Proponowane przez rząd skrócenie okresu przechowywania akt osobowych to dobre rozwązanie. Ale...
10.11.2017
Zorientowanie na sukces, samodyscyplina i wysokie umiejętności interpersonalne, to cechy idealnego...
10.11.2017
Konfederacja Lewiatan uważa, że procedowany dziś w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o związkach...
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
Sąd uniewinnił w czwartek dwóch kierowników firmy ze Zgorzelca, która w grudniu 2013 r. prowadziła...
PAP
09.11.2017
BHP
Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o...
09.11.2017
Dziennik „Fakt” opisał ile poszczególne ministerstwa wydały pieniędzy na tzw. umowy śmieciowe....
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
Senat proponuje, by osoby deportowane do pracy przymusowej mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych...
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą mogły należeć do związków...
09.11.2017
Pieniądze odkładane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będą należały do obywateli, będą...
09.11.2017
Zniesienie górnego limitu składek na ZUS obejmie ok. 350 tys. osób, czyli mniej niż 2 proc....
09.11.2017
Ruszają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która...
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
Bezrobocie spada, więc punkt ciężkości w relacjach między pracodawcami a zatrudnionymi przesuwa się...
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
ZUS ruszył na krucjatę przeciwko tolerowanej przez lata optymalizacji składkowej w sektorze dającym...
09.11.2017
Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, skrócenie...
08.11.2017
Politycy, badacze i eksperci zajmujący się przepływem pracowników i usług między krajami będą...
08.11.2017
Dobra atmosfera w pracy i zaprzyjaźnieni współpracownicy to główne czynniki spajające z miejscem...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Beata Mazurek, pytana o przyczynę usunięcia z porządku trwającego posiedzenia Sejmu prac nad ustawą...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wchodzi w życie 9 listopada br., umożliwi zwolnienie...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Niewykluczone, że zgłosimy skargę do Trybunału, jeżeli projekt ustawy dotyczący wolnych od handlu...
08.11.2017
Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zajmie się projektem ws. ograniczenia handlu w...
08.11.2017
Sejm rozpocznie dziś prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o związkach zawodowych, który...
08.11.2017
Pracownicy etatowi mają większe niż samozatrudnieni poczucie, że stała praca zapewni im bezpieczną...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ruszą od 1 stycznia 2019 roku – powiedział w środę PAP prezes...
08.11.2017
34-letni górnik z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku 600...
PAP
08.11.2017
BHP
6,6 proc. wyniosła w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących...
08.11.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, że na wprowadzenie do systemów informatycznych zmian...
08.11.2017
Umowa o pomocy przy zbiorach ma być odpowiedzią na sezonowe zwiększone zapotrzebowanie na...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
BHP
Do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota wpłynęło zawiadomienie NSZZ "Solidarność 80" działającego...
07.11.2017
Podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty osobom, które nie miały wymaganego w...
07.11.2017
56 proc. badanych, których emigracja dotyczy osobiście lub za pośrednictwem najbliższego otoczenia,...
07.11.2017