Polski Fundusz Rozwoju sprawdzi, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku.

Już zacznie się wysyłka wezwań 

Od 18 listopada PFR rozpocznie wysyłkę wezwań do prawie 650 tys. podmiotów, których nie ma w ewidencji PPK prowadzonej przez Fundusz, z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Wezwanie zostanie udostępnione w profilu informacyjnym ZUS (PUE) danego pracodawcy. Będzie zawierać link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Wypełniając go, pracodawca poinformuje PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo dlaczego tego nie zrobił. 

Czytaj też: Pracownicy nie chcą - mikroprzedsiębiorca zwolniony z tworzenia PPK

Do formularza będzie można zalogować się za pomocą podanych w treści dokumentu NIP i TOKENU. PFR zapewnia, że wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż kilka minut. Jeśli firma nie posiada PUE, wezwanie otrzyma pocztą. Po otrzymaniu wezwania firma powinna sprawdzić, czy ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK: mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną - w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą; podmioty, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia dla minimum 25 proc. osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Jeśli firma, która otrzyma wezwanie od funduszu, należy do którejś z tych kategorii i nie ma obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, powinna poinformować o tym fundusz, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go.

 

Firma może dostać grzywnę 

Gdy  pracodawca, który otrzyma wezwanie, nie jest zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć umowę. Instytucję finansową należy wybrać spośród wpisanych do ewidencji PPK, wymienionych na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie 30 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli pracodawca wybrał już instytucję finansową i podpisał umowę o zarządzanie PPK, powinien poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go. Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK, pracodawca ma obowiązek zawrzeć również umowę o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych.

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy.

Dla pracodawców, którzy otrzymali wezwanie, PFR udostępni na stronie www.mojeppk.pl bezpłatne szkolenia i konsultacje. Przedsiębiorcy mogą też dzwonić na infolinię PFR: 22 703 43 63 (czynną od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora), a także skorzystać z poradnika "Jak utworzyć PPK krok po kroku - prosta instrukcja dla przedsiębiorców"