Szacowana stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła w dziewięciu województwach. Największy spadek odnotowano w woj. śląskim - o 1,6 proc. - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Paweł Żebrowski
05.09.2019
Prawo pracy
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd rozważa możliwość podniesienia płacy minimalnej powyżej 2450 złotych brutto na rok 2020. Ostateczną decyzję w tej sprawie poznamy prawdopodobnie we wtorek. Podniesienie najniższej krajowej ponad to, co zaproponował rząd, pozwoliłoby na zachowanie relacji minimalnego wynagrodzenia do przeciętnej pensji.
Paweł Żebrowski
05.09.2019
Prawo pracy HR
W Polsce co roku dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Zdaniem organizacji reprezentujących środowisko pielęgniarskie, szansą na ograniczenie tego zjawiska jest zmiana standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu ilościowego bezpiecznego sprzętu w placówce.
Krzysztof Sobczak
05.09.2019
BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ruszyła z zapowiadanym od miesięcy programem #Pracownik+Mieszkanie+. 24 września podpisze pierwszą umowę, która ma przyciągnąć do regionu nowe kadry. Pracownicy działających w strefie firm będą mogli liczyć na mieszkania.
Agnieszka Matłacz
05.09.2019
Samorząd terytorialny HR Spółki
Dwóch na trzech polskich pracowników dostaje w pracy informacje zwrotne od swojego szefa. Dla ponad połowy badanych jest to podstawa, aby zrozumieć stawiane przed nimi cele i sposoby ich realizacji – wynika z globalnego badania Workmonitor, realizowanego przez firmę Randstad.
Paweł Żebrowski
05.09.2019
Prawo pracy HR
Pracodawcy proponują odejście od ustalania minimalnego wynagrodzenia dla całej Polski i wiązanie jego wysokości z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Wprowadzenie takiego mechanizmu miałoby uzasadnienie ekonomiczne, ale niosłoby ze sobą również zagrożenia, bo mogłoby skutkować utrwalaniem niekorzystnych podziałów na rynku.
Paweł Żebrowski
05.09.2019
Prawo pracy HR
NSZZ "Solidarność" chce chronić pracowników przed wysokimi temperaturami i postuluje, aby po przekroczeniu 30 stopni Celsjusza pracodawca miał obowiązek zmniejszenia uciążliwości pracy. Główny Inspektor Pracy jest za przemyśleniem tego postulatu i wspomina, że w związku z upałami inspekcja otrzymała w tym roku aż 700 skarg pracowników.
Paweł Żebrowski
04.09.2019
Prawo pracy BHP
Niewiele osób wie, że pobierając świadczenie z ZUS można jednocześnie kończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią kontynuowanie kariery zawodowej. Takie możliwości daje renta szkoleniowa - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
04.09.2019
Ubezpieczenia społeczne
Wizjonerzy obiecują fabrykę bez człowieka. Ale na razie widzimy przeciwny trend: im więcej w przemyśle robotów i maszyn, tym bardziej brakuje ludzi. Nadzieją jest employer branding połączony z – uwaga! – empatycznym przywództwem.
Mirosław Konkel
03.09.2019
HR
Pracownik leśnictwa ma prawo do drugiej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, nawet jeśli wcześniej ją pobrał w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych - to sens uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2019
Prawo pracy

Zwolnienie z PIT dla młodych to dodatkowe zniżki przy PPK

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Od 1 sierpnia obowiązuje zwolnienie z podatku dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Dzięki uldze młodzi pracownicy nie zapłacą PIT również od wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych wnoszonych przez pracodawcę. Dla zarabiających 4 tys. brutto będzie to oszczędność na poziomie ponad 120 złotych rocznie.
Paweł Żebrowski
03.09.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK

ZUS już przyjmuje wnioski o "500 plus" dla niesamodzielnych

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Od 2 września można składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformowała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Wnioski będą jednak rozpatrywane dopiero od 1 października, kiedy w życie wejdą odpowiednie przepisy.
Paweł Żebrowski
02.09.2019
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Odmówiono przyznania świadczenia „500plus” na pierwsze dziecko, z uwagi na przekroczony dochód. Skarżąca wyjaśniła, że wadliwie wyliczano jej dochody. Jednak zdaniem WSA w Gliwicach nie można uznać, że rodzina utraciła dochód, skoro nie wyrejestrowała ona działalności gospodarczej, a jedynie rozwiązała umowę agencyjną.
Aleksandra Partyk
02.09.2019
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Sukces firmy w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, jest w dużej mierze determinowany przez zaangażowanych pracowników. Według badań prowadzonych przez Instytut Gallupa zaangażowanie przekłada się na konkretne liczby.
Agnieszka Łądka-Barańska Malwina Puchalska-Kamińska
02.09.2019
HR
Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas absencji w pracy, w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia - podkreśla specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz.
Ambroziewicz Maciej
02.09.2019
Prawo pracy BHP

