Od momentu złożenia w sejmie 2 września 2016 r. obywatelskiego projektu ustawy dot. zakazu handlu w...
20.11.2017
Branża IT postrzegana jest jako typowo męska. Niemal 90 proc. pracujących na polskim rynku...
Agnieszka Matłacz
20.11.2017
Wnioski o 10-tysięczną rekompensatę za utracony deputat węglowy, złożone po ustawowym terminie,...
20.11.2017
Rosną szanse pełnego zakazu handlu we wszystkie niedziele, o co walczy NSZZ Solidarność – wynika z...
20.11.2017
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu...
17.11.2017
Unia Europejska potrzebuje nowej dyrektywy ws. umów o pracę - powiedział w piątek na konferencji...
17.11.2017
Zdolność myślenia to najważniejszy czynnik sukcesu kandydata i zatrudniającej go firmy....
17.11.2017
Europejski filar spraw socjalnych to ważny dokument, który próbuje pokazać społeczną twarz UE;...
17.11.2017
Do końca roku dynamika płac może przekraczać 7 proc., a dynamika zatrudnienia będzie wyhamowywać -...
17.11.2017
Firmy odchodzą od rocznych, półrocznych czy kwartalnych ocen okresowych na rzecz bieżącego...
17.11.2017
Niedopuszczalne jest sprawdzanie uczciwości pracownika przez zastosowanie łapówki kontrolowanej....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2017
Opublikowano ustawę, która przewiduje podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu osobom, które...
Agnieszka Matłacz
17.11.2017
Liderzy instytucji UE podpisali tzw. europejski filar spraw społecznych, proklamując tym samym...
17.11.2017
Zawał serca był przyczyną śmierci 28-letniej lekarki podczas nocnego dyżuru w przychodni w...
PAP
17.11.2017
BHP
W październiku 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,4 proc....
17.11.2017
Jednym z priorytetów na kolejne lata działań MKiDN, który już rozpoczęliśmy, jest podniesienie...
17.11.2017
Blisko 233,1 tys. górniczych emerytów i rencistów złożyło dotąd wnioski o 10-tysięczną rekompensatę...
17.11.2017
Jestem przekonany, że Pracownicze Plany Kapitałowe będą powszechne - mówił w piątek prezes...
17.11.2017
Milenialsi to osoby urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Chętnie rozpoczynają swoją działalność...
Agnieszka Matłacz
17.11.2017
Przyjęcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znoszącej górny limit, od którego...
Agnieszka Matłacz
17.11.2017
Polska poczyniła postępy w zwalczaniu handlu ludźmi, ale jej działania na rzecz ograniczenia pracy...
17.11.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków...
PAP
16.11.2017
BHP
Ostatnie dni to czas podsumowań. Podsumowuje premier, podsumowują ministrowie, opozycja i eksperci....
Agnieszka Matłacz
16.11.2017
Blisko 5,5 mld rocznie wpływów do budżetu – to kwota, którą rząd zyska już w 2018 roku na...
16.11.2017
Przywódcy krajów UE ogłoszą w piątek w Goeteborgu europejski filar spraw socjalnych, czyli zestaw...
16.11.2017
6250 wniosków emerytalnych - o kilkaset więcej niż prognozowano na IV kwartał - złożyli we wrześniu...
16.11.2017
W 2016 r. Polska wydała najwięcej pierwszych dokumentów pobytowych dla obywateli spoza UE w związku...
16.11.2017
W Polsce brakuje powszechnego systemu budowania oszczędności gospodarstw domowych na cele...
16.11.2017
Minister rozwoju i finansów proponuje rozwiązania, które mają zachęcić Polaków do zakładania...
Agnieszka Matłacz
16.11.2017
Osoby bezdomne, czy do niedawna bezrobotne, są wykorzystywane przez grupy przestępcze do...
16.11.2017