3 grudnia przypada, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r., Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej złożyła życzenia osobom z niepełnosprawnością. Jak podkreśliła, to nie osoby z niepełnosprawnościami powinny dostosować się do otaczającego go świata – to przestrzeń publiczna powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli.

- Niepełnosprawność jest wyzwaniem i sprawdzianem dla nas wszystkich. Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem ani nie pozbawia możliwości realizowania własnych aspiracji życiowych i zawodowych. Najlepszym przykładem mogą być sukcesy osób z niepełnosprawnościami w sporcie czy kulturze. To od nas, którzy tworzymy ich otoczenie, zależy, czy nie będą one wypychane na margines społeczeństwa – napisała.

Czytaj również: Powstanie narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Maląg zapewniła, że MRiPS wraz z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych uruchamia programy, które stanowią realne wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu. Wskazała, że działania są podejmowane w obszarach wsparcia rehabilitacyjnego, większej dostępności architektonicznej, aktywizacji zawodowej i wspierania zatrudnienia.