Prawo.pl
Wykluczenie osób, które osiągnęły 70 rok życia z uczestnictwa w pracowniczych programach kapitałowych, to naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji ze względu na wiek – twierdzą prawnicy. Ich zdaniem, ten przepis ustawy o stworzeniu tej formy oszczędzania na emerytury to przykład bubla prawnego, który wymaga zmiany.
Grażyna J. Leśniak
29.12.2020
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Od 1 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS, wypełniając wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) – przypomina ZUS w komunikacie.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2020
Ubezpieczenia społeczne

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca ferii

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W poniedziałek, 28 grudnia 2020 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Rady Ministrów, które przedłużają wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia, czyli do końca ferii. Świadczenie przysługuje z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, a także z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych. Otrzymają je też rolnicy.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rząd przekazał do Sejmu kolejny projekt ustawy, który przygotowano z uwagi na COVID-19. Nikt o nim nie mówi jako o kolejnej tarczy antykryzysowej, choć tytuł jest do nich podobny. Ten projekt, jak wszystkie przed nim tarcze, to dowód totalnej porażki ustawodawcy. Legislatorzy, którzy tworzą dziś prawo, powinni się wstydzić.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2020

Mimo pandemii, ZUS wypłaca sobie sowite nagrody

Finanse publiczne Prawo pracy Koronawirus a prawo
W styczniu 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ponad 182 mln złotych na wypłatę trzynastej pensji. Oprócz tego, pracownicy dostają co kwartał nagrody uznaniowe. Według informacji Prawo.pl, dyrektorzy otrzymują dodatkowo, oprócz pensji, nawet po 8 tys. złotych. A wszystko to w czasie, gdy cała administracja państwowa nie dość, że nie dostała podwyżek i nagród, to jeszcze stanęła przed widmem wielkich zwolnień.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2020
Finanse publiczne Prawo pracy Koronawirus a prawo
Kwestia noszenia maseczek w zakładach pracy, od wielu tygodni, budzi emocje i jest przedmiotem dyskusji pracodawców oraz pracowników. Do przepisów regulujących zasady zakrywania ust i nosa w miejscu zatrudnienia wprowadzono ostatnio dwie zmiany. Obecnie, to przełożony decyduje, kiedy nosić maseczki w pracy.
Jacek Grzywa
26.12.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Program „Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0”, dotyczący wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na 2,9 mld euro, czyli 13 mld zł, został zatwierdzony - poinformowała w środę Komisja Europejska. Program dotyczy m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego.
Krzysztof Sobczak
24.12.2020
Małe i średnie firmy Tarcza finansowa
Podniesienie limitu pracy na wysokości z obecnie obowiązującego jednego metra do dwóch metrów od poziomu ziemi czy podłogi, to jeden z postulatów zgłoszonych do naszej akcji Poprawmy prawo. Inspekcja pracy w swoich statystykach nie podaje na jakiej wysokości dochodzi najczęściej do wypadków, więc zdaniem ekspertów, ewentualną decyzję o powinna poprzedzić analiza dokumentacji powypadkowej.
Grażyna J. Leśniak
24.12.2020
Prawo pracy BHP
Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zielone światło na zaangażowanie środków krajowych i teraz w krótkim czasie przyjmiemy odpowiednią legislację, żeby uruchomić tarczę branżową. Będzie to przynajmniej 35 mld zł - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Pomoc ma być w pierwszym rzędzie skierowana do małych i średnich firm.
Krzysztof Sobczak
23.12.2020
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przekazał ministrom: rozwoju, pracy i technologii oraz rodziny i polityki społecznej swoją opinię dotyczącą możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy określonych w art. 15g i art. 15gg ustawy w sprawie COVID-19. To efekt sygnałów, jakie otrzymuje w sprawie ograniczeń w korzystaniu z tych świadczeń przez przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2020
Koronawirus a prawo
Jako powód kwestionowania prawa do zasiłku ZUS podaje rzekomo nieterminowe opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne. Naczelna Rada Adwokacka otrzymuje coraz więcej sygnałów i domaga się wyjaśnienia tych spraw. Prawnicy wskazują też na drugie dno tego problemu - niejasne i wątpliwe konstytucyjnie przepisy. A ZUS twierdzi, że tak samo traktuje płatników, którzy zajmują się np. handlem, gastronomią czy też prowadzą kancelarię prawną.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
23.12.2020
Prawnicy Ubezpieczenia społeczne

