Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie 2020 r. w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - dodatkowe świadczenie postojowe i jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe >

Czytaj również: Pracodawcy mogą już starać się o dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy branżowej 6.0>>
 

Zwolnienia ze składek dla firm

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych branż, które zostały ujęte w ustawie,  lecz termin na złożenie wniosku przez przedsiębiorców upłynął 30 listopada.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS? >

We wszystkich tych przypadkach, jak podkreśla ZUS w komunikacie, zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

 

Sprawdź również książkę: Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz >>


Dodatkowe świadczenie postojowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski (od 16 grudnia).

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - pomoc dla niektórych branż >

30 grudnia ZUS zaczął przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca sprzed roku.

Czytaj w LEX: Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 >

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Sprawdź w LEX: Czy dla skorzystania z Tarczy Antykryzysowej 6.0 ma znaczenie, że działalność oznaczona dominującym kodem PKD została zawieszona, a głównym źródłem osiąganych przychodów jest działalność pozostała przedsiębiorcy? >

 


Zwolnienie zleceń ze składek

Osoby, które wykonują umowy zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - 2000 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika >

Wnioski i lista uprawnionych

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków, dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl.