W całej Polsce ZUS przeliczył ponad 100 tys. emerytur osób z rocznika 1953 r. 68,2 tys. osób otrzymało wyrównanie emerytury. Łączna kwota wyrównania to ponad 749 mln zł, a średnia to prawie 11,6 tys. zł. Emerytura niektórych osób urodzonych w 1953 r. wzrosły przeciętnie o 260 zł. Aż 96 proc. spraw dotyczyło kobiet.

Czytaj więcej: Ponad 68 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało wyrównanie emerytury >

- Nie wszystkim, po przeliczeniu, emerytura wyszła wyższa i nie wszyscy dostaną kilkunastotysięczne wyrównanie – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – U niektórych seniorów wyrównanie rzeczywiście jest wysokie, ale u wielu sięga dosłownie kilku złotych, a u prawie połowy nowo przeliczona emerytura wyszła niższa niż ta otrzymywana do tej pory – mówi.

Rzeczniczka zapewnia, że Zakład nie obniża wypłat gdyż w takich sytuacjach, gdy po przeliczeniu kwota jest niższa - ZUS zawsze wypłaca korzystniejszą dla seniora, czyli wyższą kwotę emerytury.

Sprawdź w LEX: Na jakich zasadach możliwe jest ponowne ustalenie wysokości emerytury ubezpieczonych, którzy nadal pracują? >

Dlaczego niektórzy emeryci dostają wyrównanie a inni nie?

Wcześniej ZUS przyznając prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, osobom urodzonym w 1953r., pobierających emerytury wcześniejsze, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pomniejszał podstawę obliczenia emerytury powszechnej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy. Zmiana umożliwiła obliczenie emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 r. w wysokości bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Należy jeszcze dodać, że emerytura w wieku powszechnym ustalana jest zawsze wg zreformowanych zasad, co oznacza, że jej wysokość jest sprawą indywidualną tj. zależy  m. in. od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie społeczne. Emerytura wcześniejsza wynikała z połączenia stażu oraz podstawy wymiaru emerytur, które stanowiło 10 lub 20 lat najkorzystniejszych wynagrodzeń. Dlatego też zdarzają się przypadki osób, dla których pomimo zmiany przepisów nadal świadczeniem korzystniejszym jest emerytura wcześniejsza. W takich przypadkach ZUS w swoim piśmie informuje, że emerytura powszechna, jako świadczenie mniej korzystne ulega zawieszeniu i kontynuuje wypłatę emerytury w dotychczasowej wysokości.

Zobacz procedurę w LEX: Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty >

- Osoby, które miały już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musiały składać wniosku. ZUS z urzędu przeliczył im wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów i jeśli wyliczona kwota wyszła wyższa – będą dostawały wyższe emerytury. Te osoby także dostały z Zakładu wyrównanie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że część spraw osób z rocznika 1953 została załatwiona przez ZUS już w 2019 r. w ramach realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeliczonych zostało wtedy 14 tys. emerytur. W 8,5 tys. spraw emerytura powszechna po przeliczeniu była korzystniejsza od emerytury wcześniejszej. Wysokość wypłaty wzrosła przeciętnie o 250 zł. 

Czytaj w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >

Przeliczenie emerytur możliwe dzięki zmianie ustawy

W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem.

Czytaj w LEX: Dodatki do emerytury >

Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogła złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r.
Dzięki temu Zakład wyliczył świadczenie na korzystniejszych zasadach. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.