Do Małego ZUS Plus można zgłaszać się od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.

- Zainteresowanie programem naszych klientów jest stosunkowo duże. Do Małego ZUS Plus mamy zgłoszonych ponad 297 tys. przedsiębiorców – mówi cytowana w komunikacie prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Przypomina, że Mały ZUS Plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

 


Kryteria, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi

Jak podkreśla Zakład, na Małym ZUS Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Sprawdź w LEX: Czy opłacanie podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozbawia prawa do małego ZUS plus? >

- Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS Plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Można to zrobić składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus: 05 90 albo 05 92) – wyjaśnia prezes ZUS.

Sprawdź w LEX: Od kiedy przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą 2.11.2020 r. będzie mógł skorzystać z małego ZUS plus? >

Co ważne, osoba która korzystała z Małego ZUS Plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Sprawdź w LEX: Czy okres korzystania z małego ZUS wlicza się do okresu korzystania z małego ZUS plus? >

Dodatkowo każdy korzystający z Małego ZUS Plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdź w LEX: Czy przychody uzyskane z tytułu bycia komandytariuszem powinny być uwzględnianie w przychodzie liczonym do „małego ZUS” plus? >

 


Jakie składki trzeba płacić?

Według ZUS, warto pamiętać, że kwota składek przy Małym ZUS Plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku).

Sprawdź w LEX: Czy wspólnik spółki cywilnej może opłacać mały ZUS plus? >

- Z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – podkreśla ZUS w komunikacie.

Ulga nie jest też przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięcznej „ulgi na start”, a następnie dwóch lat „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Zobacz procedurę w LEX: Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą >