Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. kształtowała się w przedziale od 3,2 proc. w województwie wielkopolskim do 8,6 proc. w województwie warmińsko-mazurskim. W każdym województwie wskaźnik ten był od 0,1 do 0,2 punktu proc. niższy niż miesiąc wcześniej.

Czytaj również: Bezrobocie spada, ale dalej jest wyższe niż przed pandemią>>
 

Jaka była stopa bezrobocia w październiku?

Jak poinformowało ministerstwo w piątek, stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,5 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. - Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 6,1 proc., mówimy więc o spadku rzędu 0,6 punktu proc. – podał resort rodziny i polityki społecznej.

W analogicznym okresie ubiegłego roku, w rejestrach urzędów pracy figurowało ponad milion osób bezrobotnych (1018,4 tys. osób). Teraz, według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zarejestrowanych było 912,3 tys. osób bezrobotnych, dokładnie o 106,1 tys. osób mniej niż przed rokiem. Mówimy więc o spadku rzędu 10,4 proc. rok do roku.

- Porównując poziom bezrobocia w końcu października 2021 roku do danych z lutego ubiegłego roku, czyli stanu sprzed początku pandemii koronawirusa zauważymy, że liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych nieznacznie spadła o 7,6 tys. osób (o 0,8 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w końcu lutego 2020 roku – zwraca uwagę cytowana w ministerialnym komunikacie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

 


Bezrobocie według Eurostat

Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają też dane Eurostatu. We wrześniu 2021 roku stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4 proc. wobec 6,7 proc. w Unii Europejskiej  i 7,4 proc. w strefie euro.