Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował właśnie Informację o wybranych świadczeniach pieniężnych za sierpień 2021 r. Z danych wynika, że od listopada 2020 roku systematycznie wzrasta liczba osób pracujących, za których opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj również: Na koniec lipca w ZUS wzrosła liczba płatników składek i ubezpieczonych

Liczba ubezpieczonych wzrasta

Od lutego 2020 roku rzesza osób, które wypadły z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powiększała się z miesiąca na miesiąc. W sierpniu 2020 r. liczba ubezpieczonych, za których były opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynosiła 16 453,3 tys. osób i zmniejszyła się w stosunku do lipca o kolejne 35,3 tys. osób. W efekcie od grudnia 2019 r. liczba ubezpieczonych w ZUS zmniejszyła się o 265 tys. osób.

Jednak od grudnia 2020 r. zaobserwować można comiesięczny wzrost liczby ubezpieczonych w ZUS. O ile na koniec ubiegłego roku tych osób było 16 680,1 tys. osób, to w sierpniu 2021 r. liczba ubezpieczonych zdrowotnie wyniosła 16 818,2 tys. osób. Dla porównania miesiąc wcześniej było ich 16 795,7 tys. osób.

Czytaj w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich od 5 października 2021 - narzędzia kontroli >

Dane o liczbie osób fizycznych, za które była płacona składka na ubezpieczenie zdrowotne, stanowią najpełniejszą informację o sytuacji na rynku pracy. Ponieważ liczba ta obejmuje wszystkie osoby fizyczne, za które były opłacane składki na to ubezpieczenie: zarówno osoby zatrudnione na etat czy zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, jak i te, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składki zdrowotne.

Systematycznie spada natomiast liczba emerytów, którym świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 


Coraz mniej seniorów

Począwszy od lutego 2020 r., z miesiąca na miesiąc rosła liczba emerytów, by w listopadzie 2020 r. przekroczyć liczbę 6 mln (dokładnie było to 6 007,0 tys. osób). Jednak już od grudnia dane ZUS potwierdzają malejącą liczbę osób pobierających świadczenia z ZUS po przejściu na emeryturę (wyłączając kwiecień, gdy ich liczba nieznacznie wzrosła w stosunku do marca i wyniosła 5984,0 tys. osób wobec 5 982,8 tys. osób).

Czytaj w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >

W sierpniu 2021 r. ZUS wypłacał emeryturę 5 967,0 tys. osób, czyli nieco większej liczbie niż w lipcu, gdy świadczenia z ZUS otrzymywało 5 965,7 tys. osób, ale w porównaniu do stycznia 2021 r. liczba emerytów zmniejszyła się o 19,2 tys. osób, a w porównaniu do grudnia 2020 r. – o 28,2 tys. świadczeniobiorców.

- Pomimo danych urzędowych wskazujących, że wiek emerytalny osiągają osoby urodzone w latach 1956-1961, emerytów w ZUS nie przybywa. W sierpniu 2021 emeryturę z ZUS pobierało 5,967 mln osób. Oznacza to, że względem końca 2020 roku liczba emerytów spadła o 28 tys. Odnotowano w tym czasie także spadek liczby rencistów (około 30 tys. osób) oraz nieznaczny wzrost liczby osób pobierających rentę rodzinną – 8 tys. osób – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Według niego, dane te mogą potwierdzać, że pandemia najmocniej dotknęła grupę osób po 60. roku życia. - Spadek liczby świadczeniobiorców jest konsekwencją nadmiarowych zgonów. W efekcie, choć zabrzmi to brutalnie, ZUS będzie potrzebował niższej dotacji z budżetu państwa na obsługę wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – twierdzi dr Kolek. I szacuje: - Przyjmując średnią wysokość świadczenia obecne dane wskazują, że FUS nie wyda na świadczenia w tym roku około 900 mln zł. Zatem dotacja do FUS będzie mogła być niższa o prawie miliard złotych.

 


Mniej zasiłków, także pogrzebowych

W sierpniu zmniejszyła się też liczba dni absencji chorobowej (z 18 561,3 tys. dni w lipcu do 17 339,5 tys. dni w sierpniu) oraz liczba dni, w których wypłacany był zasiłek chorobowy – z 12 230,0 tys. dni zasiłkowych w lipcu br. do 11 649,4 tys. dni w sierpniu. W efekcie kwota wypłat spadła z 1 179 723,9 tys. zł do 1 132 548,0 tys. zł.

Czytaj w LEX: Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy zmianie etatu >

Spadła też liczba dni, za które wypłacane były zasiłki opiekuńcze – z 1 078,2 tys. dni do 866,2 tys. dni (a kwoty wypłat - ze 103 360,6 tys. zł do 87 876,6 tys. zł).

Nie można jednak zapominać, że sierpień jest miesiącem wakacyjnym dla dzieci i czasem urlopów – dla ich rodziców.

- Podczas urlopu nie można wziąć zwolnienia. Inna jest też organizacja pracy rodziców ze względu na okres wakacyjny, np. dzieci pozostają u dziadków – tłumaczy dr Antoni Kolek.

W omawianym okresie spadła również liczba wypłaconych przez ZUS zasiłków pogrzebowych – z 32,0 tys. zasiłków w lipcu do 29,5 tys. zasiłków w sierpniu. W efekcie kwota wypłat spadła ze 127 934,9 tys. zł do 117 947,7 tys. zł.

Czytaj w LEX: Kadry i płace: O czym warto pamiętać w październiku? >