Prawo.pl
Normy i czas pracy czy urlopy pracownicze, to tylko niektóre przykłady regulacji, które mogą podnieść atrakcyjność brytyjskiego rynku i spowodować przesunięcie inwestycji z Unii Europejskiej na Wyspy. Kłopoty będą miały zwłaszcza te firmy, które są powiązane kapitałowo z podmiotami z Wielkiej Brytanii – wskazują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Prawo pracy Prawo unijne

Prezes ZUS: Polacy potrafią liczyć i nie spieszą się na emeryturę

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Coraz więcej Polaków dostrzega, że warto opóźnić moment przejścia na emeryturę. Każdy kolejny rok pracy może ją podwyższyć o 10–15 proc., a nawet jeśli ktoś poczeka nie płacąc w tym czasie składek, to emerytura też będzie wyższa, bo zgromadzony kapitał emerytalny uzyska dodatkową waloryzację, a średnie dalsze trwanie życia przyjmowane do obliczeń będzie niższe – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Dzięki dobrej koniunkturze ZUS ma rekordowe wpływy z e-składki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Dzięki e-składce w 2019 r. do ZUS wpłynęło 281 mld złotych, a od początku br. do 24 lutego – już 45,9 mld złotych. To o prawie 9 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ocenie prezes ZUS, to przede wszystkim efekt dobrej sytuacji gospodarczej i tego, że wyższa jest podstawa wymiaru składek.
Grażyna J. Leśniak
26.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

SA: Podstawa wymiaru składki ubezpieczonego musi być pewna

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W postępowaniu sądowym strona może udowadniać postawę wymiaru składki, czyli wynagrodzenie pracownika, wszelkimi środkami dowodowymi, które wynikają z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Dorian Lesner
26.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz konkretnego pracownika (gońca) z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Potwierdza to wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
25.02.2020
PIT

Będą trzynastki i czternastki dla emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
We wtorek, 25 lutego 2020 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał w Żyrardowie ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Rząd tego samego dnia przyjął z kolei projekt ustawy, która ma wprowadzić w 2021 r. kolejne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastą emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Uwaga: Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z informacją m.in. o braku opłaconych składek. ZUS przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse

BCC: Emerytury stażowe zwiększyłyby nierównowagę w systemie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Wprowadzenie tzw. emerytury stażowej przy kryterium wiekowym 55/60 lat oznaczałoby de facto kolejne obniżenie wieku emerytalnego – twierdzi BCC. Według tej organizacji poselski projekt, który zakłada ich wprowadzenie, pogłębi nierównowagę finansową w systemie, także w krótkiej perspektywie.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Ustawa o rentach strukturalnych zakłada, że podjęcie pracy za granicą oznacza zawieszenie tej renty i taka osoba nie ma prawa podlegać polskim ubezpieczeniom. A co więcej organ ubezpieczeniowy może zażądać zwrotu pobranego świadczenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy
Niemcy łagodzą przepisy zatrudniania cudzoziemców, a nowe zasady, które wejdą w życie 1 marca, zwiększają szanse na pracę, także dla Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Na przeszkodzie może im jednak stanąć technologia. Bo wraz z jej rozwojem, rynek pracy w Niemczech będzie się kurczył - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Pracownik nie otrzymuje nagrody rocznej, tzw. 14-tki, gdy nastąpiło zawieszenia układu zbiorowego, a zgodził się on na nowe, indywidualne warunki pracy i płacy - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Dodał, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tej kwestii nie może być uwzględniona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

Wzrasta liczba osób wykupujących leki antydepresyjne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Choć w Polsce stosunkowo mały odsetek społeczeństwa cierpi na depresję, bo tylko 2,8 proc. - podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 4 proc., to coraz więcej osób wykupuje leki przeciwko depresji. W 2018 r. już prawie 1,3 mln Polaków zrealizowało recepty na antydepresanty, podczas gdy w 2013 r. było to 950 tys. osób
Katarzyna Nowosielska
25.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

EKZZ daje zielone światło dla sprawiedliwych płac minimalnych w Europie

Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Prawo unijne
Ponad 2/3 organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w tym OPZZ, poparło w procedurze głosowania korespondencyjnego stanowisko EKZZ pozytywnie oceniające dokument Komisji Europejskiej dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych w Europie.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Prawo unijne

ZUS może kontrolować pracowników na L4

Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Według badań Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) pracodawcy są zadowoleni z wydajności i aktywności swoich pracowników. W ostatnich latach zatrudnione osoby pracowały lepiej, wykazując odpowiednie podejście do pracy. Pracodawcy skarżą się jednak na nieodpowiednie wykorzystywanie krótkiego urlopu zdrowotnego, czyli popularnego L4.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Sekcja Krajowa Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" podpisały w poniedziałek, 24 lutego, w Warszawie porozumienie na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego. Organizacje chcą jednym głosem mówić o bezpieczeństwie na drodze.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
BHP Małe i średnie firmy Finanse

Od lutego do „małego ZUS” zgłosiło się blisko 63 tys. osób

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse
Od początku lutego 2020 roku do tzw. "małego ZUS" zgłosiło się prawie 63 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą. O korzystanie z ulgi, która od 2019 roku uprawnia do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, wystąpiło już ponad 223 tys. przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse
Rosnące koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokie podatki i inne obciążenia finansowe to bariery, które najbardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny. Wśród dziesięciu barier o największym znaczeniu firmy aż cztery to bariery systemowe: uciążliwość kontroli, niestabilność przepisów, przewlekłość postępowań i nieelastyczne prawo pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Oświadczenie o skorzystaniu przez spółkę z zakazu konkurencji w ostatnim dniu pracy jest dopuszczalne, wtedy pracownik wypowiadający umowę musi być elastyczny i szukać zatrudnienia w firmie niekonkurencyjnej do swojego pracodawcy - orzekł Sąd Najwyższy. Pracodawca w ocenianym przypadku nie skorzystał tego warunku umowy, ale były pracownik skarżył go dla zasady.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

Oświadczenie ZUS EROP należy złożyć do końca lutego

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Polskie regulacje w obszarze emerytur i rent oprócz prawa do wcześniejszych świadczeń zawierają także szereg obowiązków, jakie spełnić muszą świadczeniobiorcy. Jednym z obowiązków osób, które pobierają świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, jest coroczne składanie oświadczenia ZUS EROP – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
24.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Pracodawca nie może wpisać w umowie stawki niższej niż minimalne wynagrodzenie, argumentując, że resztę uzupełni dodatek stażowy. Od początku 2020 roku taka praktyka jest nielegalna. Musi o tym pamiętać również szkoła, zatrudniając pracowników obsługi. Pracownik, który otrzyma taką propozycję, może domagać się wyrównania do poziomu płacy minimalnej.
Monika Sewastianowicz Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Uniewinniony strażnik więzienny nie może wrócić do służby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Oskarżony o przestępstwo funkcjonariusz Służby Więziennej spędził w areszcie 8 miesięcy, a następnie został uniewinniony. Jednak podczas postępowania zwolniono go z pracy i teraz, mimo oczyszczenia z zarzutów, nie może do niej wrócić. Nie pozwalają na to przepisy ustawy o Służbie Więziennej.
Krzysztof Sobczak
23.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Przepisy krajowe, które ograniczają prawo do dodatku ustanowionego dla niektórych sportowców wyczynowych jedynie do obywateli danego państwa członkowskiego, stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2020
Emerytury i renty Prawo unijne
Prezydent Andrzej Duda we wtorek, 25 lutego 2020 roku, w Żyrardowie ma podpisać ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów - podała w piątek Kancelaria Prezydenta. Uroczystość, w trakcie której planowane jest wystąpienie prezydenta, ma odbyć się w hali widowiskowej Aqua Park.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse
Coraz wyższe koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokie obciążenia finansowe to bariery, które najbardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Kraje Europy Zachodniej i Północnej borykają się natomiast przede wszystkim z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.
Agnieszka Matłacz
21.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Resort pracy przygotował nowe tabele wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Mają zostać urealnione i dostosowane do płac w sektorze prywatnym. Z tym - że jak podkreśla sam resort w uzasadnieniu do rozporządzenia - stosowanie maksymalnych stawek nie jest obligatoryjne.
Monika Sewastianowicz
21.02.2020
Kadry w oświacie Prawo pracy

ZUS może żądać od pracodawcy zwrotu wyłudzonego zasiłku

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Grudniowa uchwała Sądu Najwyższego, dotycząca zasiłków chorobowych, dała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych potężny oręż do walki ze świadczeniami pobranymi nienależnie przez pracowników. Tym razem jednak wymierzyła go przeciwko pracodawcom – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
21.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Funkcjonariusz służby celno-skargowej otrzymuje świadectwo służby - orzekł w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy. A obowiązek wydania tego świadectwa obciąża skarb państwa reprezentowany przez właściwą izbę skarbową - dodał i podkreślił, że ta uchwała nie jest sprzeczna z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2020
Prawo pracy

Umowa o zarządzanie PPK bez przetargu, bo ma być umową o pracę

Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy PPK
Jednostki sektora finansów publicznych jako podmioty zatrudniające nie muszą wybierać instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych, w trybie procedury prawa zamówień publicznych. Ustawodawca przewidział dla nich zwolnienie, ale nie określił precyzyjnie procedury, w której to ma się odbyć.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2020
Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy PPK
W 2017 roku aż 88,3 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z tej możliwości skorzystało 91,1 proc. uprawnionych mężczyzn i 87 proc. kobiet. W 2018 r. już jedynie 57 proc., w tym 63,8 proc. mężczyzn i 53,5 proc. kobiet. Według ZUS, obniżenie wieku emerytalnego miało wpływ na decyzje emerytalne Polaków, choć nie tak istotny.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Objęcie delegowaniem kierowców w transporcie międzynarodowym oraz obowiązkowe, okresowe powroty ciężarówek, które operują poza granicami kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do tego kraju - to najważniejsze elementy w zaakceptowanych w czwartek przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisach dotyczących przewoźników drogowych, czyli tzw. pakietu mobilności.
Krzysztof Sobczak
20.02.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne