Obowiązująca od 18 września 2021 r. ustawa  o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621) rozwiązuje problem czerwcowych emerytur. Na jej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeliczyć ponownie - na korzystniejszych zasadach – emerytury, ale tylko osobom, którym świadczenia zostały przyznane po 31 maja 2021 r. Co ważne, przeliczenie i wypłata odbywa się bez konieczności składania dodatkowych dokumentów przez zainteresowanych.

Czytaj więcej: Rząd poprawia "emerytury czerwcowe", ale nie dla wszystkich

- Z nowego przeliczenia skorzysta kilkanaście tysięcy emerytów w całej Polsce. Tylko na Dolnym Śląsku przeliczonych zostało prawie 2 tysiące emerytur i rent – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca wyrównania w kilku terminach, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25. października. - Kolejne wypłaty, czyli emerytury płacone od listopada będą uwzględniały to przeliczenie, czyli dla osób, które w czerwcu tego roku złożyły wnioski emerytalne będą wyższe – dodaje Kowalska-Matis. Zapewnia, że świadczenia są przeliczane z urzędu, czyli nie wymagają składania wniosków przez klientów ZUS.