Prawo.pl
Który dzień jest następnym dniem wolnym od pracy, jeśli krwiodawca oddał w piątek krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 - sobota czy poniedziałek? Prawnicy wskazują, że istnieje ryzyko nadużywania tego przepisu - może dojść do sytuacji, w której pracownicy będą żądać zarówno dnia wolnego, jak i podwójnego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
W 2021 roku emerytury i renty będą waloryzowane nowym wskaźnikiem - 104,24 proc. Przyjęty przez rząd nowy wskaźnik waloryzacji jest wyższy niż zakładano wcześniej. Oznacza to dodatkowy koszt dla budżetu państwa w wysokości 1 mld zł - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Emerytury i renty
Na koniec 2020 roku zaległości alimenciarzy wynosiły od ponad 11,2 mld zł do przeszło 12,9 mld zł – wynika z analizy danych pochodzących z trzech największych rejestrów długów. Średnie zadłużenie przekroczyło już 42 tys. zł. Tylko w ciągu ostatniego roku wzrosło o 1,5-2 tys. zł. Rekordzista z województwa śląskiego ma do uregulowania blisko 800 tys. zł. Zdecydowana większość dłużników to mężczyźni.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Prawo rodzinne Prawo pracy Koronawirus a prawo

COVID-19 może być chorobą zawodową

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
COVID-19 jako choroba zakaźna może być, według Ministerstwa Zdrowia, chorobą zawodową. A ponieważ obowiązkiem pracodawców jest zapobieganie zachorowaniom, w ramach działań profilaktycznych firma może zorganizować badania przesiewowe lub punkt szczepień w swojej siedzibie – twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Z tworzenia pracowniczych planów kapitałowych zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy, u których wszystkie osoby zatrudnione nie są zainteresowane oszczędzaniem w PPK. Jeśli jednak choć jedna z nich będzie chciała być uczestnikiem tego programu, przedsiębiorca będzie musiał jej to umożliwić.
Małgorzata Jankowska
09.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PPK

ZUS: 341 tys. osób korzysta z Małego ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku korzystają z ulgi uprawniającej do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. Małego ZUS Plus, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 10 i 15 lutego - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Bezprecedensowe środki zastosowane dla ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 zmusiły firmy do szerszego zastosowania rozwiązań cyfrowych. Ponad 80 proc. respondentów w Europie deklaruje, że przestawienie się na pracę zdalną było dla nich łatwe lub bardzo łatwe. Nad Wisłą dużą rolę w dostosowaniu się do nowych realiów odegrało zaufanie współpracowników.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorca, który po raz pierwszy zatrudnia osobę niepełnosprawną, może mieć kilka wątpliwości – choćby odnośnie tego, jak ma wyglądać procedura wdrożenia jej do zespołu. Tymczasem taki pracownik podlega w większości przypadków tym samym zasadom pracy, co inni członkowie.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2021
Prawo pracy BHP HR
Ta sama umowa bywa umową o dzieło albo zlecenia, w zależności od tego czy patrzy na nią cywilista, czy ZUS. Wyroki SN i sądów powszechnych stają się karykaturalne - wskazują prawnicy. Dochodzi do tego, że ułożenie kostki brukowej - to dzieło, a zagranie utworu w orkiestrze - nie. Cena takiej interpretacji jest wysoka, bo dzięki niej ZUS po latach przekwalifikowuje umowy o dzieło na oskładkowane umowy zlecenia.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pandemia spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Niektóre z tych zmian zostaną z nami zdecydowanie dłużej. Dlatego warto poznać wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Kapitał Zdrowia, wyzwania związane z budowaniem odporności oraz profilaktyki zdrowia a także potrzebą dopasowania świadczeń pozapłacowych do grup pracowników.
Prawo.pl
07.02.2021
HR

