednictwa pracy Polski HR.
Karolina Serwańska
31.01.2019
HR
Zaledwie w ciągu dwóch dni Sejm uchwalił ustawę regulującej zasady wynagradzania pracowników NBP. W debacie sejmowej pojawiły się jednak zarzuty niezgodności z prawem unijnym i niekonstytucyjności. Negatywną stanowisko opublikował też Europejski Bank Centralny. Narodowy Bank Polski obawia się też utraty pracowników po wprowadzeniu nowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Prawo pracy Finanse

Nowa wersja programu Płatnik

Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które mają problem z uruchomieniem Płatnika, prawdopodobnie mają nieaktualną wersję. Od 26 stycznia obowiązuje nowa wersja - 10.02.002. Program trzeba samodzielnie zainstalować, poprzednia wersja nie aktualizuje się automatycznie.
Agnieszka Matłacz
30.01.2019
Ubezpieczenia społeczne

Pułapki emerytury obywatelskiej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Powracająca co jakiś czas dyskusja o emeryturze obywatelskiej jest intrygująca intelektualnie, ale trudna w realizacji. Debatę o przyszłości systemu należy prowadzić w sposób merytoryczny, wolny od politycznego sporu i z przeznaczeniem dla kolejnych pokoleń - pisze dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
30.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przełom 2018 i 2019 r. obfituje w wiele zmian prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jedną z nich będzie wejście w życie nowych przepisów w sprawie bhp przy obsłudze żurawi.
Adriana Surwiło
30.01.2019
BHP
W sklepie, który jednocześnie pełni funkcję agenta pocztowego, nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta. Nie ma przy tym znaczenia, że świadczenie usług pocztowych jest w tej placówce tylko działalnością uboczną – potwierdził Sąd Okręgowy w Elblągu.
Robert Horbaczewski
30.01.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Właściciele escape roomów muszą do 27 lutego przeprowadzić testy ewakuacyjne. Protokół z tej czynności muszą złożyć do Państwowej Straży Pożarnej. Tak wynika z wchodzącej właśnie w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
Jolanta Ojczyk
29.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski