Tylko wyłączna wina pracownika pozwoli pracodawcy uwolnić się od odpowiedzialności za wypadek przy...
Marek Sondej
17.09.2018
Prawo pracy BHP
O tym, że palenie jest niezdrowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast to, czy jest to...
Agnieszka Matłacz
16.09.2018
Prawo pracy HR
Pracownicze Plany Kapitałowe nie rozwiążą problemów spowodowanych obniżeniem wieku emerytalnego i...
Aleksander Łaszek
15.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Ekspert LEX Kadry wyjaśnia, jak prawidłowo wykazać podstawę składek społecznych i zdrowotnych w...
Magdalena Skalska
14.09.2018
Prawo pracy
Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To pomysł rządu na...
Agnieszka Matłacz
14.09.2018
Prawo pracy
Nowelizację zakładającą, że zwolnienie lekarskie będzie mogła wystawić sekretarka medyczna na...
Agnieszka Pochrzęst- Motyczyńska
13.09.2018
Zawody medyczne
Wypowiedzi polityków opozycji oraz części mediów wskazujące, że podniesienie płacy minimalnej w...
Agnieszka Matłacz
13.09.2018
Domowe finanse
Budowa nowoczesnego, jednolitego systemu łączności bezprzewodowej oraz najwyższej jakości...
Agnieszka Matłacz
13.09.2018
BHP

Uwaga na maile z ZUS. To wirusy

Ubezpieczenia społeczne RODO
- Jeśli na swojej skrzynce mailowej znajdziesz informację z załączoną fakturą z ZUS, nie otwieraj...
Agnieszka Matłacz
13.09.2018
Ubezpieczenia społeczne RODO
We wtorek posłowie pracowali nad projektem ustawy o ustanowieniu 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski....
Agnieszka Matłacz
13.09.2018
Prawo pracy
Porozumienie Zawodów Medycznych wystąpiło do Ministra Zdrowia z żądaniem pilnego rozpoczęcia prac...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Przeszukanie w telewizji uznano za czynność w warunkach trudnych - orzekł Wojewódzki Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2018
Emerytury i renty
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł), co...
Krzysztof Sobczak
11.09.2018
Prawo pracy
W wtorek Rada Ministrów ma przyjąć rozporządzenie o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę...
Krzysztof Sobczak
11.09.2018
Prawo pracy
Na koniec II kwartału 2018 r. było 164,7 tys. wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co...
Krzysztof Sobczak
10.09.2018
Na wysokość renty wyrównawczej składa się spodziewane wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2018
Prawo cywilne
Powód uległ poważnemu wypadkowi w miejscu pracy. Po kilku latach pozwał pracodawcę m.in. o rentę....
Aleksandra Partyk
10.09.2018
Prawo pracy BHP
Kobieta, która wychowała czwórkę dzieci, odeszła z gospodarstwa i od męża-alkoholika jest "karana"...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Pracownik nie miał podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy jego szef...
Aleksandra Partyk
08.09.2018
Prawo pracy
Walka o równe wynagrodzenie nie może być karana przeniesieniem pracownika do innego działu i...
Marek Sondej
07.09.2018
Prawo pracy
Zwolnienia grupowe mają swoje konsekwencje jeszcze długo po ich przeprowadzeniu. Przepisy...
Agnieszka Godusławska
07.09.2018
Prawo pracy
Jeżeli uda się w Sejmie uchwalić ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych w listopadzie, to...
Krzysztof Sobczak
06.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Wnioskodawca wniósł o przyznanie mu wcześniejszej emerytury. Zarówno ZUS jak i sąd okręgowy uznały,...
Aleksandra Partyk
06.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Wdowa, która straciła zdolność do pracy po śmierci męża pozostała bez środków do życia, ale renty...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mieli obowiązek składania pisemnych oświadczeń...
Krzysztof Sobczak
05.09.2018
Prawo pracy
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na Festiwal rozwoju kariery, który...
Monika Sewastianowicz
05.09.2018
HR Dla studenta
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach, zakładający...
Krzysztof Sobczak
05.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Rada Ministrów 11 września br. ma podjąć ostateczną decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia i...
Krzysztof Sobczak
05.09.2018
Prawo pracy
Projekt nowej ustawy o rynku pracy zawiera jedynie poprawki do istniejących rozwiązań i właściwie...
Agnieszka Matłacz
05.09.2018
Prawo pracy
Praca biurowa jest postrzegana jako bezpieczna. Tymczasem długotrwałe przebywanie w pozycji...
Agnieszka Matłacz
05.09.2018
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski