Kodeks pracy przewiduje możliwość umownego ustanowienia zakazu konkurencji pracownika wobec...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
20.07.2018
Prawo pracy
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia czy w umowach o pracę, aneksach na...
Katarzyna Pietruszyńska
20.07.2018
Prawo pracy
Do lipca 2019 roku z blisko 170 aktów zniknąć mają wymagania stosowania pieczątek. Załatwiając...
Agnieszka Matłacz
20.07.2018
Prawo pracy
Lato to szczególnie trudny okres dla pracowników, którzy z racji wykonywanej pracy są zobowiązani...
Adriana Surwiło
20.07.2018
BHP
W Polsce pracuje co trzeci dorosły niepełnosprawny - to znacznie poniżej średniej unijnej. Każdego...
Agnieszka Matłacz
20.07.2018
Prawo pracy
Rada Dialogu Społecznego będzie miała szersze kompetencje zarówno na szczeblu krajowym, jak i...
Agnieszka Matłacz
19.07.2018
Prawo pracy
1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która skraca okres przechowywania akt pracowniczych i...
Agnieszka Matłacz
19.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
W mediach pojawiły się informacje, że jeszcze w lipcu zaprezentowana zostanie wstępna wersja...
Agnieszka Matłacz
19.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło już ponad 750 skarg na naruszenie przepisów i ponad 500...
18.07.2018
RODO
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w drugiej połowie sierpnia planowane jest skierowanie...
Agnieszka Matłacz
17.07.2018
Prawo pracy
7,5 proc. więcej niż przed rokiem i 3,2 proc. więcej niż w maju wyniosło w czerwcu przeciętne...
Agnieszka Matłacz
17.07.2018
Prawo pracy
Jeśli kobieta przebywa na urlopie wychowawczym, to pracodawca nie można w trybie natychmiastowym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2018
Najmniej wniosków o emerytury trafia do ZUS w środy i czwartki. W poniedziałki jest ich najwięcej,...
Agnieszka Matłacz
17.07.2018
Z raportu Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że 7 proc. skontrolowanych sklepów nie zastosowało się...
15.07.2018
Prawo gospodarcze
Rada Dialogu Społecznego będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i...
Krzysztof Sobczak
14.07.2018
Prawo pracy
Z raportu Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że tylko 7 proc. skontrolowanych sklepów nie...
Krzysztof Sobczak
14.07.2018
Prawo pracy
Komisja Europejska opublikowała w piątek coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii...
Agnieszka Matłacz
13.07.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał dostęp do danych posiadanych przez Kasę Rolniczego...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.07.2018
Polacy są coraz bardziej pewni swoich umiejętności zawodowych i pod względem tej pozytywnej...
Agnieszka Matłacz
13.07.2018
HR
Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony...
Brząkowski Mateusz
13.07.2018
Komisja Europejska opublikowała w piątek coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii...
13.07.2018
Prawo pracy
Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony...
Brząkowski Mateusz
13.07.2018
Prawo pracy
Nowe przepisy, które wdrażają dyrektywę unijną z 2015 r., mają skuteczniej wpływać na wykrywalność...
Damian Tokarczyk
13.07.2018
Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o...
Agnieszka Matłacz
12.07.2018
Od 1 stycznia 2019 roku każda osoba wykonująca pracę zarobkową, a nie tylko zatrudniona na umowę o...
Agnieszka Matłacz
12.07.2018
Prawo pracy
16 lipca ruszy nabór wniosków do konkursu, w którym ZUS dopłaca do projektów poprawiających warunki...
Agnieszka Matłacz
12.07.2018
BHP
Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie opodatkowania korzystania...
Anna Olbrych
11.07.2018
Ekspert Serwisu BHP uważa, że praktyka polegająca na publicznym udostępnianiu wykazu pracowników...
Maciej Ambroziewicz
11.07.2018
BHP
Nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych...
Adriana Surwiło
11.07.2018
BHP
Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego,...
Sokołowska Anna
11.07.2018
Prawo pracy