Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazanych Prawo.pl wynika, że na koniec lipca 2021 r. w ZUS zarejestrowanych było 15,6 mln osób ubezpieczonych. To o 337 tysięcy więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec lipca br. wyniosła 826 tys. osób i była wyższa – rok do roku – o 198 tysięcy.

Czytaj również: Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS

Jeśli zaś chodzi  o zarejestrowanych w Zakładzie płatników składek, to na koniec lipca 2021 roku ich liczba w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 2,85 mln (i była wyższa o 82 tys. r/r), a w ubezpieczeniach społecznych sięgnęła 2,60 mln, co oznacza wzrost liczby płatników o 66 tys. w stosunku r/r.