Celem projektu ustawy jest usunięcie luki prawnej polegającej na wyeliminowaniu spod działania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych podmiotów takich jak: przewodniczący klubów, kół albo posłów lub senatorów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i zatrudniają osobę fizyczną.

Nowelizacja zmierza do objęcia działaniem ustawy o PPK podmiotów zatrudniających, jakimi są przewodniczący klubu lub koła albo poseł lub senator. W konsekwencji pracownicy biur poselskich lub senatorskich oraz biur klubów i kół będą mogli przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych.

Uznanie, że przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie stosuje się do pracowników biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół, powoduje, że nie mogą od 1 stycznia 2021 r. przystąpić do PPK.

W projekcie nowelizacji proponuje się, aby nowa grupa podmiotów zatrudniających objętych projektem ustawy zawarła umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, a umowy o zarządzanie PPK, nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tego terminu.

pap, kkż