Przyszłoroczny projekt budżetu nie zakłada wprowadzenia tak zwanego testu przedsiębiorcy - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Według wcześniejszych zapowiedzi, test miałby pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W 2017 roku w Polsce przemysł motoryzacyjny wraz z branżami z nim kooperującymi wygenerował 730 tys. miejsc pracy i płace o wartości 5,39 mld euro - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przemysł motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
HR
Wprowadzona przez ZUS samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W ten sposób można m.in. utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w Zakładzie, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze informacje z planów prac Rady Ministrów pokazują, że rząd zamierza jeszcze w tej kadencji Sejmu zająć się zniesieniem limitu trzydziestokrotności (składek emerytalnych i rentowych) - pisze Oskar Sobolewski, ekspert w Instytucie Emerytalnym.
Oskar Sobolewski
27.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kształcenie dualne to problem dla firm, szczególnie małych. Oddelegowanie pracownika do współpracy z uczniami i nauczycielami może dla nich być trudne. Tutaj jest potrzebna ogromna wyobraźnia techniczna, zawodowa. Jednak zapisy w ustawie budzą nadzieję, że ktoś dostrzegł problemy – mówi o reformie szkolnictwa zawodowego prof. Stefan Kwiatkowski.
Beata Igielska
27.08.2019
Zarządzanie oświatą
"Zero Ukraińców czy innych podobnych" - napisał w ogłoszeniu o pracy właściciel lokalu poszukujący kucharza. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta m.in. prokuraturę o reakcję. A eksperci wskazują, że zdarzają się sytuacje, kiedy to obiektywne powody wykluczają obcokrajowców w procesie rekrutacji, np. kiedy wymagana jest biegłość języka polskiego.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
Dyrektor szpitala powinien odpowiednio uzasadnić, czy kierownicy pionów i poradni w jego jednostce oraz zastępcy dyrektora szpitala pełnią funkcje publiczne. Dopiero wtedy może udzielić lub odmówić udzielenia informacji publicznej o ich wynagrodzeniu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Robert Horbaczewski
27.08.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W ponad połowie mikrofirm i małych przedsiębiorstw przejrzenie życiorysu kandydata do pracy zajmuje średnio do pół minuty, 21 proc. pracodawców robi to nie dłużej niż przez minutę - wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjską spółkę UCE GROUP LTD.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W ramach programu „Praca – Integracja” Poczta Polska che zatrudnić do końca przyszłego roku 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych.
Paweł Żebrowski
26.08.2019
Prawo pracy
Umowy obejmują ok. 330 tys. pracowników, czyli potencjalnych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych - poinformował Prawo.pl Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Zwraca uwagę, że firmy mają jeszcze czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK, bo ostatecznym terminem jest 25 października.
Paweł Żebrowski
26.08.2019
Emerytury i renty PPK
Kierowca samochodu ciężarowego obowiązany jest używać obuwia roboczego jedynie podczas prac załadunkowo - rozładunkowych i obsługowych. Używanie innego obuwia w pozostałych przypadkach nie narusza przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia stwierdził Sąd Rejonowy w Toruniu.
Robert Horbaczewski
26.08.2019
Prawo pracy BHP
Nowa ulga dla młodych do ukończenia 26. roku życia ma zastosowanie do rezydentów i nierezydentów ‒ potwierdziło nam Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że zwolnienie z PIT będzie przysługiwało także obcokrajowcom. Zdaniem niektórych ekspertów, nowe przepisy mogą pozbawić zatrudnienia wielu polskich pracowników.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2019
PIT Prawo pracy

Borys-Szopa: 120 ojców ze świadczeniem "Mama 4 plus"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W zdecydowanej większości świadczenie rodzicielskie otrzymują kobiety. Blisko 2 tysiące z nich wychowało więcej, niż dziewięcioro dzieci. Najwięcej decyzji o przyznaniu pieniędzy wydano dla osób w wieku od 60 do 69 lat - poinformowała Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
24.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Każda organizacja, każdy biznes – to przede wszystkim ludzie. A jak wiadomo, kontakty międzyludzkie bywają różne. Czasami są wymagające, czasami miłe i przyjemne, a niektóre z nich prawie niemożliwe do utrzymania. Ogromną wartością w tworzeniu i utrzymywaniu dobrych relacji z ludźmi jest znajomość siebie i świata innych - pisze Beata Stefańska, psycholog biznesu.
Beata Stefańska
24.08.2019
HR
Do czasu pracy górnika zaliczyć trzeba zebrania przed rozpoczęciem szychty i po niej, w trakcie których składane są raporty i podział czynności pracowników - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie orzeczenie wpływa na wysokość 14 pensji i tzw. Barbórek osób zatrudnionych w kopalniach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2019
Prawo pracy
Pracownik, który był na zwolnieniu dłużej, niż 30 dni - musi przejść specjalne badania kontrolne. Problem w tym, że na wizytę u lekarza medycyny pracy czeka się nawet kilka tygodni, a pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła badań. To błędne koło, które powoduje, że zatrudniony może nie dostać w tym czasie wynagrodzenia, a firma - ponieść dodatkowe koszty.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Paweł Żebrowski
23.08.2019
Prawo pracy BHP
Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, będą mogły wziąć udział w pilotażowym programie PFRON. Ma ona za zadanie przywrócić na rynek pracy niepełnosprawne osoby. Przeznaczono na ten cel 85 mln zł.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy
Od 1 września 2019 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Dzięki podwyżce pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do podejmowania kształcenia zawodowego - zwraca uwagę w rozmowie Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy HR
W czasie gdy polski parlament pracuje nad tzw. „5 Kaczyńskiego”, a debatę publiczną zajmuje kwestia wyborów parlamentarnych niemiecki minister pracy zapowiada ustawę o pracy jutra. Proponowany przez władze zza Odry nowy sposób budowania kadr dla gospodarki ma być odpowiedzią na kryzys gospodarczy, ale także wehikułem zmieniającym strukturę kompetencji i umiejętności zasobów ludzkich - uważa dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
22.08.2019
Prawo pracy HR
Coraz więcej się mówi o szczęściu w pracy. Ludzie czują, że to jest potrzebne. Organizacje także zaczynają widzieć i czuć tę potrzebę. W czasie naszego życia zawodowego spędzamy łącznie ok. 75.000 godzin w pracy. Średni czas spędzany z rodziną i dziećmi to 3-4 godziny dziennie, w pracy - przynajmniej 8 godzin!
Prawo.pl
22.08.2019
HR
O prawie 3 tys. więcej mężczyzn skorzystało w pierwszej połowie tego roku z urlopu ojcowskiego - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na taki urlop wybrało się w tym czasie 88,5 tys. mężczyzn, czyli o 2,9 tys. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r..
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Prawo pracy
Gdyby co druga osoba, która nie jest aktywna fizycznie, zaczęła regularnie uprawiać sport - koszty absencji pracowniczych zmalałyby o 3 mld złotych - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Branża sportowa wygenerowała w 2018 roku 9,63 mld złotych wartości dodanej, utrzymując tym samym łącznie 109 tysięcy miejsc pracy i zapewniając 2,98 mld złotych wynagrodzeń.
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu pieniędzy. W tej sytuacji pierwsze wypłaty świadczenia mogą być dopiero w grudniu. Wnioski można składać od 1 października, ale ZUS zapewnia, że złożone przed tą datą - nie zostaną odrzucone.
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Wojewoda Małopolski uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich ws. żołnierza, który stracił status bezrobotnego z powodu szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej. RPO zwracał uwagę, że uposażenie za ćwiczenia powoduje jedynie zawieszenie za ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a nie pozbawia statusu osoby bezrobotnego.
Paweł Żebrowski
20.08.2019
Prawo pracy
Pracownikowi naukowemu nie minął termin na uzyskanie tytułu doktora habilitowanego, gdyż miał na to dziewięć lat. Wobec tego nie można rozwiązać z nim umowy o pracę, powołując się na zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.08.2019
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
W tym roku na wsparcie ekonomii społecznej – w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe - wydano już ponad 700 tys. zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zachęca do kontaktów z powiatowymi urzędami pracy i dowiadywania się o dostępność tych funduszy.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Sukcesja zaczyna się wiele lat przed przekazaniem władzy i własności w firmie rodzinnej. I kończy się wiele lat po tym, gdy sukcesor przejmie firmę. Jeśli właściciel firmy rodzinnej chce usprawnić proces sukcesji, nie wystarczy, że zadba o przekazanie wiedzy, władzy i własności ucząc syna czy córkę rodzinnych wartości.
Adrianna Lewandowska
19.08.2019
HR Małe i średnie firmy

WSA: Treść zarzutów nie jest ważna, gdy ZUS działa opieszale

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Decyzja o utrzymaniu w mocy postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych została przez organ odwoławczy wydana po upływie siedmiodniowego terminu, który przewidują przepisy Prawa przedsiębiorców. Dlatego złożona do sądu skarga zasługiwała na uwzględnienie, niezależnie od treści zarzutów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dorian Lesner
19.08.2019
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Ponad 644 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych pod koniec czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To jest o ponad 35 tys. więcej niż w marcu tego roku. - To nie jest efekt prac sezonowych, tylko tego, że Polska gospodarka pomimo pesymistycznych prognoz wciąż potrzebuje ludzi do pracy - podkreślają eksperci.
Paweł Żebrowski
19.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Nie ma obowiązku dołączania do wniosku o 500 plus orzeczenia o rozwodzie, separacji czy o miejscu zamieszkania dziecka – przypomina Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski takie od początku lipca można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.
Patrycja Rojek-Socha
18.08.2019
Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski