Z informacji prasowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w województwie śląskim nastąpił wzrost w zatrudnieniu obcokrajowców. W grudniu 2019 r., w sześciu oddziałach ZUS województwa było 56,7 tys. legalnie pracujących cudzoziemców, a na koniec 2020 r. - ponad 63 tysiące. Największy przyrost liczby obcokrajowców w ubezpieczeniu społecznym w województwie śląskim odnotował oddział ZUS w Zabrzu (z 11 107 osób w XII 2019 r. do 13 022 osób w XII 2020 r.), najmniejszy - ZUS w Częstochowie  i w Bielsku Białej.

- Dane statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pracę czy zlecenie. W tych statystykach ujęte też są osoby, które w Polsce prowadzą własną firmę - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

 

Liczba cudzoziemców zgłoszono do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS, w województwie śląskim

Oddział

31.12.2020 r.

31.12. 2019 r.

Bielsko-Biała

9200

8541

Chorzów

12482

11382

Częstochowa

11217

10858

Rybnik

10619

9471

Sosnowiec

6499

5433

Zabrze

13022

11107

razem woj. śląskie

63039

56792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ZUS

- Największą grupę wśród legalnie pracujących obcokrajowców zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim, stanowią obywatele Ukrainy. To tendencja utrzymująca się już od kilku lat. W województwie śląskim na 63 tys. cudzoziemców, ponad 50 tys. osób legitymuje się ukraińskim paszportem – mówi Beata Kopczyńska.
Drugą narodowością, która najliczniej przyjeżdża do województwa śląskiego w celu podjęcia legalnej pracy, są obywatele Białorusi - 2 tys. osób oraz Gruzji - 1,5 tys. osób. Na terenie województwa śląskiego pracują obywatele jeszcze z około 100 państw, z różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych i egzotycznych. I tak w bielskim oddziale jest trzech Brazylijczyków, a w chorzowskim ZUS - trzech mieszkańców Chile. W częstochowskim oddziale do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych jest pięciu Kameruńczyków, w rybnickim ZUS - czterech Jordańczyków, w sosnowieckim ZUS - 144 Chińczyków, a w zabrzańskim ZUS - sześciu Kubańczyków.