Za 40 lat samozatrudnieni z bieda-emeryturami

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył właśnie, że w 2059 roku emerytura kobiet prowadzących własną działalność wyniesie 1810 złotych, a mężczyzn - 2450 złotych - dowiedziało się Prawo.pl. To dramatycznie mało, zważywszy na szacunki ekspertów, według których przeciętne wynagrodzenie za 40 lat wyniesie ok. 15 tysięcy złotych.
Paweł Żebrowski
02.09.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zarówno dodatek pielęgnacyjny, jak i zasiłek pielęgnacyjny, są adresowane do osób niepełnosprawnych. Oba te świadczenia mają też podobny cel. Wyklucza się pobieranie obu świadczeń jednocześnie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
31.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Osoby wykonujące zawody medyczne, m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, po którym będą mogły uzyskać tytuł specjalisty. Pracę nad zmianą ustawy rozpoczął właśnie Sejm.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nieewidencjonowanie czasu pracy może się wiązać z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.
Paweł Żebrowski
30.08.2019
Prawo pracy BHP
Na wyłonienie instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK, pracodawcy mają czas do 25 października 2019 r. Związki zawodowe lub reprezentacja pracowników nie może zablokować tego wyboru. Pracodawca musi jednak to z nimi skonsultować. Jeśli tego nie zrobi, może narazić się na wnioski o odszkodowanie.
Paweł Żebrowski
30.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Zniesienie limitu składek na ZUS zostało zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Finansów. W projekcie nie zagwarantowano natomiast pieniędzy na wypłatę trzynastych emerytur. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe świadczenia nie zostaną w przyszłym roku wypłacone.
Paweł Żebrowski
29.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Represje związane z przymusowym zatrudnieniem w kopalni węgla w ramach zasadniczej służby wojskowej nie stanowią podstawy do przyznania statusu osoby represjonowanej. WSA w Łodzi wskazał, że można przyznać za to świadczenie pieniężne, ale decyzja w tym zakresie należy do właściwego organu emerytalno-rentowego
Dorian Lesner
29.08.2019
Emerytury i renty
Emeryt może wskazać osobę, która po jego śmierci uzyska tzw. wypłatę gwarantowaną. Brak dokonania wyboru powoduje, że za „wytypowanego” uznaje się jego małżonka. Wdowa po emerycie może uzyskać to świadczenie, nawet gdy ZUS dokonywał wypłat emerytury do jej rąk - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
29.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
NSZZ "Solidarność" postuluje, aby w świadectwie pracy nie ujawniano informacji dotyczących rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia - czyli tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Przeciwni zmianom są pracodawcy, którzy uważają, że to ważne dane w procesie rekrutacji.
Paweł Żebrowski
29.08.2019
Prawo pracy
Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 387,50 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku. Jeśli renciści i emeryci przekroczą wyznaczone kwoty ich świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone.
Paweł Żebrowski
28.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus", świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia "Mama 4 plus" - zakłada projekt budżetu, który na posiedzeniu we wtorek 27 sierpnia przyjęła Rada Ministrów.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Od 1 sierpnia 2019 roku podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększy się o 3,4 proc. Z funduszu finansowane są np. „wczasy pod gruszą”, czy karnety sportowe dla pracowników. Zakłada to przyjęty przez rząd projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
Przyszłoroczny projekt budżetu nie zakłada wprowadzenia tak zwanego testu przedsiębiorcy - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Według wcześniejszych zapowiedzi, test miałby pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W 2017 roku w Polsce przemysł motoryzacyjny wraz z branżami z nim kooperującymi wygenerował 730 tys. miejsc pracy i płace o wartości 5,39 mld euro - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przemysł motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
HR
Wprowadzona przez ZUS samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W ten sposób można m.in. utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w Zakładzie, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski