Prawo.pl
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie zaopiniowała we wtorek poprawki wniesione przez Senat do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Główne sprowadzają się do wykreślenia zapisów, na podstawie których "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przekroczyło 5000 zł

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w czwartym kwartale 2019 roku wyniosło 5198,58 zł i było wyższe o 6,9 proc. od tego z czwartego kwartału 2018 r. Był to jednocześnie pierwszy kwartał, w którym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przekroczyło 5000 zł.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

MRPiPS: Przybywa podmiotów ekonomii społecznej

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
W Polsce działa już około 94 tysiące podmiotów ekonomii społecznej - twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To podmioty, których działalność komercyjna służy społeczeństwu m.in. poprzez zatrudnianie i integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w szkołach służb państwowych określi Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt w tej sprawie przekazano do konsultacji społecznych. Nagrody przyznawane będą za działalność naukową i dydaktyczną.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i prowadzących tu biznes

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Na koniec 2019 roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców, którzy podlegali zgłoszeniu emerytalnemu i rentowemu wyniosła ponad 651 tysięcy osób - ustaliło Prawo.pl. To aż o ponad 81 tys. obcokrajowców więcej niż w 2018 roku. Więcej było też cudzoziemców prowadzących w naszym kraju działalność gospodarczą. Ich liczba wzrosła z 17 839 do 19 500 przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – twierdzą Urząd Ochrony Danych Osobowych i resort pracy. Eksperci są innego zdania. Uważają, że dbałość o bezpieczeństwo pracy pozwala pracodawcom na weryfikację stanu trzeźwości pracownika i jego zdolności do pracy. I to nie tylko przed i po pracy, ale także w trakcie.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Policja Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy RODO

W „małym ZUS” już ponad 203 tys. osób

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Od początku lutego 2020 roku do małego ZUS zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców - ustaliło Prawo.pl. Do ulgi, która od 2019 roku uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne zgłosiło się już ponad 203 tys. osób. W grupie tej mieszczą się przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS, jak i z Małego ZUS Plus.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Krzysztof Koślicki
10.02.2020
Domowe finanse PIT

Nieprecyzyjny przepis pozwala ZUS na zwlekanie z wypłatą zasiłku pogrzebowego

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Furtka w przepisach o zasiłkach pogrzebowych daje ZUS możliwość zwlekania z wypłatą świadczenia osobom, które poniosły tylko część kosztów związanych z pogrzebem osoby bliskiej. W majestacie prawa, nawet do 12 miesięcy. Zdaniem ekspertów, żądanie przedstawienia wszystkich rachunków w takiej sytuacji jest nadinterpretacją przepisów na niekorzyść uprawnionych.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

SA: Trudno uzyskać prawo do emerytury pomostowej

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Ustawodawca przewidział, że prawo do emerytury pomostowej mogą uzyskać jedynie te osoby, które świadczyły pracę w warunkach szczególnych w rozumieniu przepisów ustawy. Niespełnienie tego warunku uniemożliwia uzyskanie tego świadczenia – orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
08.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
W Polsce spada różnica między średnim uposażeniem kobiet i mężczyzn po 65. roku życia, czyli tzw. luka emerytalna - wynika z opublikowanych w piątek danych Eurostatu. Nasz kraj wypada pod tym względem znacznie lepiej niż średnia w UE. Zdaniem ekspertów, najlepszym sposobem na wyrównanie różnic jest stopniowe zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Hałas, nieodpowiednia temperatura i brak czasu na zjedzenie posiłku w czasie pracy to główne, zdaniem pracowników, czynniki wpływające na obniżenie efektywności pracy. Na liście tych najbardziej rozpraszających i niepozwalających na skupienie się na pracy znalazły się też złe oświetlenie, brak światła dziennego, open space a nawet muzyka.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2020
Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Pracodawca może mieć wgląd do różnych dokumentów, np. do PIT-u małżonka, by przyznać pracownikowi świadczenie z ZFŚS, ale nie może przechowywać ich kopii czy innego utrwalenia. Byłoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne – uważa UODO. Eksperci mają wątpliwości co do przyjętej przez urząd interpretacji przepisów.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2020
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO
Chodzi m.in. o wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego, pozostałe poprawki mają charakter porządkujący. Teraz ustawa wróci do Sejmu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Emerytury i renty
Od marca o co najmniej 70 złotych wzrosną emerytury i renty - postanowił w czwartek Senat przyjmując bez poprawek ustawę dotyczącą waloryzacji rent i emerytur w 2020 r. Wzrosną też najniższe świadczenia: do 1200 zł emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne, a do 900 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeśli pracodawca prowadzi ZFŚS, dotyczy go także RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO
Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić jego sytuację życiową i materialną oraz członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Musi więc przetwarzać dane tych osób, ale tylko te dane, które są niezbędne dla realizacji celu, w jakim je pozyskał - wyjaśnia UODO.
Grażyna J. Leśniak
06.02.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO

Żyjemy krócej. Dzięki temu przyszła emerytura będzie wyższa, o ile jej dożyjemy

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Nie tylko wysokość płaconych składek, ale także każdy dodatkowy rok pracy, a nawet jej miesiąc po osiągnięciu wieku emerytalnego, może zwiększyć świadczenie, jakie będziemy pobierać w przyszłości. Także dlatego, że potencjalnie krócej będziemy je pobierać. ZUS przelicza zgromadzony przez nas kapitał według średniego trwania życia.
Grażyna J. Leśniak
06.02.2020
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu - uważają pełnomocnicy stron skarżących.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Siedem błędów, których powinien wystrzegać się menadżer

Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie
Niedelegowanie zadań, pochopne decyzje i brak komunikacji w zespole to tylko niektóre z błędów, których powinien unikać menadżer. Od dobrego wymaga się empatii i zrozumienia, ale także konsekwencji i stanowczości. Nieumiejętne kierowanie zespołem może skutkować nieefektywną pracą, zwiększoną rotacją, a finalnie prowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2020
Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie

W Polsce minimalne wynagrodzenie prawie trzykrotnie niższe niż w Irlandii

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Poziom minimalnego wynagrodzenia w Polsce jest wyższy niż np. na Litwie, na Słowacji, w Estonii czy w Czechach. Nadal, jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, daleko nam do takich krajów jak Irlandia. To nie jedyny problem. Zdaniem ekspertów Personnel Service, o wysokość pensji minimalnej różnią się też zarobki kobiet i mężczyzn w niektórych zawodach.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Wojewódka: Prognozy wielkości aktywów zgromadzonych w ramach PPK nie nastrajają pozytywnie

Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse PPK
Opublikowane na początku lutego 2020 roku oficjalne dane dotyczące wartości aktywów zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym informacje dotyczące prognozowanej wartości tych aktywów, pokazują, że założenia przyjęte przez ustawodawcę w uzasadnieniu do projektu ustawy o PPK były delikatnie mówiąc przeszacowane - uważa dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
05.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse PPK

ZUS: Coraz więcej kontroli zwolnień lekarskich i wstrzymanych świadczeń

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2019 roku ZUS przeprowadził ponad 574 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W efekcie zaoszczędzono ponad 207,7 mln złotych. Niektórzy na zwolnieniu pracowali, inni byli zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika – ustaliło Prawo.pl. Zakład obniżył wysokość ponad 163 tysięcy zasiłków chorobowych i świadczenia rehabilitacyjnego na prawie 170,1 mln złotych.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2020
Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

PIP potwierdza, że nie może ścigać firm nakłaniających pracowników do rezygnacji z PPK

Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse PPK
W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 62 kontrole dotyczące przestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W ubiegłym roku do PIP wpłynęły też 4 skargi dotyczące naruszeń przepisów o PPK – dowiedziało się Prawo.pl.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse PPK
Co do zasady informacje objęte tajemnicą skarbową są ze swej istoty niejawne dla podmiotów innych niż organy podatkowe – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy ze spółki PJH Doradztwo Gospodarcze, odnosząc się do rządowego projektu zmian w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.
Przemysław Hinc
04.02.2020
PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy

Największy dług wobec ZUS to 54 mln zł. Największa nadpłata – 30 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
1,3 mln przedsiębiorców ma dług wobec ZUS, z czego 550 tys. nadal prowadzi firmy. Najwyższe zadłużenie to 54 mln zł, nie licząc odsetek. Firmy zalegają łącznie na 32 mld zł. Z kolei 1,3 mln aktywnych płatników ma nadpłatę. To głównie duże przedsiębiorstwa. W sumie kwota nadpłat wynosi 5,5 mld zł, z czego aktywni płatnicy mają 4,9 mld zł nadpłaconych składek.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Wśród liderów rynku dominują firmy o charakterze spółek skarbu państwa. Łączenie zebrały 40,9 mln zł czyli 48,3 proc. wszystkich aktywów. Tak znacząca dominacja podmiotów państwowych z całą pewnością nie służy konkurencyjności oraz rozwojowi rynku kapitałowego – twierdzi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
03.02.2020
Emerytury i renty Finanse PPK
Resort pracy chce, by PIP ścigając naruszenia w delegowaniu pracowników poza Polskę mogła zaglądać do akt podatkowych i innych dokumentów objętych tajemnicą skarbową. Są wątpliwości, czy te uprawnienia są konieczne, by dbać o legalność zatrudnienia, a przepisy te mogą służyć do kontroli delegowania pracowników także w kraju.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2020
Prawo pracy Prawo unijne

SA: Nie można obchodzić przepisów o przejęciu zakładu pracy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nawiązanie go ponownie na tych samych warunkach przez spółkę, która ten zakład przejęła nie wykluczało uwzględnienia obydwu okresów zatrudnienia jako świadczenia pracy przez ubezpieczonego u tego samego pracodawcy - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
01.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze w ubiegłym roku proponowało, by dłużnicy alimentacyjni pozostawali w rejestrach biur informacji gospodarczej aż do spłacenia wszystkich zobowiązań. Przepisy się jednak nie zmieniły, a "alimenciarze" nadal są wykreślani jeśli zgłoszenie jest starsze niż sześć lat - liczby sięgają tysięcy.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak
01.02.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Polacy, którzy chcą wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii lub tam się kształcić powinni to zrobić do 31 grudnia 2020 r. Do tego dnia będzie obowiązywać okres przejściowy, w którym będzie obowiązywała swoboda w przepływie osób. Co będzie potem, czyli od 1 stycznia 2021 roku, na razie nie wiadomo.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2020
Prawo pracy Finanse Prawo unijne