Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Pieniądze trafią do związków zawodowych (tj. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych) oraz organizacji reprezentujących interesy pracodawców (czyli Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Business Centre Club).

Czytaj również: Bezrobocie stoi w miejscu. Firmy poradziły sobie z zamrożeniem gospodarki

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej, dzięki projektom możliwe będzie m.in. dokonanie analizy i przeglądu sytuacji na rynku pracy, jak również rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z zastosowaniem pracy zdalnej mających na celu łagodzenie skutków epidemii. Zaplanowane działania pozwolą też na wdrożenie rozwiązań zapewniających efektywny dialog społeczny oraz mediacje między pracodawcami a pracownikami w szczególnych sytuacjach.

Projekty zostały wybrane w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 2.20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.