- Chcemy, by urzędy pracy były centrami aktywizującymi ludzi do pracy, a rejestracją osób bezrobotnych dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego zajął się ZUS - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Podkreśliła, że 57 proc. bezrobotnych rejestruje się w urzędach pracy tylko po to, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne i nie jest zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia. - Natomiast nam zależy, żeby urzędy pracy zajmowały się poszukiwaniem pracy dla osób, które chcą rzeczywiście pracować, by były też miejscem, gdzie można się przekwalifikować, otrzymać wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń. Chcemy oddzielić świadczenie zdrowotne od możliwości otrzymania wsparcia przy szukaniu pracy - zaznaczyła wiceminister.

Poinformowała, że ministerstwo jest po konsultacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. - Są możliwości, żeby to rozwiązanie wprowadzić systemowo. ZUS ma systemy informatyczne do tego przygotowane - wskazała. Zapewniła, że po zgłoszeniu się osoby bezrobotnej do ZUS prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie przyznawane na okres stały.

Urzędy pracy zmienią się w centra aktywizacji zawodowej

Koncepcja reformy zakłada, że urzędy pracy zmienią się, także z nazwy, w centra aktywizacji zawodowej.  - Ta zmiana jest oczekiwana również przez pracowników urzędów pracy, którzy dziś zajmują się sprawami administracyjnymi, a są przygotowani do wsparcia osób poszukujących pracy. Chcemy, by centra aktywizacji zawodowej współpracowały z pracodawcami, by wiedziały, jacy pracownicy są najbardziej poszukiwani, jakich kompetencji przedsiębiorcy potrzebują; by współpracowały ze szkołami zawodowymi, uczelniami zawodowymi, które są na danym terenie - wymieniła Michałek. Zaznaczyła przy tym, że rynek pracy się zmienia, na co służby zatrudnienia powinny na bieżąco reagować.

 

Ochotnicze Hufce Pracy też czeka zmiana

Jak mówiła, przygotowywana jest też zmiana przepisów o Ochotniczych Hufcach Pracy. - Chcemy, by wsparcie znajdowała tam młodzież, która poszukuje pracy i stabilizacji zawodowej. Chcemy je przekształcić w bardziej aktywne jednostki, które pomagają młodym ludziom w zdobywaniu pracy. Również centra aktywizacji zawodowej będą wyposażone w narzędzia, które będą aktywizowały i motywowały osoby do 30. roku życia do poszukiwania pracy – powiedziała wiceszefowa MRPiT.

Przekazała, że projekt ustawy przewidujący oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego został wysłany do wykazu prac legislacyjnych rządu. - Mamy już informację, że taki wpis jest. Pracujemy teraz nad szczegółami projektu. Będziemy go konsultować wewnątrz resortu, a także z innymi ministerstwami. Zakładamy, że zmiany będą mogły wejść w życie od stycznia przyszłego roku - powiedziała Michałek.

Czytaj też: Już nie gminy, lecz ZUS ma wypłacać świadczenia 500 plus >