W czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport, w którym przeanalizował dane z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 r. (Rejestr umów o dzieło Analiza danych z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 r.).

Czytaj również: Obowiązek raportowania umów o dzieło nie da ZUS rzetelnej wiedzy o ich liczbie>>

Obowiązek raportowania umów o dzieło

- Od 1 stycznia 2021 roku przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Dzięki temu państwo ma wiedzę na temat zawieranych w Polsce tego rodzaju umów – uważa prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Podkreśla, że zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

- Nasze analizy pokazują, że wbrew przypuszczeniom w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło. Od 1 stycznia do 30 września 2021 r. przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Dotyczyły one ponad 1,2 mln umów o dzieło - mówi prezes Uścińska. Według niej, najwięcej umów zawarto w sierpniu oraz we wrześniu. Z kolei największą grupą wykonawców umów o dzieło to osoby w wieku 30–39 lat.

- Co ciekawe najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na nie dłużej niż 9 dni – mówi prezes Zakładu.

Od stycznia do września 60,7 tys. podmiotów zgłosiło umowy o dzieło. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS. 58,5 tys. z nich zgłosiło umowy o dzieło od stycznia do września 2021 r. Stanowili więc 96,42 proc. podmiotów, które to zrobiły. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1209. Jest to 1,99 proc. ogółu zgłaszających.

Od stycznia do września 2021 r. zgłoszono 267,9 tys. wykonawców umów o dzieło. Więcej wśród nich było mężczyzn niż kobiet. Najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego, najmniej z opolskiego.

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło miała więcej niż 250 ubezpieczonych.

W raporcie uwzględniono również wykonawców umów o dzieło według rodzaju działalności płatników składek w klasyfikacji PKD. Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Na dalszych miejscach są: działalność organizacji członkowskich oraz działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką oraz działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. 

 


Jak zgłaszano umowy o dzieło

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na PUE ZUS. W ten sposób przekazano 670,1 tys. formularzy ZUS RUD. Jest to 84,16 proc. ogółu zgłoszeń. Drugim najczęstszym sposobem składania ZUS RUD była przesyłka pocztowa. Tak złożono 108 tys. tych formularzy. Stanowiło to 13,57 proc. ogółu zgłoszeń. Rzadko składano je osobiście na sali obsługi klientów – tylko 2,26 proc. z nich. Jedynie 0,01 proc. dokumentów trafiło do ZUS przez urzędomat.

Z raportu ZUS wynika, że w styczniu 2021 r. 8,6 tys. podmiotów zgłaszających umowy o dzieło przekazało 36,8 tys. formularzy ZUS RUD. Zawierały one informacje o 60,3 tys. umów. We wrześniu 2021 r. liczba podmiotów zgłaszających umowy o dzieło była ponad dwa razy większa niż w styczniu. Wyniosła prawie 19,8 tys. Łączna liczba podmiotów, które złożyły ZUS RUD w okresie od stycznia do września 2021 r., wynosiła 60,7 tys. Liczba złożonych ZUS RUD we wrześniu była ponad trzy razy większa niż w styczniu. Wyniosła nieco ponad 113,8 tys. Złożone zaś we wrześniu 2021 r. zgłoszenia zawierały informacje o ponad 167 tys. umów o dzieło.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. przekazano 796,3 tys. zgłoszeń ZUS RUD. Zgłoszenia umów o dzieło mogą być składane również w trybie korekty. Takich zgłoszeń było w tym okresie 9,5 tys.