Pracodawcy: Zasady nakładania kwarantanny muszą być racjonalne

Opieka zdrowotna Zarządzanie Koronawirus a prawo
Wprowadzenie możliwości zwalniania z obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby, które przedstawią wyniki badań wskazujące na brak ryzyka epidemicznego i możliwości zarażania innych COVID-19, to propozycja Pracodawców RP. Przedstawili ją ministrowi zdrowia w trosce o racjonalizację zasad nakładania kwarantanny na osoby przyjeżdżające do Polski.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2020
Opieka zdrowotna Zarządzanie Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy powinni mieć prawo do występowania o odszkodowania według zawartego w ustawie o stanach nadzwyczajnych - uważają senatorowie, którzy przygotowali projekt inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Projekt ustawy musi być przyjęty przez Senat, a następnie trafi do Sejmu, gdzie podlega normalnemu trybowi ustawodawczemu.
Krzysztof Sobczak
22.12.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Między świętami a Nowym Rokiem Polski Fundusz Rozwoju organizuje szkolenia online dla pracowników, którzy wahają się, czy przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych – poinformował we wtorek PFR. Szkolenia będą bezpłatne. Aby wziąć w nim udział, należy wybrać odpowiednią datę i zarejestrować się, wypełniając formularz zamieszczony na stronie portalu.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2020
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Naruszenie nakazu noszenia maseczek w pracy raczej nie powinno pozbawić przedsiębiorcy pomocy z tarczy 6.0, a na pewno sankcji takich nie można nakładać wstecz, bo przepis nie dotyczy pomocy już otrzymanej. Obowiązuje ogólna zasada niedziałania prawa wstecz - twierdzi ekspert serwisu LEX Kadry.
Adam Błaszko
22.12.2020
Prawo pracy Tarcza finansowa
Pracodawca nie może wymagać od pracowników czy nawet kandydatów do pracy zaszczepienia się na COVID-19, bo nie ma przepisu, który by go do tego uprawniał. Zdaniem ekspertów, pracodawca może jedynie zachęcać do szczepień i stwarzać do nich możliwość, np. fundując je. Konieczne są jednak zmiany w prawie, aby zachęta była skuteczna dla pracowników.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
STS, firma bukmacherska w Polsce, wprowadza w swoich stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów aplikację mobilną, która zapewni pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę dostęp do już zarobionych pieniędzy w czasie rzeczywistym oraz do elektronicznego paska płac, dzięki czemu będą mogli na bieżąco monitorować stan swojego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2020
Domowe finanse Prawo pracy
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe z uwagi na epidemię COVID-19. Także w świecie biznesu przebiegają one inaczej niż zwykle – przedsiębiorcy musieli zrezygnować z corocznych Wigilii organizowanych dla pracowników i kontrahentów. Nie ma jednak przeszkód do wręczania drobnych upominków czy prezentów – nie można jednak zapomnieć o skutkach podatkowych.
Krzysztof Koślicki
21.12.2020
CIT PIT Rachunkowość
Pracownicy biur poselskich i senatorskich nie będą mogli od 1 stycznia 2021 r. przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych, bo ustawodawca o nich zapomniał. Zdaniem ekspertów, to ewidentne przeoczenie. Wszystko dlatego, że parlamentarzyści jako pracodawcy są podmiotem zatrudniającym, ale definicji podmiotu zatrudniającego - nie spełniają.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2020
Prawo pracy PPK
Tarcza branżowa 6.0 już obowiązuje. Od dziś przedsiębiorcy mogą występować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Dostać można 2 tys. zł na pracownika przez trzy miesiące. O pomoc mogą jednak ubiegać się ci, którzy co zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 roku.
Grażyna J. Leśniak
19.12.2020
Koronawirus a prawo

