Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7. Przewiduje ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za  grudzień i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD.

 - Do czasu wejścia w życie przepisów, przedsiębiorca może odroczyć termin płatności składek np. o miesiąc lub opłacić składki w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czytaj również: Rząd wydłuża tarczę branżową 6.0>>

Jak informuje ZUS,  jeżeli umowa o odroczenie została zawarta, to pierwszeństwo w tej sytuacji ma wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Wówczas płatnicy otrzymają informacje o anulowaniu umowy o odroczenie. Natomiast w sytuacji, gdy składki zostały opłacone i przedsiębiorca uzyskał zwolnienie, to na jego wniosek mogą one zostać zwrócone na wskazany rachunek bankowy lub może on zadecydować o przeznaczeniu powstałej nadpłaty na przyszłe składki.

Czytaj w LEX: Tarcza 6.0 - pomoc dla niektórych branż >

Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za grudzień lub za styczeń i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO).  Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty. 

Czytaj w LEX:

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 >

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników z określonych branż >