W ostatnich dniach do pracodawców, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) zostały przesłane wezwania z Polskiego Funduszu Rozwoju wymagające oświadczenia o prowadzeniu PPE.

– W okresie, w którym większość pracodawców w naszym kraju, ze względu na rozwój pandemii, wprowadziło częściową lub całkowitą pracę zdalną w swoich organizacjach wydaje się działaniem zbytecznym i możliwym do przeprowadzenia w późniejszym terminie – uważa Dorota Dula, ekspert BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych, przedstawicielka BCC w Radzie Konsultacyjnej ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR. Przypomina, że obecnie, wraz ze zmianami w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), wprowadzane są również zmiany w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). - Warto zatem rozważyć wprowadzenie do ustawy zmian wspierających pracodawców – podkreśla.

Czytaj również: Weryfikacja poziomu partycypacji w PPE pozwoli uniknąć obowiązku tworzenia PPK>>

Przepisy do poprawki

Uściślenia wymagają przepisy określające kwestie związane z wezwaniami wysyłanymi przez PFR na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o PPK, w którym podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 133 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, na wezwanie PFR, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE.

– Szczególną uwagę należy zwrócić na to że brakuje jakichkolwiek regulacji wskazujących, jak często PFR może zwracać się do podmiotów zatrudniających o przesłanie ww. oświadczenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu, iż podmiot zatrudniający sporządza roczną informację pracodawcy dotyczącą realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywaną organowi nadzoru – mówi Dorota Dula. I dodaje: – Częsty obowiązek raportowania wiąże się dla podmiotu zatrudniającego z angażowaniem nakładów pracy swoich pracowników, co w okresie pandemii szczególnie wydaje się niecelowe.

Ekspert BCC zauważa ponadto, że wezwania wysyłane przez PFR nie zawierają wystarczająco precyzyjnych wytycznych, w tym nie określają daty, na jaki dzień PFR oczekuje danych wskazanych w wezwaniu. - Jeżeli przepisy mają zachęcać pracodawców do prowadzenia dla swoich pracowników benefitów w postaci programów emerytalnych, to powinny one być jasne i nie nakładać zbędnych obowiązków – podkreśla Dorota Dula.