Tego samego dnia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w towarzystwie Janusza Śniadka spotkała się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy ze swoimi zastępcami i dyrektorami departamentów w GIP. Zapoznała się z pracą departamentów i nakreśliła najważniejsze zadania stojące dziś przed Państwową Inspekcją Pracy.

Dzień wcześniej, 9 lutego, Rada Ochrony Pracy i Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniach plenarnych, prowadzonych w formie wideokonferencji, pozytywnie zaopiniowały dla marszałka Sejmu kandydaturę Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na stanowisko głównego inspektora pracy.

Czytaj również: Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy nie żyje>>

Jak podała na swojej stronie internetowej Państwowa Inspekcja Pracy, przedstawiając posłom i członkom ROP program swojego działania, Łażewska-Hrycko podkreśliła, że chce koncentrować się na poprawie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy, dbaniu o profesjonalizm w jej działaniach, zapewnieniu szerokiego dostępu do poradnictwa prawnego dla pracowników i pracodawców, rozwoju programów prewencyjnych i coraz lepszym dostosowywaniu ich do potrzeb odbiorców. - W inspekcji pracy jest wielu fachowców, którzy z oddaniem wykonują swoją pracę. To z nimi chcę budować urząd profesjonalny, merytoryczny i skuteczny, który będzie cieszył się autorytetem – powiedziała.

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłym dyrektorem Biura Rady Dialogu Społecznego. Do marca 2016 r. piastowała stanowisko nadinspektora pracy, kierownika Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.