Celem utrzymania tego zwolnienia niezbędne jest sprawdzenie poziomu partycypacji na dzień 1 stycznia 2021 roku. To jest działanie wewnętrzne dla każdego pracodawcy, ustawa nie przewiduje konieczności raportowania tego innym organom. Warto jednak, aby przygotować się na to dokumentując w odpowiedni sposób liczbę uczestników PPE oraz liczbę zatrudnionych. Podstawą prawną takiego działania jest art. 133 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Określenie poziomu partycypacji pozwoli pracodawcy w spokoju realizować bieżące zadania, bez ryzyka pojawienia się obowiązku utworzenia PPK.

Czytaj również: Niski udział w PPK - Polacy nie ufają programowi oszczędzania na emerytury>>
 

Obliczenie poziomu partycypacji w PPE na dzień 1 stycznia 2021 roku

  • Wspólna data - przyjmujemy dla licznika oraz dla mianownika jedną datę - 1 stycznia 2021 roku.
  • Licznik – liczba uczestników PPE, tj. osób, za które odprowadzono by (naliczono, potrącono i przekazano do podmiotu prowadzącego PPE) składkę do Pracowniczego Programu Emerytalnego w grudniu 2020 roku.
  • Mianownik – liczba osób zatrudnionych u pracodawcy - przez osobę zatrudnioną rozumiemy definicję zawartą w ustawie o PPK, czyli wszystkie umowy o pracę oraz wszystkie stosunki cywilnoprawne, od których pracodawca jako płatnik jest zobowiązany naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. obligatoryjnie ozusowana umowa zlecenie).
  • Wynik procentowy - uzyskujemy dzieląc licznik przez mianownik. Jeśli otrzymana wartość jest większa/równa 25 proc., to nasze PPE zwalnia z obowiązku tworzenia PPK.
  • Częstotliwość obliczeń – regularnie na każdy 1 lipca oraz 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, zaczynając od 1 lipca 2019 roku. Kolejna weryfikacja, po obecnej, będzie miała miejsce na dzień 1 lipca 2021 roku.

 


Sposób udokumentowania poziomu partycypacji w PPE

Przepisy zarówno ustawy o PPE, jak i ustawy o PPK nie regulują sposobu oraz formy udokumentowania poziomu partycypacji w PPE. Niemniej pracodawca musi być w stanie udowodnić prowadzenie PPE zwalniającego z PPK na żądanie podmiotu zewnętrznego, a nie zaś z własnej inicjatywy. W związku z tym warto przygotować się na to dokumentując w odpowiedni sposób liczbę uczestników PPE oraz liczbę osób zatrudnionych. W sytuacji, kiedy okazałoby się, że poziom partycypacji jest niższy niż 25 proc. powstanie obowiązek utworzenia PPK. bowiem tylko tacy pracodawcy, którzy spełniają warunki opisane w ustawie o PPK, dotyczące prowadzonego PPE, mogą korzystać ze zwolnienia w prowadzenie PPK. Rekomendowane jest przyjęcie daty 1 stycznia 2021 roku jako dnia, na który pracodawca będzie weryfikował poziom partycypacji. Tego rodzaju dokument może się przydać w sytuacji, kiedy zainteresowane organy będą weryfikowały, dlaczego pracodawca nie prowadzi PPK.

Autor jest prawnikiem w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspertem Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.