Z raportu Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że tylko 7 proc. skontrolowanych sklepów nie...
Krzysztof Sobczak
14.07.2018
Prawo pracy
Komisja Europejska opublikowała w piątek coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii...
Agnieszka Matłacz
13.07.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał dostęp do danych posiadanych przez Kasę Rolniczego...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.07.2018
Polacy są coraz bardziej pewni swoich umiejętności zawodowych i pod względem tej pozytywnej...
Agnieszka Matłacz
13.07.2018
HR
Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony...
Brząkowski Mateusz
13.07.2018
Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony...
Brząkowski Mateusz
13.07.2018
Prawo pracy
Komisja Europejska opublikowała w piątek coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii...
13.07.2018
Prawo pracy
Nowe przepisy, które wdrażają dyrektywę unijną z 2015 r., mają skuteczniej wpływać na wykrywalność...
Damian Tokarczyk
13.07.2018
Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o...
Agnieszka Matłacz
12.07.2018
Od 1 stycznia 2019 roku każda osoba wykonująca pracę zarobkową, a nie tylko zatrudniona na umowę o...
Agnieszka Matłacz
12.07.2018
Prawo pracy
16 lipca ruszy nabór wniosków do konkursu, w którym ZUS dopłaca do projektów poprawiających warunki...
Agnieszka Matłacz
12.07.2018
BHP
Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie opodatkowania korzystania...
Anna Olbrych
11.07.2018
Ekspert Serwisu BHP uważa, że praktyka polegająca na publicznym udostępnianiu wykazu pracowników...
Maciej Ambroziewicz
11.07.2018
BHP
Nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych...
Adriana Surwiło
11.07.2018
BHP
Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego,...
Sokołowska Anna
11.07.2018
Prawo pracy
Wnioskodawca przez wiele lat świadczył pracę przy obróbce mięsa, zajmując się m.in. wędzeniem,...
Aleksandra Partyk
11.07.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Już nie lekarz, a upoważniona przez niego pielęgniarka, ratownik medyczny lub sekretarka medyczna...
Agnieszka Matłacz
11.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Matka, która jest na emeryturze, nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego na syna. Taki wyrok...
Monika Sewastianowicz
10.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Od pierwszego września o 20 proc. spadną uposażenia posłów i senatorów. Nowelizacja, którą...
Agnieszka Matłacz
10.07.2018
Prawo pracy
Po wakacjach na uczelniach szykują się duże podwyżki. Profesor zwyczajny zarobi co najmniej 6410...
Monika Sewastianowicz
09.07.2018
Obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie e-składki i e-zwolnień - to najważniejsze dla ZUS...
Agnieszka Matłacz
09.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie zawierają unormowań pozwalających na ustalenie...
Aleksandra Partyk
09.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Prace alpinistyczne to m.in. prace na elewacji budynków, roboty budowlane i rozbiórkowe, prace...
Kazimierz Kościukiewicz
09.07.2018
BHP
- Długo na to czekaliśmy. Poziom rejestrowanego bezrobocia obniżył się do 969 tys. osób w końcu...
Agnieszka Matłacz
06.07.2018
Prawo pracy
Wyjazdy integracyjne znają już wszyscy, wyjazdy motywacyjne to również nie nowość. A kto słyszał o...
Victoria Iwanowska
06.07.2018
HR
Trybunał Konstytucyjny odwołał wyznaczoną na 10 lipca rozprawę w sprawie zniesienia limitu...
Agnieszka Matłacz
05.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Klej, który dostał się do oka pracownicy, spowodował uraz. Powstałe zapalenie spojówki można więc...
Maciej Ambroziewicz
05.07.2018
BHP
Żołnierze zwolnieni z terytorialnej służby wojskowej będą korzystali z pierwszeństwa w pracy...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.07.2018
Samorząd terytorialny
Pracownik przez ok. 6 godzin wykonywał naprawy samochodów w kanale remontowym. Resztę dnia...
Aleksandra Partyk
04.07.2018
Prawo pracy
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, od kiedy liczyć rozpoczęcie...
Jarosław Masłowski
04.07.2018
Prawo pracy