Emerytury i renty jeszcze przed świętami

Domowe finanse Emerytury i renty
Emeryci i renciści, którzy otrzymują swoje świadczenia 25. dnia miesiąca, w grudniu - wzorem lat poprzednich - dostaną pieniądze wcześniej. Podobnie jak ci, którzy swoje świadczenia otrzymują 1. dnia miesiąca i powinni je otrzymać 1 stycznia 2021 roku. Emerytury doręczane przez listonoszy trafią na pocztę już 28, a konta w banku - 29. i 30. grudnia – zapewnia ZUS.
Grażyna J. Leśniak
18.12.2020
Domowe finanse Emerytury i renty
W styczniu 2021 roku ZUS rozpocznie przeliczanie emerytur już wcześniej przyznanych osobom z rocznika 1953. Ci, którzy jeszcze do tej pory nie przeszli na emeryturę, muszą złożyć wniosek o przeliczenie swojej przyszłej emerytury. Mają na to czas do 11 stycznia 2021 roku. Wniosku nie muszą natomiast składać ci, którzy mają przyznaną emeryturę, bo ZUS z urzędu przeliczy już wypłacane świadczenie.
Grażyna J. Leśniak
18.12.2020
Emerytury i renty
Pracownikowi przysługuje, w zależności od okresu zatrudnienia, 20 albo 26 dni corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Ustalając jego wymiar, pracodawca musi brać pod uwagę wiele czynników, które potrafią skomplikować sytuację. Dlatego też sprecyzowanie tego, ile dni wypoczynku należy udzielić pracownikowi nie zawsze jest proste.
Dorian Lesner Jarosław Masłowski
18.12.2020
Prawo pracy HR
Sejm odrzucił w nocy z czwartku na piątek uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustaw dotyczących zapewnienia w okresie epidemii wystarczającej liczby kadr medycznych. Nowe przepisy mają na celu umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu pochodzącemu z tzw. państw trzecich. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
18.12.2020
Zawody medyczne Koronawirus a prawo
To wójt decyduje, czy wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała pracowniczymi planami kapitałowymi każda jednostka organizacyjna gminy, dokona samodzielnie, czy też zostanie przeprowadzony jeden, wspólny wybór takiej jednostki. Od 1 stycznia 2021 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmie jednostki sektora finansów publicznych.
Łukasz Skoczeń
18.12.2020
Finanse samorządów Emerytury i renty PPK
Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej umożliwia upolitycznienie korpusu służby cywilnej i zmniejsza przejrzystość administracji - stwierdził Senat i opowiedział się w czwartek wieczorem za jej odrzuceniem. Ustawa błyskawicznie wróciła do Sejmu, który w nocy odrzucił senacki wniosek. Zmiany czekają więc już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
18.12.2020
Administracja publiczna Służba cywilna
Dbałość o bezpieczeństwo pracowników, działania ograniczające poziom stresu, a także wdrażanie narzędzi zwiększających elastyczność pracy to najważniejsze trendy, które zmienią rynek pracy w 2021 roku - wynika z raportu przygotowanego przez firmę ADP. Z badania wynika, że w czasie pandemii ponad 40 proc. pracowników doświadczyło wzrostu poziomu stresu.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2020
BHP HR Koronawirus a prawo
Nie ma żadnych ograniczeń czasowych do korzystania przez pracownicę z prawa do przerw na karmienie dziecka piersią. Przepis nie uzależnia tego ani od wieku dziecka, ani od udowodnienia faktu jego karmienia w ten sposób. Zdaniem ekspertów, prawo wymaga zmiany, bo rodzi wątpliwości, a pracodawca nie ma możliwości zakwestionowania uprawnienia, nawet gdy dochodzi do nadużyć.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2020
Prawo pracy

Ludzie kultury mogą już składać wnioski o postojowe

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Artyści bez pracy, nieczynne teatry, kina, sale koncertowe. Od 7 listopada rząd ponownie ogłosił zamknięcie instytucji kultury. Wcześniej, od początku czasu pandemii przez kilka miesięcy działały w specjalnym reżimie sanitarnym, co nie przyciągało widzów. Finansowa pomoc rządu w postaci ustawy - szóstej już tarczy antycovidowej - to koło ratunkowe dla ludzi kultury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2020
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przepisy o pracy zdalnej poróżniły partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jedyne, w czym udało się im póki co dojść do porozumienia, to likwidacja przepisów o telepracy. W pozostałych, czyli kluczowych kwestiach, są rozbieżności. Zdaniem ekspertów, pracodawcy oczekują możliwości wykonywania pracy zdalnej. I chcą w tym zakresie działać za zgodą pracowników, a nie im ją narzucać.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2020
Prawo pracy BHP