Wiceminister Paweł Wdówik uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w Lublinie. Podczas briefingu prasowego mówił o planach rządu, dotyczących działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister zapowiedział powstanie narodowego programu zatrudnienia tej grupy osób. Głównym jego realizatorem będzie PFRON. – W pierwszej kolejności należy zlikwidować bariery blokujące aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Część z tych barier mamy zdefiniowanych, inne będziemy jeszcze definiować – deklarował Paweł Wdówik.

Czytaj również: Choć osoba głucha jest zdolna do pracy, w Polsce łatwo jej nie znajdzie

Według MRiPS, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami kształtuje się na poziomie 28,7 proc., co lokuje Polskę w końcówce krajów europejskich. – Ciekawy parametr jest taki, że pojęcie osób aktywnych zawodowo obejmuje osoby zatrudnione i poszukujące pracy. Gdybyśmy teraz popatrzyli na różnicę, to 2 proc. poszukuje pracy. 26,5 proc. to osoby, które już pracują. Oznacza to, że mamy bardzo niski wskaźnik osób zainteresowanych aktywnością zawodową – zauważył  wiceminister Wdówik. I dodał: - Z całą pewnością jest przed nami czas dużych zmian zarówno w sposobie wsparcia pracodawców, jak i w sposobie wsparcia samych osób niepełnosprawnych, bo to ostatecznie od nich zależy, czy wyjdą na rynek pracy, czy nie.