Pytanie użytkownika LEX BHP: Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy za pomocą zdjęć lub nagrań video (w związku ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami, dla celów dowodowych), jeżeli jest to wykonywane wyłącznie na potrzeby pracodawcy? Czy też ich wizerunek powinien podlegać anonimizacji?

Odpowiedź

Nie ma przepisu prawa, który zezwalałby pracodawcy na wykorzystywanie wizerunków pracowników

Generalną zasadą jest, że nie ma przepisu prawa, który zezwalałby pracodawcy na wykorzystywanie wizerunków pracowników. Zatem co do zasady pracodawca, który chciałby wykorzystywać wizerunek pracowników (np. w materiałach promujących pracodawcę, czy na identyfikatorach), może to robić jedynie za zgodą pracownika.

 

Zdjęcie może stanowić załącznik do protokołu wypadkowego

Jeśli chodzi jednak o dokumentowanie przez pracodawcę zdjęciem/nagraniem wideo łamania przez pracowników przepisów  bhp, to w mojej ocenie będzie to dopuszczalne i nie jest konieczna zgoda pracownika. Takie zdjęcie/nagranie może bowiem stanowić np. załącznik do protokołu wypadkowego (jeżeli naruszenie przepisów bhp związane było także z zaistnieniem wypadku przy pracy), czy też stanowić dowód w postępowaniu dotyczącym nałożenia na pracownika kary porządkowej, czy rozwiązania umowy o pracę (jeśli taka była konsekwencja naruszenia przez pracownika zasad i przepisów bhp).

Czytaj też: Wypadek przy pracy zdalnej poza kontrolą inspektorów pracy >

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp, a także do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (art. 234 Kodeksu pracy - art. 207 k.p.).

Dokumentowanie zdjęciem łamania przez pracowników przepisów bhp - co na to RODO

Dokumentowanie zdjęciem łamania przez pracowników przepisów bhp i przetwarzanie w tym celu danych pracowników obejmujących także ich wizerunek, uzasadniać można realizowaniem przez pracodawcę obowiązków w zakresie bhp (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), albo uzasadnionym interesem pracodawcy polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, czy też możliwością dochodzenia/obrony roszczeń w ewentualnych postępowaniach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX BHP:

Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - POBIERZ WZÓR >

Jaka jest różnica między audytem bhp a kontrolą kompleksową stanu bhp? >

Czy w świetle RODO istnieją prawne przeciwwskazania do korzystania z Google Analitics?