List trafił do Ursuli von Der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej,  Davida Sassoli, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej.

W czwartek, 10 grudnia przywódcy UE spotkają się w Brukseli, aby omówić koordynację działań związanych z pandemią COVID-19, zmianami klimatu oraz bezpieczeństwem i relacjami zewnętrznymi. Spotkanie będzie miało również znaczenie dla ostatecznego uzgodnienia budżetu UE i  Funduszu Odbudowy.

Apel pracodawców

W liście do szefów europejskich instytucji pracodawcy zaapelowali o jak najszybsze przyjęcie budżetu UE i Funduszu Odbudowy oraz wezwali instytucje europejskie i państwa członkowskie do wprowadzenia prostych i stabilnych zasad umożliwiających przygotowanie Krajowych Programów Odbudowy przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych.

W przypadku Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zasady pomocy publicznej będą odgrywały kluczową rolę. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Funduszu Odbudowy, wdrożenie Krajowych Programów Odbudowy będzie musiało być zgodne z zasadami unijnej pomocy publicznej, aby uniknąć zakłócenia konkurencji.

Zdaniem pracodawców europejskich, w celu zapewnienia terminowego wdrożenia środków, które będą wymagały uprzedniej zgody Komisji Europejskiej, niezbędne wydaje się wprowadzenie krótszych i bardziej płynnych procedur notyfikacji. Ponadto, konieczne jest, aby reformy i inwestycje opierały się na jasnych priorytetach i były odpowiednio zintegrowane, aby spełnić ambicje UE dotyczące ochrony środowiska i innowacji cyfrowych. Stanie się to możliwe jedynie poprzez dopuszczenie nowych form współpracy publiczno-prywatnej. Kluczowe będzie wsparcie dla dużych i zintegrowanych projektów, obejmujących badania i innowacje.