Gdy brak świadectwa pracy, starosta może przyjąć inny dokument

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
W przypadku niedopełnienia obowiązku przez pracodawcę i niewydania pracownikowi świadectwa pracy, w celu ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, starosta może przyjąć inny dokument. Ważne, aby potwierdzał on w sposób wiarygodny spełnienie warunków uprawniających do prawa do zasiłku, czyli okres zatrudnienia i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Robert Horbaczewski
06.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Odmówienie ciężarnej kobiecie prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tego powodu, iż rozpoczęła zatrudnienie w trakcie trwania procedury zapłodnienia in vitro, stanowiło dyskryminację i naruszenie prawa do poszanowania mienia skarżącej - uznał w wydanym w czwartek orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
05.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pod koniec 2020 roku w całym kraju zgłoszono do ubezpieczeń społecznych 725 tys. osób z zagranicznym paszportem, czyli o 74 tys. więcej niż w grudniu 2019 r. Wzrosła także liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w województwie śląskim, gdzie na koniec grudnia 2020 r. legalnie pracowało 63 tysiące obcokrajowców - o ponad 6,2 tys. więcej niż rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2021
Prawo pracy
Wychodzenie z pandemii może spowodować większe zainteresowanie obszarem restrukturyzacji. Firmy z sektora finansowego już zgłaszają potrzeby rekrutacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem w organizacjach. W gronie najbardziej poszukiwanych pracowników pozostaną specjaliści ds. e-commerce - twierdzą eksperci z firmy rekrutacyjnej Antal.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracodawca musi wiedzieć o każdej, choćby chwilowej przerwie w dostawie energii elektrycznej czy braku dostępu do sieci internetowej, które utrudniają wykonywanie pracy zdalnej. Bez zgłoszenia takiego faktu, za ten czas pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, nawet gdyby wykonywał pracę, korzystając z internetu w komórce.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Łatwy i przejrzysty dostęp do platformy z benefitami z dowolnego urządzenia, zapewniający jednocześnie dostęp online i pozwalający oszczędzić czas pracownika potrzebny do korzystania z benefitów, to elementy, jakie brała pod uwagę Castorama Polska wybierając platformę kafeteryjną dla pracowników.
04.02.2021
Prawo pracy
Resort rozwoju, pracy i technologii szacuje, że stopa bezrobocia na koniec stycznia br. wyniosła 6,5 proc., a to oznacza wzrost tego wskaźnika w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 0,3 punktu procentowego. Zdaniem ekspertów, należy się spodziewać wzrostu liczby umów cywilno-prawnych, które nie wiążą pracodawców i pracowników na stałe.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z 29 stycznia 2021 roku oddalił apelację Piotra G., który walczył przed sądem o odszkodowanie za niezgodne z prawem, jak twierdził, zwolnienie dyscyplinarne. Sąd uznał, że pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało w czwartek, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2021 r. 6,5 proc. To o 0,3 pkt proc. więcej niż w grudniu 2020 roku. Po okresie stabilizacji, wskaźnik rośnie drugi miesiąc z rzędu.
Agnieszka Matłacz
04.02.2021
Prawo pracy
Jeszcze w tym roku Polska powinna wdrożyć przepisy zobowiązujące podmioty sektora prywatnego i publicznego do ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Warto potraktować wdrożenie systemu raportowania nadużyć bardziej jako przedsięwzięcie mające usprawnić organizację, niż kolejny obowiązek prawny, któremu trzeba będzie sprostać
Marta Kozak-Maśnicka
04.02.2021
Spółki Małe i średnie firmy Compliance
Deklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą i rodzące dzieci może prowadzić do wniosku, że z założenia wynik finansowy jest nieistotny, a jedynym celem jest uzyskanie wysokich świadczeń - stwierdził sąd okręgowy. Ale zapytał Sąd Najwyższy, czy ZUS może w tej sytuacji weryfikować wypłacone kwoty.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2021
Ubezpieczenia społeczne

Jak rząd chce zmusić do założenia konta w banku osoby wykluczone cyfrowo?

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Świadczenia długoterminowe, głównie emerytury i renty, do których prawo zostanie przyznane po 1 stycznia 2022 r., będą wypłacane bezgotówkowo. Wyjątkiem będzie szczególnie uzasadniony interes osoby uprawnionej i zgoda ZUS, by wypłata przychodziła w formie przekazu pocztowego. Zdaniem ekspertów, świadczeniobiorcy powinni mieć wybór - jak osoby otrzymujące wynagrodzenia za pracę.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Osoby, które pracowały za granicą i zbliżając się do wieku emerytalnego zastanawiają się, czy otrzymają polską, czy zagraniczną emeryturę, a także te starające się o rentę międzynarodową, mogą teraz w tych sprawach skonsultować się z ekspertem ZUS poprzez wideorozmowę. ZUS uruchomił bowiem e-wizyty w zakresie emerytur i rent międzynarodowych.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
ZUS ma mieć dostęp do danych i rejestrów dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców. W ten sposób urzędnicy zyskają możliwość prowadzenia analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz samodzielnego weryfikowania czy te osoby są właściwie ubezpieczone. Zdaniem ekspertów, to uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych, które ma zapewnić dodatkowe wpływy.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Praca zdalna i zbliżone formy zatrudnienia są nadal najczęściej wskazywane przez przedsiębiorstwa z sektora usługowego, co wynika ze specyfiki tej części gospodarki. Generalnie pogorszyły się oceny zmiany poziomu zatrudnienia, w relacji do poprzedniego miesiąca – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Prawidłowa wykładnia kodeksu cywilnego w związku z kodeksem pracy nie daje podstaw do mechanicznego odejmowania od zadośćuczynienia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i składa skargę nadzwyczajną w sprawie mężczyzny, który uległ poważnemu wypadkowi przy pracy.
Agnieszka Matłacz
02.02.2021
BHP
Choć praca zdalna uwydatniła problem bycia pracowników pod telefonem i mailem poza godzinami pracy, prawnicy w sprawie uregulowania prawa do "odłączenia się" są podzieleni. Jedni uważają wprowadzanie zakazu kontaktowania się z pracownikiem po godzinach jego pracy za nieracjonalne. Inni są za uregulowaniem tej kwestii, skoro mechanizmy ochronne nie działają.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, które weszły w życie od 1 lutego 2021 r. Wsparciem zostaną objęte także firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r.
Krzysztof Sobczak
01.02.2021
Małe i średnie firmy
Już ponad 335 tysięcy osób korzysta z Małego ZUS Plus - poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogą zgłosić się maksymalnie do końca dnia 1 lutego.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Ubezpieczenia społeczne

Kolejne zwolnienia i postojowe z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowna wypłata świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to rozwiązania, które przewiduje dla firm nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Wnioski można składać od 1 lutego – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo